Y:llä alkavista asioista Ympäristö. Yhteiskunta. Yhteisöllisyys. Ymmärrys. Ydinvoimastakin joskus vähän.

Kaikki blogit puheenaiheesta Cleantech

Pari sanaa ilmastohysteriasta

Viime viikkoina ja kuukausina on puhuttu paljon ilmastonmuutoksesta. Nuoret ovat käyneet ilmastolakkoon, ja ilmastomarsseille on kokoontunut tuhansia ihmisiä. Toisaalta on puhuttu ilmastohysteriasta ja kannettu huolta Suomen kansantaloudesta.

Minun näkökulmastani ilmastohysteria- ja taloushuolipuheet vaikuttavat oudoilta.

Ilmastopolitiikkassa rajoituksista innovointiin

Ilmastopolitiikkaa leimaa usein rajoitukset, supistukset, haittaverotus tai ylimääräiset maksut. On selvää, että edellä mainittuja keinoja joudutaan käyttämään, jotta vaadittaviin ilmastotavoitteisiin esimerkiksi päästövähennysten osalta päästään, mutta innovoinnin edistäminen ja kannustinten käyttö olisi todennäköisesti vähemmän disruptiota ja vastarintaa aiheuttavaa politiikkaa, minkä lisäksi se parhaimmillaan luo lisää työpaikkoja ja vahvistaa kansantaloutta.

Onko hallituksen usko biotalouteen ja cleantechiin suhteettoman suuri?

Pelaako hallitus uhkapeliä panostaessaan ja uskoessaan niin vahvasti biotalouteen ja cleantechiin? Hallituksen toimintaohjelman ja kärkihankkeiden puolivälitarkastelun tulokset eivät itseäni oikein vakuuta. Veikataanko varmasti oikeaa hevosta vai voivatko kasvun avaimet löytyä muualta? Riskienhallinnan ja -hajautuksen kannalta näen tässä Suomen kasvun kannalta merkittäviä ongelmia.

Hallituksen toimintaohjelman ja kärkihankkeiden puolivälitarkastelu

Don Quijote- populismista kuntalaistyytyväisyyteen

Energiamarkkinat ovat murroksessa meillä ja maailmalla, ja muutosvastarinta näkyy välillä koventuneina äänenpainoina. Tuulivoimasta putkahtaakin julkisuuteen siten lähinnä populistisia mielenilmaisuja, ei niinkään faktoja.

Destaclean Oy häpeäksi cleantechille

Vastikään Destamatic Oy:stä komeasti Destaclean Oy:ksi nimensä vaihtanut tuusulalainen kiertotalouden yritys rikkoo jatkuvasti ympäristölupansa määräyksiä eikä ota vastuuta aiheuttamistaan ympäristöhäiriöistä. Yritys markkinoi itseään ekologisena toimijana rakennusjätealan markkinamurroksen kärjessä sloganinaan Puhtaasti parempi tulevaisuus. Yritys sai viime vuonna Nuorkauppakamarin Tuottava idea -palkinnon  Destaclean Puukivellä seuraavin perusteluin: ”Kestävästä kehityksestä on tehty bisnestä.

Yritysten ympäristölupien valvonta "omavalvontana" ei yksinkertaisesti toimi

Monet yritykset cleantech-alueella tarvitsevat toiminnalleen Aluehallintoviraston myöntämän ympäristöluvan, jonka noudattamisen valvonta on ELY-keskusten vastuulla. Tämä valvonta perustuu kuitenkin pääosin ns omavalvontaan eli käytännössä tuo yritys valvoo itse itseään. Kuva siitä että ELY-keskus aktiivisesti suorittaisi tarkastuskäyntejä yms on täysi illuusio. Kuinka hyvin pukki kaalimaan vartijana sitten toimii? Kerron tässä lähiasukkaiden karuja kokemuksia yhdestä yrityksestä ja sitä valvovasta Uudenmaan ELY-keskuksesta.

Ydinvoima vanhentunutta teknologiaa – uusiutuvat kehittyvät älyverkkoinensakin

Suomessa on ollut jo vuosia käynnissä keskustelu ydinvoiman lisärakentamisesta. vs. uusiutuvat päästöttömät energiat – tuuli- ja aurinkovoima . - Suomeen ei todellakaan tarvita yhtäkään ydinvoimalaa OIII:n lisäksi.

Vanhan teknologian ydinvoima kilpailee uusien, uusiutuvien energiamuotojen kanssa, hidastaa siten niiden käyttöönottoa, hidastaa uusiutuvien energioiden yleisyyden kasvua ja sen siten muutoin tuoman yksikköhinnan nopeaa laskua ja siten myös edelleen sähköenergian hinnan alenemista.

Vihreää umpihulluutta

Kirjoitin uuden median vaientaman kirjani Vihreä Valhe - Valheen sysimustat juuret, sen salakavalat lonkerot ja murheelliset seuraukset (Auditorium 2015) mm. 15 vuoden kokemuksella vihreän jätepolitiikan mielettömyydestä ja pähkähulluudesta. Kuvaan kirjassani vihreään jätehuoltoon liittyvien Suomen talouden pelastusrenkaaksi myös nykyhallituksen toimesta uskoteltujen Cleantech-hankkeiden totaaliset epäonnistumiset viimeisen 20 vuoden ajalta.

Puoluejohtajat laidasta laitaan höpöttivät ennen edellisiä vaaleja näiden puhtaiden teknologioiden valtavasta vientipotentiaalista.

Pariisin henki

Pariisin ilmastokokouksen saavuttamaa sopua on pidetty yleisesti käänteentekevänä tapahtumana. Ei siksi, että kasvihuoneilmiön hallintaan liittyvät ongelmat olisivat nyt tulleet ratkaistuiksi, vaan siksi että kansainvälinen yhteisö tunnustaa tuohon ilmiöön liittyvät riskit ja yrittää tehdä jotakin kehityssuunnan muuttamiseksi. Suomessa on painotettu myös tehtyjen päätösten avaamia mahdollisuuksia puhtaan teknologian parissa toimiville yrityksille.

Henkisen ilmapiirin muutos luo pohjan konkreettisille teoille

Vesa Puttonen ja hänen "innovaationsa" vievät itse Suomea perseeseen

Professori Vesa Puttonen taivastelee laitavasemmiston mielenosoituksessa ollutta mielenosoituslakanaa, jossa luki "Tunkekaa innovaatiot perseeseenne". IS:n haastattelussa hän kommentoi lakanaa: "Huh, huh, vetää sanattomaksi" ja jatkoi, "Jos työnnämme innovaatiot perseeseen, työnnämme koko Suomen perseeseen".

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä