Y:llä alkavista asioista Ympäristö. Yhteiskunta. Yhteisöllisyys. Ymmärrys. Ydinvoimastakin joskus vähän.

Kaikki blogit puheenaiheesta Vammaisuus

Ehdokas, kuinka suhtaudut vammaisuuteen?

Eduskuntavaalien ehdokaslistat jätettiin viimeistään tiistaina. Itsekin tunnen monien puolueiden ehdokkaita ja toivotan heille onnea vaaleihin. Itse pohdin puolueeni jäsenäänestykseen mukaan lähtemistä, mutta päätin tällä hetkellä antaa opintojeni olla pääosassa; ehdokkuus veisi kaiken ajan niiltä. Ehkäpä pääsen joihinkin toisiin vaaleihin ehdokkaaksi joskus myöhemmin.

Yksi minulle ”naulattu” teema on vammaisasiat. Kuitenkin heitän tämän poliittisen teeman sivuun ja otan esille muuta. Vammaisia liikkuu kaikkialla, missä on kampanjointia.

Mahdollisuus leikkiä tervettä

“Tässä toisessa maailmassa tyttö ei näe pyörätuolia eikä muutakaan erilaista. Hän näkee sieluni, sydämeni ja persoonallisuuteni, jotka olen voinut asettaa vahvaan ja komeaan kehoon.” * Ylen artikkeli kertoi nuoresta miehestä, jonka pelihahmon nimi oli Ibelin.

Pystyn samaistumaan tähän, vietän aina välillä “Ibelin-päivää”. Se on sellainen päivä jolloin kipua on vähemmän ja olo siksi reipas. Voin liikkua pelkän kävelykepin kanssa ja aikalailla leikkiä tervettä, ulkopuolinen ei välttämättä huomaa minussa mitään ongelmaa.

Paralymposvuoren rinteiltä

Millähän joutavalla kliseellä tämän kirjoituksen aloittaisi? Kertoisinko, että olympialaiset olivat ja menivät? Äst, ei se käy.

Miten olisi, jos ilmoittaisin lukijoille, että suomalaisten menestys jäi heikoksi? Jotenkin minusta tuntuu, että se tiedetään jo. Ehkä siitä on ollut joku maininta jossain jo aikaisemmin?

Jo muinaiset roomalaiset - ei, nehän olivat kreikkalaisia.

Tämä ei nyt oikein ota sujuakseen. Siispä siirryn tylyyn sanelumenetelmään.

20 vuotta äitinä

Kun katselen sinua lapseni tänään, olemme kulkeneet melkoisen matkan yhdessä. Alkuvaiheesi oli vaikea, pitkään päällämme leijui uhka etenevästä sairaudesta, joka veisi sinut pois varhain. Lopulta muutaman vuoden jälkeen varmistui, ettei näin olisi, sinä olisit ”vain” vammainen. Mikä helpotus se oli silloin ja on edelleen.

On vihdoin aika pitää kehitysvammaista ihmisenä!

Tie­sit­kö, et­tä ny­kyi­sen lain­sää­dän­nön mu­kaan ke­hi­tys­vam­mai­nen voi­daan van­gi­ta lai­tok­seen, Hän­tä voi­daan koh­del­la vä­ki­val­tai­ses­ti ja Hä­neen voi­daan koh­dis­taa pak­ko­kei­no­ja pel­käs­tään sil­lä pe­rus­teel­la, et­tä Hän on ke­hi­tys­vam­mai­nen.

Kuka on vammainen?

 

Aloin mielessäni leikitellä ajatuksella siitä, mitä englanninkielisessä maailmassa tuumittaisiin, jos käsite impaired=vammainen siirrettäisiin käsitteen mentally retarded= kehitysvammaisen tilalle.  Nousisi valtaisa mekkala. Niin kaukana käsitteet ovat toisistaan. Meillä sen sijaan voi laajalevikkisen lehden kolumnisti kaikessa rauhassa käyttää kehitysvammaisesta nimitystä vammainen, joka on tietysti yläkäsite. Vammaisuutta on monenlaista: on kuulovammaisia, näkövammaisia, aivovammaisia.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä