Y:llä alkavista asioista Ympäristö. Yhteiskunta. Yhteisöllisyys. Ymmärrys. Ydinvoimastakin joskus vähän.

Kaikki blogit puheenaiheesta Soiden ennallistaminen

Soiden ennallistamista tehostettava

Suomessa ojitettiin sekä kuivattiin suo- ja metsäalueita etenkin sotien jälkeen. Ojittamisella pyrittiin lisäämään laidun- ja metsämaan määrää, sekä luomaan tätä kautta uutta työtä ja toimeentuloa. Osa ojituksista onnistui, mutta osa taas ei. Nämä alueet ovat nyt huonotuottoista kitumaata, jolla ei ole maa- ja metsätalouden kannalta mitään merkitystä. Puuta ei kannata tällaisilta alueilta korjata, koska korjuukustannukset ylittävät korjuutuotot.

Miksi ryhtyä hiilisijoittajaksi? Vastaus: varmojen voittojen vuoksi!

 

"Kaikki alkoi tietysti suosta

Viimeisen lähes kahdenkymmenen vuoden aikana luonnonsuojelun ja ympäristöpolitiikan asiantuntija Risto Sulkavan päässä on pikkuhiljaa hahmottunut, miten suuri määrä hiiltä karkaa ojitetuista soista taivaan tuuliin. Yksikään mietintö, työryhmä tai toimikunta ei tuntunut kiinnittävän huomiota asiaan. Ei nähty, miten paljon soissa on potentiaalia päästöjen vähentämiselle.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä