Y:llä alkavista asioista Ympäristö. Yhteiskunta. Yhteisöllisyys. Ymmärrys. Ydinvoimastakin joskus vähän.

Kaikki blogit puheenaiheesta Perustuskakituomioistuin

Niinistön kolmesta rauhasta kaksi jo mennyt: yhteiskuntarauha ja luonnonrauha

Hallituksen aktiivimalli on vienyt yhteiskuntarauhan, ja se, että rakentamis- ja ympäristöasioista valittaminen KHO:een edellyttää valituslupaa 1.1.2018 alkaen, on vienyt luonnonrauhan.

Ympäristöministeriön 19.12.2017 Tiedote:

http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Rakentamis_ja_ymparistoasioista_valittam(45485)

Keskisuomalainen-lehti uutisoi ansiokkaasti samaan aiheeseen su 14.1.2018: "Hallitus on tukkimassa tärkeän valitustien ympäristöasioissa - Vaiennetut virkamiehet" -artikkelillaan (Janne Laitinen).

Työehtosopimusten yleissitovuus rikkoo perustuslakia?

 

Suomalaisena erikoisuutena voidaan perustuslain säätämisjärjestyksessä säätää myös sellaisia lakeja, jotka eivät muuta perustuslain sanamuotoa, mutta merkitsevät poikkeamista jostakin perustuslain säännöksestä. Siitä, onko jokin lakiesitys perustuslain mukainen vai edellyttääkö se perustuslain säätämisjärjestystä, päättää perustuslakivaliokunta yksinkertaisella enemmistöllä.

 

Puolan perustuslaki?

Puolan perustuslakituomioistuin on todennut hallituksen joulukuussa päättämän lakiuudistuksen olevan Puolan perustuslain vastainen.

http://1203pl.puheenvuoro.uusisuomi.fi/209038-puolan-poliittinen-tilanne

Perustuslakituomioistuin näki siinä yrityksen lamaannuttaa tuomioistuimen toiminta. Pääministeri Beata Szydlo on jo ilmoittanut, että hallitus ei tunnusta perustuslakiotuomioistuimen kantaa.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä