Y:llä alkavista asioista Ympäristö. Yhteiskunta. Yhteisöllisyys. Ymmärrys. Ydinvoimastakin joskus vähän.

Kaikki blogit puheenaiheesta Pariisin ilmastokokous 2015

Presidentin puhe mainio ilman ilmastonmuutososiota!

Presidentin puhe mainio ilman ilmastonmuutososiota!

Erityisesti mieltäni liikutti kertomus pojasta, joka oli saatu 14 vuotiaana marjametsään. Me sodanjälkeiset ikäluokathan osallistuimme jo puolta nuorempina mm. maatilan töihin, korvaten usein aikuisen.

Suuresti arvostamamme presidenttimme ”kokokansan Saulin” puheessa oli vain yksi arvostelua herättävä osio, ilmastonmuutos!

Ilmastosopimus mahdollistaa ja velvoittaa

Pariisin ilmastokokouksessa saavutettiin historiallinen voitto: ensimmäinen kansainvälisesti sitova ilmastosopimus. Todella hienoa! Sopimus on kunnianhimoinen, tavoitteeksi asetettiin lämpötilan nousun pysäyttäminen alle kahden asteen, pyrkien 1,5 asteeseen. Oikeudenmukaisuuttakin sopimukseen saatiin, kun ensimmäistä kertaa ilmastosopimuksessa mainitaan ilmastonmuutoksen aiheuttamat pysyvät vahingot ja menetykset sekä ilmastorahoituksen minimitasosta sovittiin.

Pariisin henki

Pariisin ilmastokokouksen saavuttamaa sopua on pidetty yleisesti käänteentekevänä tapahtumana. Ei siksi, että kasvihuoneilmiön hallintaan liittyvät ongelmat olisivat nyt tulleet ratkaistuiksi, vaan siksi että kansainvälinen yhteisö tunnustaa tuohon ilmiöön liittyvät riskit ja yrittää tehdä jotakin kehityssuunnan muuttamiseksi. Suomessa on painotettu myös tehtyjen päätösten avaamia mahdollisuuksia puhtaan teknologian parissa toimiville yrityksille.

Henkisen ilmapiirin muutos luo pohjan konkreettisille teoille

Ilmasto muuttuu ilman ihmistäkin

Huolimatta siitä, että Pariisissa solmittua ilmastosopimusta on "hypetetty" lähes maailman pelastajana, ei pidä unohtaa, että ilmastonmuutosta koskevaan teoriaan ja sitä kuvaaviin ilmastomalleihin liittyy edelleen epävarmuustekijöitä.

Poliittisten johtajien ja muiden kannanotoissa on paljon perusteetonta optimismia, jopa utopismia, ja hybristä ihmisen ylivertaisesta kyvystä hallita maapalloa ja sen ilmastoa.

Kauas pilvet karkaavat - ja Pariisin ilmastoasiakirjat?

Nyt vahvistetun Pariisin nk. ilmastosopimuksen johdannossa tunnustetaan ihmisoikeudet, työntekijöiden asema, naisten oikeudet, sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ja alkuperäiskansojen asema. Olen kuitenkin kovin skeptinen mm. viimeksi mainitun eli alkuperäiskansoja koskevan huomautuksen tehosta, sillä kaikkialla on aina tähänkin menessä menty raha edellä. Poikkeamat eriasteisesti perinnekulttuuriaan elävien ja alkutuotannossa kiinni olevien paikallisyhteisöjen eduksi ovat tähän asti olleet yksittäistapauksia, joilla ei ole ollut merkitystä tuhotalouden kokonaisuuden kannalta.

Ilmastoneuvottelut herättävät perusteettomia toiveita

Pariisissa käytävät neuvottelut uudesta ilmastosopimuksesta näyttävät polkevan paikallaan.

Sillä, asetetaanko maapallon ilmakehän lämpenemisen ”turvarajaksi” kahden asteen sijasta puolitoista asetetta, ei käytännössä ole merkitystä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Sopimusluonnoksen mukaan hiilidioksidipäästöt pitäisi saada nollaan ”vuosisadan toisen puoliskon aikana”.

Merkkejä ilmaston kylmenemisestä?

Arktisen merijään lisääntyminen on selvä merkki ilmaston kylmenemisestä, samaan aikaan kun Antarktinen mannerlaatta kerää lisää jääpeitettä, merijään kertymä saatta jäädä jälkeen vain hieman viime vuoden ennätyksestä.

 

Pitäisikö nyt viimeistään unohtaa menneet puheet maapallon lämpenemisestä kun merkit viittaavat maapallon kylmenemisestä?

 

Prosenttilasku vaikeaa myös ilmastopäättäjille!

Prosenttilasku vaikeaa myös ilmastopäättäjille!

Monissa asioissa korvaamattoman taitava kaupunginjohtajamme Jussi Pajunen Pohjoismaisten kollegoidensa muassa sitoutuu artikkelissa Mielipide HS 7/12 2015 alentamaan päästöjä ja torjumaan ilmastonmuutosta yli kansallisten tavoitteiden. Lisäksi johtajat kannustavat myös muita maita vähentämään päästöjään siten, että voimme rajoittaa ilmaston lämpenemisen enintään kahteen asteeseen!

Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos

 

Kuka saa elää ja kenen katsotaan olevan liikaa täällä maan päällä? Ilmastonmuutoksen on oletettu olevan ihmisen aiheuttama. Vieläkään ei ole tietoa siitä kuinka suuri osuus esim. viime vuosisadan lämpenemisestä, ~ 0,7 °C , on ns. luonnollista lämpenemistä, toipumista pienestä jääkaudesta etc., ja sitten ihmisestä ja ihmisen toimista johtuvaa lämpenemistä. Nyrkkisääntönä voidaan pitää 50/50 suhdetta. 1950 -luvulle asti muutos on ollut vielä pelkästään luonnollista alkuperää.

 

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä