Y:llä alkavista asioista Ympäristö. Yhteiskunta. Yhteisöllisyys. Ymmärrys. Ydinvoimastakin joskus vähän.

Kaikki blogit puheenaiheesta Hiilidioksidin ja veden sitominen

Antropogeeninen ilmastonmuutos - pienenee kuin pyy maailmanlopun edellä

On asioita joita ihminen oppii ymmärtämään, vaikka kokonaisuus on liian iso yhden ihmisen hallittavaksi. Todelliset ongelmatkin asettuvat heti oikeisiin mittasuhteisiin kun jonkun osan asiakokonaisuudesta tekee itselle tiettäväksi. Näyttäisi se ilmakehän hiilidioksidi lisääntyvän muista tekijöistä kuin ihmisen toimesta. Kts.

Merten "biologinen pumppu" ei ole toiminut kunnolla!

Maapallon vihertyminen näkyy satelliittikuvissa, mutta merten osalta vastaavaa "vihertymistä" ei ole tapahtunut! Kasviplanktontuotanto on laskenut 1950-luvulta lähtien. "Phytoplankton Population Drops 40 Percent Since 1950

Hiilidioksidi saa maapallon vihertymään, aiheuttaa lämpenemistä ja paikoin viilenemistä

Tietoisuus kosmisten säteiden vaikutuksesta ilmastoon

Nyt kun vihdoin tietoisuus kosmisista säteistä lisääntyy, huomaamme, että auringon aktiivisuudella on huomattava merkitys ilmastoomme, arviolta 50-70 %.

Muita vaikuttavia tekijöitä, joilla on vaikutusta pieninä muutoksina lämpötiloihin, ovat tulivuorenpurkaukset ja joku pieni vaikutus on kasvihuonekaasuillakin ilmaston lämpenemiseen. Kun ilmasto lämpenee on luonnollista, että kasvihuonekaasujen pitoisuudet lisääntyvät ilmakehässä. Tätä kehitystä säätelee fotosynteesi. Kasvit yhteyttämällä ottavat ilmakehästä CO2:ta, joka raskaana kaasuna pyrkii olemaan kasvien käytettävänä.

Suomi on hoitanut ilmastoasiansa esimerkillisesti

"A new catalyst created by University of Toronto researchers brings them one step closer to artificial photosynthesis – a system that, just like plants, would use renewable energy to convert carbon dioxide (CO2) into stored chemical energy." https://www.utoronto.ca/news/artificial-photosynthesis-gets-big-boost-ne...

Maapallon lämpenemiseen johtaneet syyt

USA:n energia-asioista vastaavalta ministeriltä Rick Perry:ltä kysyttäessä tuli selvä vastaus ilmastonmuutoksen aiheuttajasta, meret ja se ympäristö, missä asumme. CO2:lla on roolinsa, mutta kuinka suuri, on hyvä kysymys, jota sietää pohtia.

 

[This happened recently in response to a CNBC interview with Energy Secretary Rick Perry. He was asked “Do you believe CO2 [carbon dioxide] is the primary control knob for the temperature of the Earth and for climate?”

Valtamerien pinnan nousun rajoittamista ihmisen keinoin.

Valtamerien veden korkeuden madaltamistapa

Toivotut lopputulokset: 
- aavikosta sademetsäksi 
- valtamerien vedenpinnan alentaminen 
- sähkön tuotantanto
- kuivan maan muuttaminen vesivarastoksi
- hiilidioksidinielujen kasvattaminen
- paikallisilmaston kosteuden nosto
- uudisasukasalueiden perustaminen 

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä