Y:llä alkavista asioista Ympäristö. Yhteiskunta. Yhteisöllisyys. Ymmärrys. Ydinvoimastakin joskus vähän.

Kaikki blogit puheenaiheesta 50000 allekirjoitusta

Kansalaisaloitteeseen tarvitaan jatkossa 5 äänioikeutettua Suomen kansalaista

 

Onko tällainen muutos mielestäsi tarpeellinen? Ota kantaa 12.11.2018 mennessä Lausuntopalvelu.fissä:

 

"Laki kansalaisaloitelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kansalaisaloitelain 3 §, 5 §:n 3 momentti, 7-9 §, 11 §, 12 §, 13 §:n 1 momentti ja 15 §, seuraavasti:

 

3 § Kansalaisaloitteen vastuuhenkilö

Kansalaisaloitteen voi panna vireille viisi tai useampi äänioikeutettua Suomen kansalaista.

PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIN SUOMEEN

Perustuslakituomioistuin tarvitaan Suomeen valvomaan Perustuslain toteutumista, sen noudattamista sekä sen rikkomisten estämiseksi kaikessa virka-, lainkäyttö- ja lainsäädäntötoiminnassa. Suomeen pitää perustaa oikeusvaltiolle kuuluva Perustuslakituomioistuin lainsäätäjien ja lainkäyttäjien virkatoimien luotettavaksi valvojaksi. Lainsäätäjien ja -käyttäjien oman työnsä itsevalvomisille on jo aika sanoa näkemiin.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä