Y:llä alkavista asioista Ympäristö. Yhteiskunta. Yhteisöllisyys. Ymmärrys. Ydinvoimastakin joskus vähän.

Miksi Fukushima tappaa niin vähän?

Edellinen kirjoitukseni Fukushiman nykytilasta kirvoitti melkoisen kommenttivyöryn. Epäusko oli käsinkosketeltavaa: miten ihmeessä voi sanoa, että etusivuilla viikkokausia olleen onnettomuuden uhrien määrä näyttää näillä näkymin jäävän kolmeen? Olemme niin tottuneet kauhukuviin säteilyn vitsauksesta, että näin alhaisia arvioita on vaikea uskoa. Niinpä yritän vääntää nyt rautalangasta, miksi löin viskipullosta vetoa, että Fukushiman uhrimäärä jää 25 vuodenkin kuluessa alle sataan ennenaikaiseen kuolemaan.

 

Kaikkein tärkein syy on se, että tiedämme jo, mitä pitkän tähtäimen seurauksia erittäin vakavalla ydinonnettomuudella todennäköisesti on. Juuri ennen Fukushiman onnettomuutta YK:n säteilyn vaikutuksia tutkiva komitea UNSCEAR julkaisi uusimman raporttinsa Tshernobylin vaikutuksista [1]. Kahden tapauksen erot ovat selvät.

 

Tshernobylissa huonosti suunniteltu ydinreaktori hajosi epäonnisen kokeen seurauksena räjähdysmäisesti, varoituksetta, ja sen rakenteissa ollut grafiitti syttyi palamaan. Koska reaktorilla ei ollut minkäänlaista suojarakennusta, räjähdys ja etenkin tulipalo lennättivät suuren osan reaktorin sisällöstä korkealle ilmakehään. Sieltä radioaktiiviset hiukkaset satoivat maahan, ensisijaisesti Ukrainan ja Valko-Venäjän alueella, mutta myös esimerkiksi osaan Suomea. Päästöt täysin tuhoutuneesta reaktorista olivat niin valtavia, että useat voimala-alueella olleet saivat minuuteissa akuutin säteilysairauden aiheuttavan tai jopa tappavan annoksen säteilyä. Kaiken kaikkiaan 237 ihmistä tutkittiin säteilysairauden oireiden vuoksi; heistä 134 oli saanut säteilymyrkytyksen, ja 28 kuoli [2]. 

Neuvostoviranomaiset pyrkivät aluksi salaamaan turman, eikä edes näköetäisyydellä voimalasta olleen Pripjatin kaupungin asukkaita evakuoitu kuin yli 36 tuntia onnettomuuden ja suurimman radioaktiivisen päästön jälkeen [3]. Ulkotyöt ja jopa vappuparaatit jatkuivat tiettävästi kaikkialla, vaikka Ukrainassa ja Valko-Venäjällä satoi paikoin vaarallisen paljon laskeumaa [4]. Mikä pahinta, viranomaiset eivät tehneet juuri mitään estääkseen lyhyellä tähtäimellä kaikkein vaarallisimman aineen - kilpirauhaseen kertyvän, etenkin lapsia vahingoittavan mutta reilussa kuukaudessa häviävän jodi-131:n - kertymistä ihmisiin. Seurauksena jotkut ihmiset saivat kilpirauhaseensa yli 5000, mahdollisesti jopa 50 000 millisievertin annosta vastaavan määrän säteilyä. Kertyminen olisi ollut mahdollista estää melkein kokonaan evakuoimalla pahiten saastuneet alueet, estämällä laskeumaa saaneilla alueilla laiduntaneiden lehmien maidon juonti sekä saastuneiden vihannesten syönti ja jakamalla joditabletteja, jotka vähentävät radioaktiivisen jodin kertymistä elimistöön.

Ainoastaan evakuointi toteutettiin - sekin myöhässä ja vitkastellen. Noin 115 000 30 kilometrin etäisyydellä voimalasta asunutta ihmistä evakuoitiin pääasiassa päivien tai viikkojen kuluessa onnettomuudesta; he saivat keskimäärin 30 millisievertin säteilyannoksen [5]. Kaiken kaikkiaan noin 350 400 ihmistä jouduttiin evakuoimaan [6]. Myöhemmin reaktorin ylle rakennetun sarkofagin rakennustöihin osallistui noin neljännesmiljoona rakennustyöläistä, joista mahdollisesti jokainen sai säteilyä 250 millisievertiä tai enemmän [7]. Kaiken kaikkiaan pelastustyöhön osallistui 530 000 ihmistä, joista 85% sai 20-500 millisievertin säteilyannoksen [8]. Annos on vähintään samaa luokkaa tai suurempi kuin Fukushiman voimalan työntekijöiltä mitatut. (Fukushimassa sallittu enimmäisraja on 250 millisievertiä. Normaalioloissa ydinvoimalatyöntekijälle sallitaan 20 millisievertin vuosiannos.)

 

Fukushimassa Japanin hallitus aloitti evakuoinnit noin kuusi tuntia reaktoreiden jäähdytysjärjestelmän rampauttaneen tsunamin jälkeen, kahdeksan ja puoli tuntia ennen kuin voimala-alueella mitattiin minkäänlaista radioaktiivista vuotoa [9]. Vaarallisimpina pidettyjä aineita - jodi-131:a ja cesium-137:aa - ei edes alkanut vapautua kuin vasta noin kuusitoista tuntia hätätilan julistamisen jälkeen, ja suurin ja vaarallisin vuoto pääsi ilmaan vasta neljä päivää hätätilan julistamisen jälkeen [10]. Vaikka evakuoinnissa oli omat ongelmansa, voimalan ympäristö 20 kilometrin säteellä oli tyhjennetty ihmisistä (noin 100 000 evakuoitua) jo kaksi päivää aikaisemmin, ja 20-30 kilometrin päässä asuvia kehotettiin pysymään sisätiloissa ja ottamaan joditabletteja [11]. Kaikista laiminlyönneistä ja epäonnesta huolimatta, Fukushiman puoli vuosisataa sitten suunnitelleet insinöörit ja voimalaa maaliskuussa käyttäneet urheat operaattorit onnistuivat kaikkein tärkeimmässä tehtävässään: vaikka kaikki muu pettikin, onnettomuus eteni niin hitaasti ja suojarakenteet pitivät niin kauan, että ihmisille jäi aikaa paeta ja suojautua. 

 

Suojarakenteiden ja turvallisemman reaktorisuunnittelun ansiosta Fukushiman päästöt kokonaisuudessaan jäivät murto-osaan Tshernobylin vastaavista, vaikka Fukushimassa päästölähteinä olikin kolme reaktoria ja - ilmeisesti - ainakin yksi käytetyn polttoaineen varastoallas [12]. Yksikään ihminen, voimalan operaattorit ja pelastushenkilökunta mukaanlukien, ei ole saanut akuutin säteilysairauden oireita. Yksikään ei ole kuollut säteilyyn, eikä yhtäkään välittömän vaaran aiheuttavaa altistusta tiedetä tapahtuneen [13]. Kiitos evakuointien, joditablettien ja elintarvikkeiden säteilyseurannan, suuren yleisön saamat säteilymäärät jäivät hyvin vähäisiksi: äskettäinen tutkimus ei löytänyt yhtäkään edes pitkällä tähtäimellä vaaraa aiheuttavaa säteilyaltistusta kaikkein herkimmässä ja vaaranalaisimmassa ryhmässä: Fukushiman prefektuurin lapsissa [14]. Tätä kirjoittaessa ehkäpä vaarallisin radioaktiivinen aine, jodi-131, on jo käytännöllisesti katsoen kadonnut [15].

 

Nämä ovat siis faktat itse onnettomuuksista, sellaisina kuin useimmat asiantuntijat ne näkevät [16]. Ellei salaliittoteoreetikkojen ja ydinvoimaan uskonnollisen negatiivisesti suhtautuvien melko kevein perustein esittämiä mielipiteitä lasketa, tapahtumien kulusta tähän saakka vallitsee sangen hyvä konsensus. Teoriat terveysvaikutuksista kuitenkin poikkeavat villisti toisistaan. Tshernobylin onnettomuuden uhrien määräksi - pitkällä aikavälillä - on esitetty erilaisia arvioita, jotka vaihtelevat 62 varmistetusta kuolleesta [17] yli 200 000 mahdolliseen ennenaikaiseen kuolemaan [18]. On todettava, että suurempia arvioita ovat esittäneet lähinnä Greenpeace ja Euroopan Vihreitä lähellä olevat, ydinvoimaa vastustavat tahot, eikä näiden teoreettisten tutkimusten luotettavuutta pidetä kovin hyvänä; olen käsitellyt asiaa tarkemmin aikaisemmassa artikkelissani Tshernobylin terveysvaikutuksista.

Paikan päällä 20 vuotta tutkimusta tehneet WHO ja UNSCEAR päätyvät paljon pienempiin lukuihin; WHO arvioi omassa pessimistisessä arviossaan enintään 4000 siviilin kuolevan ennenaikaisesti Tshernobylin vuoksi, joskaan arviossa ei ole mukana pelastustöihin komennettuja sotilaita [19]; UNSCEAR, käyttäen tiukempia kriteerejä, löytää luotettavia todisteita noin kuudesta tuhannesta ylimääräisestä kilpirauhassyöpätapauksesta ja 62 ennenaikaisesta kuolemasta. Näihin 62 kuolemaan on laskettu 28 akuuttiin säteilymyrkytykseen kuollutta ja 15 kilpirauhassyöpään menehtynyttä (kilpirauhassyövästä paranee noin 95% sairastuneista, jos sairaus havaitaan ajoissa). 

 

Näitä tietoja käyttäen kenen tahansa on mahdollista karkeasti arvioida Fukushiman todennäköinen vaikutus ihmisten terveyteen. Kerrataan siis vielä altistuneiden määrä ja siihen vaikuttavat tekijät: Tshernobylissa 134 akuuttia säteilysairautta, joista 28 kuolemaan johtanutta säteilymyrkytystä, sekä noin puoli miljoonaa merkittävän määrän säteilyä saanutta. Tämän lisäksi noin satatuhatta siviiliä altistui kohtalaisen merkittäville tai jopa vaarallisen suurille annoksille.

Fukushiman päästöt olivat aineesta riippuen noin 0-20% Tshernobylista, ja vähintään osa ajautui Tyynelle valtamerelle. Onnettomuuden seurauksena on havaittu nolla akuuttia säteilysairautta, nolla kuolemaan johtanutta säteilymyrkytystä, ja varmistetusti kolme säteilytyöntekijälle lain mukaan sallitun elinikäisen annoksen ylittänyttä. Väestönsuojelutoimet, mukaanlukien evakuointi, on aloitettu ja pääosin suoritettu ennen radioaktiivisia vuotoja. Joditabletit on jaettu, ja elintarvikkeita kontrolloitu tiukasti, joskaan ei todennäköisesti aukottomasti. Ei ole minkäänlaisia todisteita, että edes haavoittuvimmassa asemassa olleet siviilit olisivat saaneet vaarallisia säteilyannoksia - joskin yksittäistapauksia saattaa ilmetä tulevaisuudessa. 

 

Näiden tietojen perusteella varovainen ja pessimistinen arvio Fukushiman vuoksi altistuneiden määrästä ja altistuksen vakavuudesta voisi olla vaikkapa tuhannesosa Tshernobylin vastaavasta. Arvio sallisi mm. 450 20-500 millisievertin annoksen saavaa, mikä on vähintäänkin satoja enemmän kuin tällä hetkellä tiedämme (joskin on luultavaa, että muutamia ylityksiä paljastuu vielä). Suoraviivaisesti tästä laskien, ja käyttäen todennäköisesti korkeinta tieteellisen rehellisyyden kriteerit jotakuinkin täyttävää arviota Tshernobylin terveysvaikutuksista - Saksan vihreiden tilaamaa TORCH-raporttia [20], jonka ongelmia olen aiemminkin käsitellyt - noin 80 ihmistä kuolisi ennenaikaisesti Fukushiman vuoksi. Vaikka säteilyn terveysvaikutukset arvioitaisiin Greenpeacen tutkimusmenetelmiltään hyvin kyseenalaisen tutkimuksen mukaan, Fukushiman uhrimäärä jäisi noin kahteensataan. 

 

Kuten totesin, arvio altistuneiden määrästä ja altistuksen vakavuudesta on sekin todennäköisesti pessimistinen. Henkilökohtaisesti uskon, että todellinen uhrimäärä jää enintäänkin muutamaan kymmeneen. Jokainen uhri on tragedia, ja Fukushiman onnettomuus on jo evakuointien vuoksi hirveä murhenäytelmä, mutta uskoakseni onnettomuus tulee vain vahvistamaan jo kauan sitten laskettua, joillekin ilmeisen epämiellyttävää totuutta: ydinvoima on tuotettuun energiaan nähden maailman turvallisin laajamittaisessa käytössä oleva energiantuotantomuoto [21]. 

 

Tämä ei ole tieteellinen tutkimus eikä edes kovin tarkka laskelma, ja yksinkertaistan asioita tarkoituksella. Yhtenä esimerkkinä, Fukushiman onnettomuudessa ei vapautunut juurikaan plutoniumia, uraania tai muita vaarallisia raskaampia aineita [22]. Mutta suuruusluokaltaan tämä arvio lienee ainakin oikeansuuntainen. Enkä ole arviossani yksin: Hiroshiman ja Nagasakin pommien uhreja ja heidän jälkeläisiään 1950-luvulta saakka tutkineen Radiation Effects Research Foundationin varatutkimusjohtaja Evan Douple totesi haastattelussa [23] jo maaliskuussa, ettei hän usko Fukushiman aiheuttavan minkäänlaisia havaittavia terveysvaikutuksia. Evakuoinnin vuoksi altistusta on yksinkertaisesti liian vähän, liian harvalle ihmiselle, että altistuneiden mahdollisesti tulevaisuudessa syntyviä syöpätapauksia voisi mitenkään erottaa Fukushimasta johtuviksi. Samaan johtopäätökseen - ei havaittavia terveysvaikutuksia - tuli säteilysuojelun johtavan lehden Journal of Radiological Protectionin päätoimittaja Richard Wakeford [24], ja Tshernobyl-kudospankkia Lontoossa ylläpitävä professori Gerry Thomas [25]. Ydinvoiman terveysvaikutuksia kirjassaan Power to save the World selvittänyt Gwyneth Cravens esittää, että tämä on myös niinsanottu tieteellinen konsensus säteilyn terveysriskeistä [26].

 

Mitä ydinvoiman vastustajilla on tähän sanottavana? On hyvin mahdollista, että olen väärässä. On mahdollista, että säteilyn terveysvaikutuksia ammatikseen tutkineiden konsensus on väärässä. On mahdollista, että salaliittoteoreetikot, ydinvoimaa refleksinomaisesti vastustavat ja ydinvoiman vastustamisesta itselleen elämänuran tehneet tieteilijä-poliitikot, joiden teorioille ei ole löytynyt todistusaineistoa - esimerkkinä Chris Busby [27] - ovat sittenkin oikeassa, ja Fukushiman onnettomuus aiheuttaa hirmuiset tuhot Japanissa ja ympäri maailmaa. Mutta missä ovat todisteet? Tähän mennessä olen nähnyt todisteeksi esitettävän lähinnä epäuskoa: ei voi olla näin, koska ei voi olla näin (ja Greenpeace sanoo, ettei voi olla näin). Kaikkihan tietävät, että säteily on vaarallista. "Todisteiksi" on esitetty musta tuntuu-tiedon ja anekdoottien lisäksi myös esimerkiksi

  1. lähdeviitteettömiä nettiuutisia
  2. Youtube-videoita
  3. yllämainittujen ydinturmalla ratsastavien tai siitä kauhistuneiden haastatteluja, jotka eivät useinkaan itse asiassa edes kerro siitä, mitä linkkejä heittelevät luulevat niiden todistavan
  4. mittaustuloksia, jotka tosiasiallisesti kertovat vaarattomista päästöistä [28]
  5. tiedeyhteisön liki tieteelliseksi huijaukseksi katsomaa Yablokovin et al. Tshernobyl-tutkimusta [29]
  6. argumenttia "kaikki säteily on pahasta" (argumentin esittäjät eivät yleensä kuitenkaan tee mitään esim. radon-altistuksensa vähentämiseksi, vaikka se on merkittävästi suurempi ja vaarallisempi altistuksen lähde; he eivät myöskään kykene selittämään, miksi erittäin merkittävät erot taustasäteilyssä eivät näy syöpätilastoissa)
  7. Fukushiman ja Tshernobylin saamaa samaa INES-onnettomuusluokitusta (koska luokituksen asteikko "loppuu" yläpäästä, tämä on yhtä oikein kun jos väittäisin olevani yhtä älykäs kuin Einstein tai Newton, koska sain peruskoulun päättötodistukseen matematiikasta kympin)
  8. epämääräisiä syyttelyitä ydinvoiman kannattamisesta, malliin "tietosi ovat ydinvoimapropagandaa" (tyypillisesti ilman minkäänlaista parempaa tai tietoni kumoavaa lähdettä, tai mitään muutakaan osoitusta päättelyni virheellisyydestä)
  9.  ja paljon muuta, itse kehitellyistä teorioista säteilyn vaaroista ja elimistön reagoinnista säteilyyn aina syytöksiin, joiden mukaan olen SUPO:n tai STUK:in agentti (!). 

 

Salaliittoteorioiltakaan ei ole vältytty: varsin monille todisteiden puute vaikuttaa olevan todiste salaliitosta tai peittelystä. (Näille ihmisille minulla on myytävänä tallillinen näkymättömiä yksisarvisia.) Yhtäkään viitettä vertaisarvioituun, tutkimukselliset kriteerit täyttävään julkaisuun en ole saanut, vaikka olen moneen otteeseen sellaisia pyytänyt. En ole saanut - paria poikkeusta lukuunottamatta - edes asiallista kritiikkiä tässäkin esiteltyjen tutkimusten heikkouksista, vaikka sellaisen kritiikin esittämisen luulisi olevan helppoa, jos tutkimukset ovat niin väärässä.

 

Joten kysyn vielä uudelleen niiltä, jotka pitävät päättelyäni virheellisenä: missä ovat todisteenne? Antakaa niitä, niin asiassa päästään eteenpäin. Tai osoittakaa, missä kohdassa päättelyni on virheellistä. Tunnustan kyllä virheeni ja muutan jopa näkökantojani, kunhan vain esitätte todisteita: yksi syy sille, miksi viime joulukuussa ryhdyin jopa hieman provosoivasti ydinvoimasta kirjoittamaan, on haluni oppia uutta. Ajattelin, että kärkevät mutta perustellut kirjoitukset saisivat minua paremmin asioista perillä olevat oikaisemaan kantojani. Ajatelkaapa hämmennystäni, kun lukijatilastojen mukaan yli 60 000 ihmistä on lukenut artikkeleitani, mutta vain hyvin harva on edes yrittänyt etsiä lähdeviitteitä, joilla todistaisi päättelyni olevan pielessä.

 

Mutta kuten sanoin, saatan silti olla väärässä, joten siitä vaan - repikääpä päättelyni palasiksi, niin minäkin opin jotain uutta.

 

Lähteet

 

[1] UNSCEAR 2011: Sources and Effects of Ionizing Radiation. Volume II, Scientific Annexes C, D and E. http://www.unscear.org/unscear/en/chernobyl.html, http://www.unscear.org/docs/reports/2008/11-80076_Report_2008_Annex_D.pdf. UNSCEAR 2011 viittaa jatkossa tähän dokumenttiin.

[2] UNSCEAR 2011: Sivu 58, kappale 49. 

[3] mm. IAEA, http://www.iaea.org/newscenter/features/chernobyl-15/cherno-faq.shtml ja Ukrainan sosialistisen neuvostotasavallan parlamentin pääsihteeri Valentina Shevshenkon haastattelu (referoitu Wikipediassa, http://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_disaster#Evacuation_developments)

[4] Ukrainan sosialistisen neuvostotasavallan parlamentin pääsihteeri Valentina Shevshenkon haastattelu (referoitu Wikipediassa, http://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_disaster#Evacuation_developments)

[5] Evakuoitujen annos, kts. UNSCEAR 2011: Sivu 54, kappale 33. Säteilyaltistus on ilmoitettu gray-yksiköissä, joka ei ole aivan sievertiä vastaava, mutta suuruusluokka on sama. WHO:n mukaan (http://www.who.int/ionizing_radiation/chernobyl/20110423_FAQs_Chernobyl.pdf) 115 000 pahimmilta alueilta evakuoitua sai keskimäärin 30 millisievertin säteilyannoksen. 

[6] UNICEF 2002: http://www.unicef.org/newsline/chernobylreport.pdf. Taulukko 2.2, sivu 32.

[7] Arvio uutisessa BBC 1997: Special report: Containing Chernobyl. http://news.bbc.co.uk/2/hi/special_report/1997/chernobyl/33005.stm

[8] UNSCEAR 2011: Sivu 54, kappale 30. 

[9] BBC 2011: Timeline: Japan power plant crisis. http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-12722719

[10] CBS News 15.3.2011: Radiation spike hinders work at Japan nuke power plant. http://www.cbsnews.com/stories/2011/03/15/501364/main20043621.shtml

[11] IAEA 2011: Japan Earthquake Update, http://www.iaea.org/newscenter/news/2011/fukushimafull.html

[12] NISA (Japanin ydinturvallisuusvirasto) 6.6.2011: Regarding the Evaluation of the Conditions on Reactor Cores of Unit 1, 2 and 3 related to the Accident at Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Station, Tokyo Electric Power Co. Inc. Taulukko 5. http://www.nisa.meti.go.jp/english/press/2011/06/en20110615-5.pdf. Arvio Tshernobylin päästöistä esim. UNSCEAR 2011, taulukko 1, sivu 49. 

[13] esim. IAEA 2011: IAEA INTERNATIONAL FACT FINDING EXPERT MISSION OF THE FUKUSHIMA DAI-ICHI NPP ACCIDENT FOLLOWING THE GREAT EAST JAPAN EARTHQUAKE AND TSUNAMI. http://www-pub.iaea.org/MTCD/Meetings/PDFplus/2011/cn200/documentation/cn200_Final-Fukushima-Mission_Report.pdf

[14] esim. New Scientist 16.8.2011, Radioactive Fukushima children given cancer all-clear. http://www.newscientist.com/article/dn20793-radioactive-fukushima-children-given-cancer-allclear.html. Suurin mitattu annos oli 35 millisievertiä, paljon alle yleisesti vaarallisena pidetyn 100 millisievertin rajan. Kuten tekstissä mainittiin, Tshernobylin jälkeen lapsilta mitattiin jopa 5000 millisievertiä ylittäviä annoksia, joten Japanin väestönsuojelutoimia voidaan pitää onnistuneina - ja/tai onnettomuutta Tshernobylia lievempänä. 

[15] Jodi-131:n puoliintumisaika on noin 8 päivää, joten tällä hetkellä vapautuneesta radiojodista on jäljellä noin 0,000018 prosenttia.

[16] Ainakin Japanin hallitus, IAEA, STUK ja monet muut tahot ympäri maailman näkevät asian näin.

[17] UNSCEAR 2011

[18] Greenpeace 2006: The Chernobyl Catastrophe: Consequences for Human Health. http://www.greenpeace.org/raw/content/international/press/reports/chernobylhealthreport.pdf. Kyseistä raporttia on moitittu mm. siitä, että siinä lasketaan Tshernobylin syyksi Neuvostoliiton ja elintason romahduksen aiheuttama kuolleisuuden lisääntyminen.

[19] WHO 2005: Chernobyl: the true scale of the accident. http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr38/en/index.html

[20] Fairlie, Summer & Nyagu 2006: The Other Report on Chernobyl. http://www.chernobylreport.org/?p=summary . Käyttäen raportin metodologiaa, Suomessa ja muualla maailmassa pitäisi olla havaittavissa merkittäviä syöpäkeskittymiä alueilla, joissa luonnollinen taustasäteily on radonin vuoksi korkeaa - esimerkiksi Tampereen Pispalassa. Tälläisiä keskittymiä ei ole havaittu.

[21] Markandaya & Wilkinson 2007: Energy and health 2: Electricity generation and health. Lancet 370:979-990. Tuotettua terawattituntia kohden, ydinvoima aiheuttaa onnettomuuksissa yhteensä noin 0,022 kuolemaa. Toimiessaan se aiheuttaa ilmansaasteiden kautta 0,052 kuolemaa ja 0,22 vakavaa sairastumista. Lieviä sairastumisia on niin vähän, ettei niitä kyetä luotettavasti arvioimaan. Vertailun vuoksi, hiilivoima tappaa onnettomuuksissa terawattituntia kohden 0,12 ihmistä, ja ilmansaasteiden kautta aiheuttaa 24,5 kuolemaa, 225 vakavaa sairautta ja 13 288 lievempää sairautta. Lukuihin ei ole laskettu hiilidioksidipäästöjen mahdollisia vaikutuksia.

[22] NISA (Japanin ydinturvallisuusvirasto) 6.6.2011: Regarding the Evaluation of the Conditions on Reactor Cores of Unit 1, 2 and 3 related to the Accident at Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Station, Tokyo Electric Power Co. Inc. Taulukko 5. http://www.nisa.meti.go.jp/english/press/2011/06/en20110615-5.pdf. Arvio Tshernobylin päästöistä esim. UNSCEAR 2011, taulukko 1, sivu 49. 

[23] NPR 24.3.2011,  Why We May Not Learn Much New About Radiation Risks From Fukushima. http://www.npr.org/blogs/health/2011/03/24/134833008/why-we-may-not-learn-much-new-about-radiation-risks-from-fukushima#_jmp0_

[24] Wakeford 2011: And now, Fukushima. Journal of Radiological Protection 31, pääkirjoitus. http://iopscience.iop.org/0952-4746/31/2/E02/pdf/0952-4746_31_2_E02.pdf

[25] New Scientist 16.8.2011, Radioactive Fukushima children given cancer all-clear. http://www.newscientist.com/article/dn20793-radioactive-fukushima-children-given-cancer-allclear.html.

[26] Cravens (2007). Power to save the world: the truth about nuclear power. Sivu 86. Cravensin mukaan useimmat säteilyn terveysvaikutuksia tutkivat tutkijat uskovat itse asiassa, että pienten säteilyannosten terveyshaittoja on yliarvioitu, mutta koska kovaa dataa pienten annosten vaikutuksista on niin vähän, tieteellinen konsensus on varovaisuussyistä ylimitoitettu.

[27] Chris Busby on englantilainen, pienten säteilyannosten terveysvaaroista itselleen uran tehnyt vihreä poliitikko ja tutkija, jonka lausunnoissa 200 kilometrin säteellä Fukushimasta tulee löytymään 40 000 ylimääräistä syöpää, jne. Hänen hypoteesinsa, ns. Second Event Theory, ei saa juurikaan tukea kokeellisista tutkimuksista, ja jotkut tutkimukset jopa suoraan kumoavat sen. Suuri osa Busbyn aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta on julkaistu omakustanteina; aineiston vuonna 2006 tutkinut CERRIE-komitea, johon kuului jäseniä mm. Greenpeacesta ja Maan Ystävistä, totesi työn olevan monelta osin virheellistä ja puutteellista, ja suositteli sen hylkäämistä. Busby suivaantui asiasta ja jätti komitean mietintöön eriävän mielipiteen. Kts. esim. http://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Busby, ja komitean työhön osallistuneen Richard Wakefordin näkemys http://iopscience.iop.org/0952-4746/24/4/E02/pdf/jr44e1.pdf

[28] Yksi esimerkki on tiettyjen tahojen uutisoima havainto radioaktiivisesta rikistä Kaliforniassa. 1501 atomia radioaktiivista rikkiä kuutiometrissä ilmaa on kuulemma hirmuinen vaara; todellisuudessa ko. pitoisuus tarkoittaa 0,000138 Bq aktiivisuutta. Se on noin 869 565 kertaa vähemmän kuin keskimääräinen kuutiometri suomalaista sisäilmaa säteilee radonin vuoksi. 1501 atomia kuutiometrissä on myös naurettavan pieni määrä millekään syöpää aiheuttavalle yhdisteelle. Kuutiometrissä huoneilmaa on tyypillisesti noin 20 mikrogrammaa formaldehydiä, muista vaarallisista orgaanisista myrkyistä puhumattakaan. 20 mikrogrammaa formaldehydiä tarkoittaa noin 401 065 601 065 200 000 syöpää ja sairauksia varmasti aiheuttavaa molekyylia kuutiometrissä ilmaa. 

[29] Yablokovin et al. Tshernobyl-tutkimuksen kritiikistä löytyy tiivistelmä Wikipediasta: http://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl:_Consequences_of_the_Catastrophe_for_People_and_the_Environment. Lyhyesti sanoen, raportissa säteilyn syyksi laitetaan sairauksia, joita ei missään muualla tiedetä aiheutuneen säteilystä, unohdetaan muut vaikuttavat tekijät (esim. Neuvostoliiton hajoaminen), hylätään syyn ja seurauksen suhde, ja käytetään lähteitä kyseenalaisella tavalla - esimerkiksi suomalaisia syöpätutkimuksia on vääristelty jopa etumerkit vaihtamalla.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (56 kommenttia)

Jarno Piispanen

Vaikuttaa erittäin hyvältä tämän perusteella, en lähde noita kumoamaan millään teorioilla. totuus on kuitenkin, että tämänkaltaisen "katastrofin" kokonaisvaikutuksia ei voi arvioida vajaassa vuodessa. Näemme vasta vuosikymmenten päästä, miten tuo on todella vaikuttanut. Toivottavasti nämä esittämäsi pitävät paikkansa. Ihmetyttää vain se, että miksi fukushiman onnettomuutta koskevaa uutisointia alettiin sensuroimaan.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Missä olet havainnut sensuuria? Saatat toki olla oikeassa, mutta itse olen lähinnä havainnut, että onnettomuus ei enää kiinnosta lehdistöä, ja organisaatioiden tiedottajillakin on muutakin tekemistä. Se on valitettavasti aika normaalia.

Kokonaisvaikutuksia ei voi vielä arvioida; siitä syystä tuo onkin suuruusluokka-arvio, ja siksi laitoin vedon sadasta tai alle ennenaikaisesta kuolemasta - enkä muutamasta kymmenestä. Mutta kun säteilyn vaarallisuus riippuu altistuksen suuruudesta, sille altistuneen ominaisuuksista, altistuneesta ruumiinosasta ja altistuksen kestosta, ja nämä voidaan jo melko luotettavasti arvioida (pl. kertyminen ravintoketjuun - mutta tätä tarkkaillaan koko ajan), niin jonkinasteinen suuntaa-antava arvio voidaan kyllä jo antaa.

Käsitys siitä, ettemme voi mitenkään tietää, on Tshernobylin, Hiroshiman ja Nagasakin "ansiosta" yksikäsitteisesti virheellinen. Ellei sitten lähde siitä, että esim. Tshernobyl-tutkimus on lavastusta tai huijausta.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Näinhän se on: kukaan ei noteeraa oikaisuja.

Kuulemma olen harvinaisen jääräpäinen; itse muotoilisin asian niin, että uskon totuuden voittavan, lopulta :).

Henri Lentonen

Jopa STUK on myöntänyt, että Suomeen saapuu säteilylaskeumaa Japanista. Tämä on kiistaton tosiseikka. Myöskin se on kiistaton asia, että meille on vuosia väitetty, että ydinvoimalat ovat pomminvarmoja, "saasteettomia ja turvallisia".

Verkkomedia uutisoi uusimmasta tapahtumien kulusta, evakuointialuetta aiotaan laajentaa:

http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=962

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Henri, ole hyvä äläkä spämmää samaa kommenttia useampaan postaukseen. Se ei tee asiastasi yhtään sen oikeampaa.

Totta kai se on kiistaton tosiseikka, että Suomeenkin tulee Japanista säteileviä hiukkasia. Mitä sinä et mainitse, on se, että niitä on niin käsittämättömän vähän, ettei niistä ole mitään haittaa.

Haluaisitko esimerkiksi avata tarkemmin, miten ne Kaliforniasta kuutiometristä ilmaa havaitut 1501 rikkiatomia ovat hirmuisen paljon vaarallisempia kuin normaalissa huoneilmakuutiometrissä olevat 401 065 601 065 200 000 formaldehydimolekyyliä? Ja formaldehydi on vain yksi monista ihan normaalissa huoneilmassa olevista, keinotekoisista, syöpää ja sairauksia aiheuttavista orgaanisista myrkyistä. Tosin tuossa pitoisuudessa se ei ole vielä haitallista.

Jos olisit vähän enemmän niitä Kalifornia-uutisia vaivautunut lukemaan, olisit huomannut myös sen, että ihan luonnollistenkin prosessien (tulivuorenpurkaukset) seurauksena noita rikkiatomeja on usein noin 950 kuutiometrissä ilmaa.

Mikään ei ole täysin saasteetonta eikä 100% turvallista. Jopa tuulivoimalat ovat tappaneet ihmisiä - tuotettua energiamäärää kohden itse asiassa enemmän kuin ydinvoima, onnettomuuksista huolimatta. Olen pahoillani, jos olet luullut liikoja teknologiasta. Mutta älä nyt sorru toiseen ääripäähän. Ongelmista huolimatta, ydinvoima on vaihtoehdoista yksi vähiten huonoja. Se on epätäydellinen vaihtoehto - mutta epätäydellisten vaihtoehtojen joukossa. Mitään täydellistä ratkaisua kun ei ole. On vain huonoja ja vähän vähemmän huonoja valintoja.

Käyttäjän artolehkamo kuva
Arto Lehkamo

Vihreät ainakin koettivat ratsasataa onnettomuudella kaikin keinoin.
Itse tein vaalityötä Itä-Uudellamaalla kun Fukushima oli "kuumimmillaan" - (ihan kirjaimellisestikin). Eräässä vaaliväittelyssä yleisön joukkoon oli pesiytynyt koko vihreiden äänekäs paikallisosasto. He pitivät Fukushimaa "huomattavasti Tshernobyliä pahempana, ym." Innostusta oli paljon, mutta kuten vihreillä aina - tietoa ei nimeksikään. Pääasia vain, että sai huutaa suu vaahdossa omaa agendaansa.

Jukka Korhonen

Pari kommenttia.

Korostettakoon, että Tsernobylin räjähdys ei ollut ydinräjähdys, vaan höyryräjähdys. Höyrynpaine nousi liian suuriksi höyryputkistossa (kattilassa) ja tämä purkautui putkiston (kattilan) räjähdettyä rikki ylipaineen takia.

Uusin Fennovoiman ydinvoimala, jonka sijoituspaikkakunta ratkaistaan parin kuukauden sisään, on rakennettu paljon turvallisemmaksi kuin esim. Fukushiman jo vanhahtava laitos. Ulkokuori kestää matkustajakoneen törmäyksen ja reaktorin alle tulee "sieppausallas" kiina-ilmiön varalle. Tästä seuraa, että riskit muuttuvat ihmisten henkeä uhkaavista käytännössä pelkästään taloudellisiksi. Niin nopeaa onnettomuuden kehitystä ei voi käytännössä tapahtua, etteikö ihmisiä ehdittäisi evakuoida.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Olet aivan oikeassa Tshernobylista, taidan korjata tekstiä vähän. Käsittääkseni on kuitenkin olemassa teoria, jonka mukaan ytimessä saattoi tapahtua "ekskursio" ja noin 10 TNT-tonnia vastaava räjähdys. Tällä nyt ei sinänsä ole suurta väliä, sillä höyryräjähdys olisi jo riittänyt.

Uusien voimaloiden turvallisuusparannukset ovat erittäin kannatettavia.

Jouko Koskinen

Kyllä siinä hyväätarkoittavia hölmöjä viedään kuin pässiä narussa kiimaiselle lampaalle. Aivan luonnollista sinänsä - onhan fossiilipoltto globaali jättibisnes.

Käyttäjän ossimantylahti kuva
Ossi Mantylahti

Busby ennustaa 400 000 ylimääräistä syöpäkuolemaa. Ei vain 40 000. (Ref. Russian Today -haastattelu 30.3.2011). Lisäksi noin kuukausi onnettomuuden jälkeen hän arvioi Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden tuottavan 1,4 miljoonaa kuollutta, eli "saman verran kuin Tsernobylin".

Olisi muuten kiva kuulla kommentteja tähän tuoreimpaan Busbyn esiitymiseen.
http://www.youtube.com/watch?v=XNzDg4O9dkw&feature...

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Aha, pitihän se arvata :D.

Ehdin nyt katsoa tuon haastattelun. Muutama huomio:

- Busby kertoo lähinnä omia mielipiteitään, ei tutkimushavaintoja. Mikä on "paljon" ja mikä on "vähän?"
- Hänen mukaansa Tokiosta on löytynyt näyte, joka säteilee yhtä paljon kuin Tshernobylin "ekskluusiovyöhykkeellä." Numeroarvoa ei anneta, eikä yksityiskohtia. Tässä on kaksi ongelmaa: 1) ekskluusiovyöhykkeellä on monenlaisia alueita, joista toisilla säteilee enemmän, toisilla vähemmän. Osa alueesta säteilee vähemmän kuin esim. Kirkkonummella keskimäärin. 2) Pistemäisestä näytteestä voi todellakin mitata erittäin korkeita säteilytasoja. Mutta kuinka laaja alue on saastunut? Puhutaanko neliösenteistä, neliömetreistä, neliökilometreistä? Tämä ei selviä mitenkään.
- Busbylla on tunnetusti oma, empiirisesti hataralla pohjalla oleva teoriansa radioaktiivisten hiukkasten terveysvaikutuksista - ja sekä oma uskottavuus että todennäköisesti ura kiinni siitä, että häntä kutsutaan jatkossakin puhumaan televisioon ja ydinvoimaan kriittisesti suhtautuville tahoille. Väkisinkin tulee mieleen, etteivät lausunnot ole välttämättä aivan puolueettomia.

Tommi Karma

Kiitos perusteellisesta blogista. Onnistuneista evakuoinneista on tietenkin syytä iloita.

Voisi kai toivoa, että bloggaaja kaivautuisi samalla perusteellisuudella evakuoinnin aiheuttamiin inhimillisiin tragedioihin. Henki säilyi, mutta koti meni - noin 100 000 japanilaiselta.

Evakuointialue ulottuu tällä hetkellä 30 kilometrin päähän voimalasta. Säteilyarvoja tarkkailevat niin viranomaiset kuin ympäristöjärjestötkin, mikä voi aiheuttaa jonkin verran muutoksia evakuointialueen laajuudessa lähitulevaisuudessa. Arvioita evakuoinnin aiheuttamista taloudellisista menetyksistä tai esimerkiksi siitä, milloin asutus tai taloudellinen toiminta nykyisellä evakuointialueella olisi mahdollista, en yrityksistä huolimatta ole vielä löytänyt.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Kiitos kiitoksista. Kuten totesin tuollakin, onnettomuus on jo noiden evakuointien vuoksi hirmuinen murhenäytelmä, eikä koko onnettomuutta olisi saanut tai tarvinnut tapahtua. Olen jo aiemmin kirjoittanut mm. siitä, että evakuoinnit saattoivat johtaa 14-45 sairaalapotilaan kuolemaan; ainakin osasyynä vaikuttaa rivien välistä lukien olleen se, että hoitohenkilökunta yksinkertaisesti pakeni. Näistä kuolemista ja niiden olosuhteista on vain vähänlaisesti luotettavaa tietoa.

Evakkoon joutuneiden odotetaan Japanin hallituksen pari viikkoa vanhan tiedotteen mukaan palaavan ensi vuoden alkupuolella, lukuunottamatta pahiten saastuneita alueita ja alle 3 kilometrin päässä ydinvoimalasta asuneita. Määräävänä tekijänä on se, milloin voimala saadaan ns. kylmäsulkutilaan, eli tilaan, jossa se pärjää ilman aktiivista jäähdytystä. Tulen seuraamaan Fukushiman tilannetta mahdollisuuksien mukaan, noin kerran kuussa, ja kerron kyllä evakuoitujenkin tilanteesta kunhan vain tietoa siitä saadaan.

Kyseessä on hyvin ikävä koettelemus evakkoon joutuneille, mutta mielestäni tärkeimmässä - ihmishenkien pelastamisessa - onnistuttiin varsin hyvin. Kustannuksista on jo jonkinlaisia arvioita; kaivan niitäkin jatkossa enemmän, sillä tässä vaiheessa arviot heittelevät villisti muutamasta kymmenestä miljardista satoihin miljardeihin. Pelkästään reaktoreiden purkukustannusarvioissa on vaihtelua viidestä 188 miljardiin dollariin. (Maanlunastuksen ja puhdistustöiden kustannukset jäänevät pariinkymmeneen miljardiin.)

Keskityn tässä vaiheessa ihmishenkien menetyksiin ja terveysvaikutuksiin erityisesti siksi, että liikkeellä on niin valtavasti huhuja ja pseudotiedettä, joka tyypillisesti on omiaan aiheuttamaan tuskaa ja kärsimystä. Vähän tunnettu fakta on se, että esimerkiksi WHO ja UNSCEAR pitävät Tshernobylin kaikkein suurimpana terveysvaikutuksena psykologisia ongelmia: monet vaarattomankin annoksen saaneet, jopa ihmiset, jotka eivät ole saaneet minkäänlaista taustasäteilystä erottuvaa annosta, uskovat olevansa tuomittuja. Se on johtanut masennuksen ja toivottomuuden ohella riskikäyttäytymiseen, kuten alkoholismiin, huumeiden käyttöön, ja suojaamattomaan seksiin. On pelättävissä, että Fukushima vaikuttaa samoin.

Mielestäni huhujen levittäjillä ja pelottelijoilla on tälläisissä tilanteissa ainakin moraalinen vastuu sanoistaan.

Tommi Karma

Kiitos vastauksesta.

Olen erittäin samaa mieltä siitä, että disinformaation levittäminen ei ole minkään asian edistämiseksi hyväksyttävää. Hienostuneemmassa muodossa tätä esiintyy ns. tosiasioiden vähättelynä, liitoitteluna tai niin, että tietyistä asioista kokonaan vaietaan. Siksi pidin alkuperäistä blogiasi hiukan yksipuolisena, kun voimalaonnettomuus kuitenkin aiheutti merkittävää tuhoa. Kuolemantapaukset ei kuitenkaan ole se ainoa mittari, millä onnettomuuden tuhoja tai ydinvoiman turvallisuutta noin yleisesti ottaen kannattaa arvioida. Vastauksesi selvensi asiaa.

Seurataan tilannetta.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Ymmärrän hyvin mitä tarkoitat. Olen todennäköisesti itsekin välillä syyllistynyt vähättelyyn tai liioitteluun; toisinaan pitäisi muistaa nukkua yön yli ennen kirjoituksen julkaisemista, ja malttaa etsiä niitä lähteitä vähän enemmän. Esimerkiksi ensimmäinen kirjoitukseni Fukushimasta oli liian optimistinen.

Blogikirjoittelun formaatissa ongelmana on se, että jos yrittää käsitellä asian kaikilta puolilta, kukaan ei jaksa lukea tekstiä. Esimerkiksi Fukushiman käsittely vaatisi kokonaisen kirjan, ehkä toisenkin. Mutta kuten sanoin, tulen kirjoittamaan myös muista puolista, kunhan vain tietoa (ja aikaa) on.

Olen myös aivan samaa mieltä siitä, että kuolemantapaukset eivät ole ainoa mittari. Ylempänä selvitinkin, miksi nyt kuitenkin keskityn niihin. Toinen ongelma on se, ettei esimerkiksi elämänlaadun muutosten mittaaminen ole mitenkään kovin helppoa (jos kohta ei pienten säteilymäärien terveysvaikutuksenkaan).

Tavallaan ydinturmat ovat myös tuhoisia, koska ihmiset uskovat niiden olevan hirmuisen tuhoisia. Syyt vain löytyvät enemmänkin psykologian kuin säteilybiologian puolelta. Minusta tosin esim. energiapolitiikan tekeminen tälläisellä tunnepohjalla on vähän arveluttavaa, ihan jo ennakkotapauksena.

Tietyssä mielessä olisi toki perusteltavissa, että vastustaisi vaikkapa ydinvoimaa siksi, että ihmiset pelkäävät sitä. En vain keksi millä perusteella voisin tälläisen - kieltämättä pragmaattisen - kannan jälkeen vastustaa esimerkiksi vääränväristen heittämistä ulos maasta, jos enemmistö (tai edes äänekäs vähemmistö) pelkää vääränvärisiä.

Suurin syy varovaisen myötämieliseen suhtautumiseeni ydinvoimaan löytyy kuitenkin ilmastonmuutoksen uhasta ja helppojen fossiilisten polttoaineiden ehtymisestä. Jos näitä ei olisi, tai jos olisi vakuuttavaa näyttöä ja kovaa dataa siitä, että uusiutuvat todella riittävät (tämä on aivan toinen matopurkki, jota olen aikaisemmin vähän korkkaillut), en suoraan sanottuna jaksaisi vääntää tästä asiasta. Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin se, että pääsääntöisesti vain ydinvoimaan tukeutuneet maat ovat oikeasti kyenneet a) vähentämään hiilidioksidipäästöjään merkittävästi ja b) edes jossain määrin vieroittumaan fossiilisesta energiasta. (Nämä kaksi toki kulkevat useimmiten käsi kädessä.) Uusiutuviin luottaneiden maiden päästöjen vähenemä on parhaassakin tapauksessa tuskaisen hidasta, pahimmissa tapauksissa päästöt ovat kasvaneet.

Mutta kuten sanoit: seurataan tilannetta. Uusia asioita voi ilmetä, ja voin hyvin olla väärässä tässäkin. Kiitos kommenteista ja tervetuloa takaisin. Kritiikki on erityisen toivottavaa!

Käyttäjän retku83 kuva
Mikko Saari

Ilmastonmuutoksen voi väittää johtuvan mistä vaan, mutta avohakkuut ja tuulenpuoleisen reunan kaadot ovat näistä vrmimmin todennettuja syitä. Puut ylläpitävät kosteustasapainoa, poistavat hiilidioksidia ilmakehästä, kierrättävät ravinteita syvemmältä maaoerästä kuin muut kasvit, sitovat maaperää estäen eroosion syntymistä, tasoittavat pahimpia tuulia ja lämpötilaeroja. Kun puhutaan hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä pitäisi samalla puhua avohakkuiden lopettamisesta ja siirtymisestä puuvoittoiseen viljelyyn avopellosta. HAARP ja auringon toiminnan muutokset voivat vaikuttaa ilmakehään myös. Lisäksi maapallon ilmasto on toiminut kausittaisesti. Miten meillä voi olla jotain pomminvarmaa tietoa että nykyinen ilmaston lämpenemistahti on jotenkin epänormaalia? En kyllä epäile etteikö ihmisen toiminnalla olisi paljoakin vaikutusta asiaan, mutta kannattaa huomioida muutkin tekijät ja suhteuttaa ne toisiinsa.

Ihsn hyvä kirjoitus ydinvoimasta. En tosin ymmärrä miksi näistä pitäisi repiä pelkoa. On olemassa asioita joille voi tehdä jotain ja asioita joille ei voi tehdä mitään. Tässä tapauksessa voi vain koittaa elää terveellisesti ja ehkä rakentaa jonkun ilmansuodattimen. Turha murehtia sen enempää, oli asiat miten oli. Näin minun näkökulmasta. Jos näistä asioista on kiinnostunut, kannattaa vaaleissa äänestää mielestäni henkilöä jolla olisi käytännön suunnitelma energiankulutuksen vähentämiseksi. Tehokkaamman energiantuotannon haittapuolista on vaikea päästä eroon.

Kuulin eräältä että Suomen ydinvoimaloissa on paljon paremmat turvajärjestelmät kuin riskialttiiseen paikkaan sijoitetussa Fukushimassa. Hän sanoi että kyllä ne insinöörit vsrmasti varoittivat riskeistä kun säästetään turvajärjestelmissä mutta rakennushankkeen airuet tekivät silti halvimmat mahdolliset ratkaisut.

Käyttäjän atsoeerikainen kuva
Atso Eerikäinen

Pääministeri Kan menee tällä viikolla kertomaan Fukushiman läänin asukkaille, jotka asuivat 30 km vaaravyöhykkeen sisäpuolella, etteivät he voi palata koteihinsa tai rakentamaan tuhoutuneita koteja uudestaan pitkään aikaan (aikaisemmin esitetyn arvion mukaan 20 vuoteen, jonka ajan jälkiselvitystyö tullee kestämään).
http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20110823x...

Olen täällä Tokiossa seurannut asioiden etenemistä tiiviisti joka päivä tiedotusvälineistä ja internetistä maaliskuun 11. päivästä alkaen. Koko totuutta ei kuitenkaan löydy julkisesta tiedotuksesta tai se kerrotaan viiveellä.

Esimerkiksi polttoainesauvojen sulamisesta ensimmäisen päivän aikana saatiin tieto vasta parin kuukauden kuluttua. Sitä, että ne sulivat ja menivät pohjasta läpi ympäristöön, ei ole kerrottu. Fukushiman yliopistossa asiaa pidetään hyvin todennäköisenä, koska kyseiset reaktorit olivat yli 40 vuotta vanhoja amerikkalaisen GE:n valmistamia (mallia, joka oli rakennuskiellossa USA:ssa turvallisuusriskien takia) eikä niissä ollut ytimen siepparia mahdollisen sulamisen varalta. Asiasta informoi yliopiston fysiikan professori Foundations of Science tiedeyhteisölle, jossa työskentelen tutkijana.

Säteilystä puheen ollen, se on pysytellyt Tokiossa 0.05-0.07 välillä, tänään taas skaalan yläpäässä, 0.066 mikrosiiverttiä tunnissa, mikä on vähemmän kuin esim. Helsingissä.
http://www.japantimes.co.jp/radiation-levels.html

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Kiitos kommentista ja linkeistä, hyvä saada näkökulma myös paikan päältä!

Tuo ensimmäinen artikkelisi vahvistaa, mitä olen arvellut jo toukokuussa ja esimerkiksi tässä kommentissa:

http://yyyy.puheenvuoro.uusisuomi.fi/81209-miksi-f...

evakuoidulla alueella on paikkoja, jotka tullaan todennäköisesti sulkemaan käytöltä. Tuo ei kuitenkaan koske kaikkia paikkoja ja kaikkia asukkaita, kuten esität. Kuinka suurta osaa heistä - se selvinnee myöhemmin.

Voi olla, ettei seuraamissasi uutisissa mainittu polttoainesauvojen sulamisesta kuin vasta parin kuukauden kuluttua. Itse kuitenkin kirjoitin jo 16.3., viisi päivää tsunamin jälkeen, että kaikkien maanjäristyksen aikaan käynnissä olleiden reaktoreiden polttoainesauvat ovat todennäköisesti kärsineet vaurioita, eli sulaneet osittain tai kokonaan. En muista suoraan, mistä lähteestä tiedon sain - todennäköisesti joltain ydinvoimaan suhteellisen neutraalisti tai myönteisesti suhtautuvalta sivulta - mutta sinänsä asia oli hyvin selvä: sauvojen vaurioitumiselta ei voida välttyä, jos jäähdytystä ei saada toimimaan.

http://yyyy.puheenvuoro.uusisuomi.fi/65453-tilanne...

Tuolloin kirjoittaessani reaktoreiden paineastiat vaikuttivat vielä ehjiltä, koska niiden paine oli merkittävästi ilmanpainetta korkeammalla. En ole suoraan sanottuna seurannut, mikä on konsensus tällä hetkellä: olen keskittynyt lähinnä seuraamaan, mikä on säteilypäästöjen tilanne. Voi olla, että ytimet ovat sulaneet kokonaan reaktorin paineastian pohjan läpi, tai voi olla, että esimerkiksi reaktorin pohjassa olevat läpiviennit ovat pettäneet, ja osa ytimestä on valunut ulos paineastiasta. Mutta päästöt ovat kuitenkin mitä ovat. Varmuus tapahtuneesta saataneen vasta, kun reaktoreita ryhdytään purkamaan.

Käyttäjän koskela kuva
Matti Hemmi

Hyvin kuvaava on Eija-Riitta Korholan bloki vihreästä ydinvoimanvastustuskiiman aiheuttamista orgasmeista:

"Keskiviikkona olin todistamassa europarlamentin täysistunnossa merkillistä hetkeä, kun salissa keskusteltiin EU:n tulevaisuuden energialinjauksista sekä siitä, mitä Japanin ydinturmasta pitää oppia. En ole koskaan nähnyt vihreitä niin innoissaan ja kiihtyneinä."

"Niinpä muutaman tädin puheissa Fukushiman tähänastiset kaksi uhria oli vaihtunut kolmeenkymmeneentuhanteen kuolleeseen. Kiittelivät, kuinka oikeassa olivat olleet. Sumentunein simin he kehuivat toisilleen: mitä minä sanoin – oli kannattanut odottaa tätä päivää. "

Tästä ao. blokiin:
http://eijariitta.puheenvuoro.uusisuomi.fi/68463-p...

Jouko Koskinen

Vihreiden tsunamiriemusta kertoo E-R Korhola - katseli sitä livenä:

" . . Kollegoideni päässä maanjäristyksen ja tsunamin tuhannet uhrit sulautuivat ydinvoimalan vaurioitumiseen. Ihmeteltiin, eikö tuhansissa uhreissa ole tarpeeksi. Kysyttiin, kuinka monta ydinvoimalaonnettomuutta oikein tarvitsee tapahtua, ennen kuin näyttö riittää.

En ollut uskoa korviani.

Maanjäristyksen ja tsunamin tuloksena tiet, sillat, rautatiet ja rakennukset romahtivat. Uhriluvuksi arvioidaan 30 000 henkeä. Jos meppien logiikka on tätä tasoa, pitäisikö meidän purkaa vastaavat rakennelmat EU:ssa, ihan varmuuden vuoksi? "
http://eijariitta.puheenvuoro.uusisuomi.fi/68463-p...

Juhani Putkinen

Fukushiman ydinvoimalaonnettomuus tulee aiheuttamaan valtavan määrän ennenaikaisia kuolemia siihen verrattuna, ettei kyseistä onnettomuutta olisi tapahtunut.

Siksi, että esimerkiksi Saksa sulkee ydinvoimalansa ja rakentaa lisää saastuttavaa sähköntuotantoa. Ja siksi, että ydinvoimaa ilmeisesti rakennetaan nyt vähemmän, kuin olisi rakennettu ilman sitä onnettomuutta.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Saksaan on tulossa nyt muistaakseni 6 GW nettolisäys hiilivoiman tuotantoon, eli ehkä 42 TWh vuosituotanto (arvelen tuotannon olevan 80% maksimitehosta). Noiden Lancetissa julkaistujen lukujen mukaan se tarkoittaa:

Onnettomuuksissa kuolee vuodessa noin 4,2 työntekijää ja keskimäärin 0,84 siviiliä (Lancet erotteli työntekijät ja siviilit, laskin ne yhteen tuolla ylempänä tiiveyden vuoksi).

Ilmansaasteet tappavat ennenaikaisesti noin 1029.

Vakavia sairauksia tulee 9450.

Lievempiä sairastapauksia tulee 558 096.

Näin siis joka vuosi.

Jos hiilidioksidipäästöt aiheuttavat Maapallon ilmastossa muutoksia tutkijoiden ennustamalla tavalla, Saksan uudet, hienot hiilivoimalat voivat yllämainitun lisäksi pahimmassa tapauksessa olla osallisena satojen miljoonien tai miljardien kuolemaan ja kokonaisten valtioiden kokoisten alueiden autioitumiseen.

Minusta eri energianlähteiden vaaroja tulisi mitata yhteismitallisesti. Ilmansaasteiden vuoksi ennenaikaisesti kuollut on yhtä kuollut kuin säteilyn vuoksi ennenaikaisesti kuollut.

Juhani Putkinen

"Ilmansaasteiden vuoksi ennenaikaisesti kuollut on yhtä kuollut kuin säteilyn vuoksi ennenaikaisesti kuollut."

Näin on.

Jani Martikainen

Kirjoitit oikein hyvän yhteenvedon siitä mikä alan konsensus säteilyn terveysvaikutuksista on. Kiitos. Tuo arvio 4000:sta siviiliuhrista taitaa muistaakseni perustua jonkinlaiseen worst case LNT oletukseen. UNSCEARin 2008 raporteista se arvio taitaa puuttua kokonaan ja syynä oli se, että UNSCEAR koki, että nämä arviot ymmärrettiin jolkisuudessa väärin tarkoittamaan uhrien määrää eikä sitä, että uhrien määrä on jossain välillä 0 ja 4000. En jaksa nyt metsästää tarkempaa viitettä, mutta muistaakseni siitä puhuttiin jossain täällä...
http://www.unscear.org/docs/reports/2008/11-80076_...

Kilpirauhassyöpiä raportoitiin Tshernobylin jälkeen selvästi aiempaa enemmän, mutta osin tämä on johtunut siitä, että niitä ollaan etsitty ja diagnostisoitu enemmän. Kuolleisuudessa ei vastaavaa rajua nousua ole käsittääkseni ollut. (On myös erikoista, että näiden syöpien raportoidut määrät alkoivat kasvamaan paljon ennen kuin latenssiaika oli ehtinyt kulua...sekin viittaa tavallisten poikkeamien diagnostisoimiseen syöviksi.) Nämä huomiot eivät tosin ole täysin main streamiä, mutta UNSCEARin entinen pomo Zbigniew Jaworowski on kirjoittanut asiasta reippaan virkistävästi (http://dose-response.metapress.com/app/home/contri...)

Fukushiman onnettomuudella ei tule olemaan havaittavia radiologisia seurauksia. Evakuointien aiheuttama lisästressi on varmastikin onnettomuuden suurin terveysvaikutus. Sehän oli myös Tshernobylin merkittävin terveysvaikutus mikäli fossiilisten polttoaineiden lisääntynyttä polttamista ei lasketa mukaan.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Kiitos kiitoksista ja kommentista! Olet aivan oikeassa noista siviiliuhreista; syy varovaisempaan esitystapaan on se, ettei a) kukaan usko, jos kerron, mitä tutkimuksessa todellisuudessa sanotaan, eikä b) juuri kukaan jaksa lukea itse viitettä.

Toisaalta, oleellinen pointti säilyy, vaikka käyttäisin noita vihreiden ja jopa Greenpeacen arvioita säteilyn vaaroista. Niinpä mielelläni käytän niitä; ehkä se antaa vähän vähemmän mahdollisuuksia haukkua puolueellisesta tiedosta.

Korjasin tekstiä niin, että sanan "ehkä" tilalla lukee nyt "enintään."

Tuosta kilpirauhassyöpäjutusta on pitänyt kirjoittaa itsekin; Japanissa tullaan nimittäin tulevaisuudessa täysin varmasti havaitsemaan enemmän kilpirauhassyöpiä kuin aiemmin. Myös muut syövät saattavat yleistyä. Todennäköisesti ainakin Greenpeace tulee asian myös näin uutisoimaan.

Mitä he eivät tule uutisoimaan, on se, että "yleistymisen" syynä saattaa hyvin olla lisääntyneet terveystarkastukset. Ei tietenkään siinä mielessä, että tarkastukset aiheuttaisivat syöpää - mutta esimerkiksi kilpirauhassyövistä kohtuullisen iso osa (muistaakseni noin 20%) on piileviä ja itsestään paranevia. Nämä tapaukset tulevat nyt esiin, kun esimerkiksi Fukushiman lapsia ryhdytään tehotarkkailemaan.

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Itse jännitin huolestuneena kolmosreaktorin pysäytyksen onnistumisesta, se kun sisälsi hyvin myrkyllistä MOX-polttoainetta. Suurin häly johtui siitä, ettei vaurioita päästy todentamaan: laitteet olivat tuusannuuskana tsunamin jäljiltä. Tämä tietysti koski myös kahta ensimmäistä reaktoria.

Voimaloiden arkkitehtuuri oli Fukushiman voimaloissa haavoittuvainen tsunamin tuhoille: vesi jäi makaamaan voimalan alimpiin kerroksiin. Huolestuneisuutta lisäsivät varmasti melko mielikuvitukselliset, ja osittain epäonnistuneet reaktoreiden jäähdytysmenetelmät.

Imagotappio on kuitenkin kiistaton ja nähtäväksi jää, minkälaiset seuraukset sillä tulee olemaan jatkossa.

Jorma Laine

Muistaakseni koko häppöningi johtui siitä, että Tsunamin tuoma vesi oli päässyt kastelemaan varavoimageneraattorit. Näin ollen runkolinjan katkettua, reaktorit ei saaneet sähköä jäähdytysvesipumppujen pyörittämiseen.. loppu on sitten ketjureaktiota tuosta, mutta siinä se alkujuuri. Tai ainakin näin olen ymmärtänyt.

Eli periaateessa hyvin yksinkertainen juttu, mikä oli jäänyt huomioimatta, koska ilmeiseti oli ajateltu että kun ne generaattorit ei suoraan liity reaktoriin, niin katsellaan niitä kun ehitään..

No ei ehitty.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Näinhän siinä taisi käydä. Kun kävin lähteitä läpi tätä kirjoitusta varten, uutta arvelua (ainakin minulle) oli se, että voimalan työntekijät keskittyivät tsunamin jälkeen ehkä pikkuisen liikaa käytetyn polttoaineen varastoaltaiden vedensaannista huolehtimiseen, eivätkä arvanneet, että onnettomuus voisi edetä "ketjureaktion" tavoin yhdestä reaktorista toiseen.

Myös vetyräjähdykset - ne, jotka lennättivät kahden reaktorin ylimmät suojahallit taivaan tuuliin - tulivat nähtävästi yllätyksinä. Ilmeisesti halleissa piti olla tuuletusjärjestelmä, jonka olisi pitänyt ehkäistä tuo. No, niin ei käynyt - lieneekö syynä sitten sähkökatko vai mikä. Hallien räjähtäminen aiheutti sitten kaikenlaisia ongelmia, joista vähin ei ole se, että jos hallit olisivat olleet ehjiä, päästöt olisivat luultavasti olleet pienempiä.

Tämä on muuten sellainen asia, mikä toivottavasti on Suomessa kunnossa. Kuulemma sähköstä riippumattomia vedyn rekombinaattoreita, sytyttimiä (vedyn polttamiseksi ennen kuin sitä on tarpeeksi räjähdykseen) ja tuulettimia on enemmän. Mahtaako näin olla myös käytetyn polttoaineen säilytystiloissa - enpä tiedä, hyvä kysymys.

Nämä tämmöiset asiat ovat niitä syitä, miksi on harmi, että ydinvoiman vastainen kritiikki mässäilee todistamattomilla kuolemilla ja sairauksilla sekä erilaisilla salaliittoteorioilla. Se kun tahtoo viedä uskottavuutta ja huomiota ihan asialliselta kritiikiltä, kuten nyt vaikka tältä.

Jorma Laine

Se, mitä työntekijät tekivät tai eivät tehneet on epäolennaista, koska se kulminoituu aina ja vain käskyjä jakelevaan portaaseen. Ja jos siellä määrättiin nämä tekemään tässä kriisissä toisarvoista työtä, niin se on johdon vika selkeästi. Sähkökatko ja generaattoreiden toimimattomuus on ollut selvä jo tuolloin. ja kyllä jopa alimman tason insinöörikin ymmärtää, mitä tapahtuu, jos aktiivisia reaktoreita ei jäähdytetä.

Samoin kaikki vetyräjähdykset ja muut olisi voitu vältää jos parin ensimmäisen tunnin kuluessa olisi saatu sähköä, tavalla tai toisella jäähdytyspumppuihin ja tuulettimiin. Ja tässä järjestyksessä. Sillä vetyä ei olisi edes muodostunut kriittistä määrää, jos jäähdytys olisi toiminut edes jotenkin.

Mitä taas Suomeen tulee, niin uskompa (en siis väitä ihan faktisesti tietäväni nykytilannetta) että suomessakin tuo vetyongelma on ratkasitu nimenomaan tuulettimilla, ei niinkään polttimilla tai polttokennoilla.

Kuitenkin, nämä ovat asioita josta maailma taas oppii. Jotkut oppii skitsoilemaan vielä enemmän, toiset osaavat lukea ja vielä ymmärtää lukemansa, sekä erottaa kaiken paskan seasta oikean tiedon jyväset. Valitettavaa on se, että vastustajien käyttämä, vaikkakin kestämätön, argumentointi menne läpi aina joillekin, kuten tuon toisen puolen blogista huomaamme. Eikö ihmiset viitsi hakea lähdeteoksia, missä on perusteet vai onko vaan helpompi uskoa vaaleanpunaruudulliseen elefanttin?

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Olen tälläisenä parrattomana punikkiradikaalina pitkälti samaa mieltä - kyllä suurimmassa osassa "työntekijän" virheitä vastuussa on puutteellinen ohjeistus. Enkä muutenkaan lähtisi hirveästi jälkiviisastelemaan ja Fukushimassa töitä tehneitä sormella osoittelemaan; kiireessä tehdään aina virheitä, ja aina jää jotain huomaamatta.

Sen sijaan organisaation ja turvamääräysten ym. puutteista voi ja pitää nillittää. Vaikuttaa vähän siltä, että ihan hirveän hyvällä tolalla ne eivät olleet, jos esimerkiksi annosmittareita ei löytynyt kaikille. Tosin tämä saattaa olla spekulointia.

Suomen turvallisuustilanne voi hyvin olla parempi, mutten nyt tähän hätään löydä lähteitä. Ajattelin kyllä joskus tulevaisuudessa selvittää tätäkin puolta. Ken tietää, mitä löytyy - minustakin saattaa tulla vielä vaikka ydinvoiman vastustaja ;).

Tämä onnettomuus vaikutti omaan ajatteluuni ainakin sen verran, että nyt toivon kovasti, että rakennettavissa voimaloissa - ja mahdollisuuksien mukaan myös vanhoissa voimaloissa - on moninkertaisesti liikaa sähkölaitteista täysin riippumattomia turvajärjestelmiä. Suomessahan taitaa olla esimerkiksi dieselkäyttöisiä pumppuja veden liikutteluun; tämän tapaisia pomminvarmoja systeemejä pitäisi olla useita erilaisia.

Jorma Laine

Sanoisin, että JOS tästä ei opittu mitään vaikkapa Arevan taholla, niin jo on ihme. Kyllähän minä uskon, Toivon ja uskon samaan aikaan, että näissä uusissa laitoksissa turvajärjestelyt on niin loppuun asti mietittyjä, eikä sattumanvaraisuuksia enää ole.
Toivoisin kuitenkin, että tässä nimenomaisessa tilanteessa nämä tekniset turvajärjestelyt jäähdytyksenvarmistus, tuuletukset jne, jäteetäisiin "salaisuuksien" ulkopuolelle ja niistä informoitaisiin tavis kansaakin. Ihan porukan rauhoittamiseksi.
Ja kenties joku, joka ei ole ollut rakentamisen kanssa tekemisissä, löytää sieltä vielä jonkun puutteen... ajoissa tällä kertaa.

Ja kyllä, Suomessa on monessa paikassa, ei pelkästään voimaloissa, käytössä juuri dieselkäyttöiset varapumput ja generaattorit. Niin oli Fukushimassakin, mutta kastuneena ne ei toimineet.

Käyttäjän mattila kuva
Riku Mattila

Ei se nyt sentään ihan niin ollut, että generaattorien turvallisuusmerkitystä ei olisi tajuttu - kyllä ne ovat yksi laitoksen tärkeimmistä turvallisuusjärjestelmistä olleet alusta asti.

Turvallisuusjärjestelmien suunnittelussa on kolme tärkeää periaatetta: moninkertaisuusperiaate, erilaisuusperiaate ja erotteluperiaate.

Moninkertaisuusperiaate tarkoittaa, että järjestelmä pitää olla jaettu useampaan osajärjestelmään, joista osa voidaan menettää niin, että tilanne saadaan edelleen hoidettua. Fukushiman laitoksilla oli kahta yksikköä kohti yhteensä neljä dieselgeneraattoria, joista kahden toiminta olisi kaikissa onnettomuuksissa riittävää. Moninkertaisuusperiaatteen osalta turvallisuussuunnittelu oli siis tuonikäiseksi laitokseksi OK tasolla.

Erilaisuusperiaate tarkoittaa, että saman turvallisuustoiminnon (reaktorin pysäytys tai jälkilämmön poisto) hoitamiseen pitää olla kaksi toimintaperiaatteeltaan erilaista järjestelmää, joista toinen voidaan kokonaan menettää niin, että toinen pystyy edelleen hoitamaan homman kotiin. Fukushima Dai-ichin ykkösyksiköllä oli sähkökäyttöisten apusyöttövesipumppujen lisäksi vaihtosähköstä riippumaton eristyslauhdutin ja kakkos-sekä kolmosyksiköllä höyryturpiinikäyttöinen apusyöttövesipumppu. Toimiessaan nämä järjestelmät olisivat pystyneet estämään polttoaineen vaurioitumisen, vaikka vaihtosähkö olisikin menetetty.

Erotteluperiaatetta pitää soveltaa sekä moninkertaisuusperiaatteen että erilaisuusperiaatteen käytössä. Moninkertaisuusperiaatteen osalta se tarkoittaa sitä, että järjestelmät pitää erotella toisistaan niin, että sama ulkoinen tai sisäinen alkusyy ei uhkaa kuin enintään yhtä osajärjestelmää kerrallaan. Tämä petti Fukushimassa, koska kaikki dieselgeneraattorit menetettiin saman ulkoisen tapahtuman (tulva) seurauksena. Erilaisuusperiaatteen käytössä erotteluperiaate tarkoittaa, että erilaisuusperiaatteen toteuttavat järjestelmät ovat toisistaan riippumattomat. Fukushimassa tämä toteutui osittain, mutta n. 8 tunnin jälkeen vaihtosähkön menetyksestä tapahtunut akkusähkön ehtyminen johti ongelmiin myös sen erilaisen järjestelmän käytössä, koska niin eristyslauhduttimen kuin höyryturpiinipumppujenkin ohjaus edellyttää akkusähköä venttiilien liikutteluun. Kakkos- ja kolmosyksiköllä alkoi lisäksi tulla ongelmia, kun suojarakennuksen lauhdutusallas pääsi jäähdytyksen menetyksen jälkeen lopulta kuumenemaan niin paljon, että höyryturpiinikäyttöinenkin jäähdytysjärjestelmä sanoi sopimuksen irti. Eli toiminnallinen erotteluperiaate kesti n. 8 tuntia, mutta koska sähköjä ei siinä ajassa saatu palautettua, menetettiin lopulta se erilainenkin järjestelmä.

Miksi sydän sitten vaurioitui? Ykkösyksiköllä näyttäisi tämänhetkisen tiedon valossa olleen kysymys operaattorin virheellisestä toiminnasta: eristyslauhdutin kytkettiin (ohjeiden mukaisesti) käsin irti klo 15:30 maanjäristyksen jälkeen mutta ennen tsunamia, ja kun tsunami vei sähköt ja valvomosta mittarit, sitä ei osattu käynnistää uudestaan. Syyksi jäähdytyksen kytkemättömyydelle on TEPCOn raporteissa ilmoitettu pinnanmittaustietojen puuttuminen, mutta aika tuo tähän varmaan vielä lisävalaistusta. Tämänhetkisen tiedon valossa kuitenkin - niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin - ykkösen täysin toimintakuntoinen vaihtoehtoinen jäähdytysjärjestelmä siis yksinkertaisesti kytkettiin pois päältä ja annettiin sydämen sulaa.

Kakkos- ja kolmosyksiköllä jäähdytystä jatkettiin höyrykäyttöisillä pumpuilla, kunnes lauhdutusaltaan kiehuminen lopulta rikkoi ne. On toistaiseksi epäselvää, yritettiinkö lauhdutusaltaita missään vaiheessa jäähdyttää esim. palovedellä tai kääntämällä höyryturpiinien syöttämää jäähdytysvirtausta välillä sinne.

Vielä on liian aikaista tehdä lopullisia johtopäätöksiä siitä, mitä Fukushimassa meni pieleen, ja mitä kaikkea tapahtumasta on syytä oppia, mutta oman käsitykseni mukaan "dieselgeneraattorien huomaaminen tärkeäksi järjestelmäksi" ei ole oikea johtopäätös onnettomuuden opetuksista. Enemmän se tämänhetkisen, osin puutteellisen tiedon valossa näyttäisi menevän erotteluperiaatteen ja mahdollisesti hätätilanneohjeiden suuntaan.

LISÄYS KLO 23:12: Vetyräjähdyksistä näkyi myös olleen puhetta. Kiehutusvesilaitoksen suojarakennus on typpitäytteinen, joten niin kauan kuin kaasut pysyvät suojarakennuksessa, räjähdysvaara on vähäinen (lyhyellä aikavälillä nolla, mutta onnettomuuden kuluessa pitää huolehtia, että happea ei pääse kertymään suojarakennukseen liikaa). Fukushimassa vety pääsi syttymään, koska se purkautui suojarakennuksesta hallitsemattomasti reaktorirakennukseen ja pääsi kosketuksiin ilman hapen kanssa. Tarkoitus olisi ollut johtaa mahdollinen päästö hallitusti piippuun, mutta kyseisissä laitoksissa suojarakennuksen paineen alennus ensinnäkin vaatii käsitoimenpiteitä, ja toisaalta paineenalennuslinjassa ei ole minkäänlaisia suodattimia, joten siitä aiheutuu ympäristöön päästö. Päätöksenteko kyseisessä tilanteessa kesti niin kauan, että vety pääsi suojarakennuksesta karkuun ilmeisen hallitsemattomasti ja isona kuplana. Tällaisessa tilanteessa ei reaktorihallin tuuletuksesta tai vedyn polttimista olisi välttämättä ollut apua - sen sijaan suodatettu paineenalennuslinja itsestään tietyssä paineessa hajoavalla murtolevyllä varustettuna olisi pitänyt huolen siitä, että kaasut menevät piippuun eivätkä päädy suojarakennuksen ulkopuolelle normaali-ilmakehään räjähtelemään. Eikä sovi unohtaa sitä perussuunnittelupuutetta, että kyseinen suojarakennusmalli (Mark 1) on kerta kaikkiaan liian pieni pystyäkseen ottamaan vastaan kaiken sen vedyn, mitä polttoaineen vaurioitumisessa syntyy. Rekombinaattorit / sytytystulpat kiehutusvesilaitoksen reaktorihallissa toki on syytä olla jo mahdollisten radiolyysikaasujenkin varalta, mutta ei vetypalojen estäminen kuitenkaan varsinaisesti niiden varassa ole.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Riku Mattilalle erityiskiitos seikkaperäisestä ja asiantuntevasta kommentista. Ei lisättävää siihen.

Jouko Koskinen

Olin kerran ajovuorossa kun hiilivoimalassa tapahtui pikasulku ja omakäyttösähkön menetys. Karmeeta katsella kun vesi loppuu ylikuomalla ajetusta ketjuarina-kattiloista. Kaikista neljästä. Siinä oli kysymys sekunneista. Höyryturbiini -syöttöpumppu ei käynnisty nappia painamalla.

LO1 reaktorihallissa on kaksi dieseliä jotka pyörittää pumppuaan suoraan, muistaakseni kolme isoa dieselgeneraattoria joiste ainakin yksi on aina käynnissä. Erillinen yhteys vesivoimalaan ja vielä ulkopuolinen kaasuturbiiniasema.

Sen ainoan kerran kun hesassa sattui fataali sähkökatko ei YLEn dieseli lähtenyt käyntiin automaatilla kuten pitää. Tuntemani laitosmekaanikko hälytettiin kotoa käynnistämään sitä ja lähetyskatko jäi lyhyeksi. Tapasin tämän Väiskin pilkillä Laajalahdella ja hän sanoi syyn jääneen arvoitukseksi. Testatessa lähtee - tosipaikassa ei.

Ydinvoimalassa on yleensä paineistetuissa säiliöissä pikapysäytystä varten booriliuosta.

Jouko Koskinen

Mutta eikös se beettasoihtu ole hirveä tappaja - kuva:
http://kuvaton.com/k/Aei.jpg

".. ydinvoimalan savupiipussa on massiivisennopa virtaus, piipussa työskentelevä pitää kauhuissaan kiinni kaiteesta ettei virtaus heitä..."

Ei siellä mitään savua ole - eikä työskentelyn tarvetta ajon aikana. Eikä juuri muutoinkaan. Ajankuluksi ja uteliaisuudesta hain vartijapäälliköltä kulkuluvan ja avainkortin jollain tekosyyllä.
Työmääräyksen lisäksi kun joutuu odottamaan vielä valvomon lupaa.

Kaverin kanssa kiivettiin piipun sisällä olevia tikkaita, 65 mm kulmarautaan hitsattu 19 millin pyörötangosta askelmat. Pieni lepotasanne aina 12 metrin välein. (valtameri oy myy 12 metrin pätkiä) Ilmavirtaus oli noin 3 - 4 m/s. Kaveri oli nopeampi ja häipyi näkyvistä. Kun ylhäällä näkyi pieni piste taivasta ja alhaalla pimeys niin minulle alkoi piisaamaan. Palasin alas odottamaan. Näkymät oli kuulemma upeat Suomenlahdelle ja viroon - mitään soihtuja tai putoilevia lokkeja emme havainneet.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Nämä sinun kokemuksesi ovat aina mielenkiintoisia tuokiokuvia, kiitos niistä tässä nyt, vaikken jokaista ole erikseen kommentoinut! Ja kiitos muutenkin uskollisesta kommentoinnista :).

Jouko Koskinen

Eipä kestä - ihan kiva on muistella vanhoja hyviä aikoja (lol) olikohan ne nyt niin hyviä.
Turvallisuuspuoli on ainakin kehittynyt valtavasti. Kyllä selkäpiitä karmii kun muistelee niitä hurjimpia kokemuksia. On pelkkää tuuria että tässä vielä näpyttelen. Siksi juuri ydinvoimalatyömaa oli myönteinen kokemus kun sai panna osaamisensa likoon ilman hirveetä hosumista. Ei kukaan koskaan kysynyt 'eiks se jo ole ... " Vaan; 'onkos se nyt varmasti hyvä'.

Jussi Jäntti

Kiitos erittäin mielenkiintoisesta tekstistä, olen täysin samaa mieltä viher-uskovaisten argumenttien tasosta.

Mutta mitä tapahtuu evakuoiduille alueille Fukushiman ympäristössä?
Missä vaiheessa ja missä laajuudessa ne voidaan ottaa jälleen käyttöön?

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Edellisessä kirjoituksessa (http://yyyy.puheenvuoro.uusisuomi.fi/80894-fukushi...) kerroinkin Japanin viranomaisten elokuun alussa antamasta tiedotteesta, jonka mukaan yli kolmen kilometrin päässä voimalasta asuvat voinevat palata ensi vuoden alkupuolella. Paluu riippuu ensisijaisesti siitä, milloin voimala saadaan suljettua niin, ettei se tarvitse aktiivista jäähdytystä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tämä tapahtuu tammikuussa.

Poikkeuksena tähän ovat ne alueet, joilla on merkittävästi laskeumaa. Tällä hetkellä arvio puhdistuksen tarpeessa olevasta alueesta on noin 1000 neliökilometriä; tähän sisältyy eri laajuudessa saastuneita alueita. Puhdistustyöt on tarkoitus aloittaa ilmeisesti mahdollisimman pian.

On hyvin mahdollista, että etenkin voimalan lähellä - mahdollisesti myös paikoitellen kauempana - on alueita, jotka tullaan yksinkertaisesti sulkemaan pysyvältä asutukselta ja maatalouskäytöltä. On vielä liian aikaista sanoa, kuinka paljon näitä on. Asia riippunee alueiden käyttöarvosta ja laskeuman vakavuudesta.

Tein aikaisemmin kartan, jossa verrataan Tshernobylin ja Fukushiman laskeumaa samassa mittakaavassa. Löytyy täältä:

http://yyyy.puheenvuoro.uusisuomi.fi/74097-fukushi...

Jaakko Tuononen

Onhan se todella erikoista, että meillä on "ympäristöliikeitä", jotka vastustavat puhdasta energiaa?

Ydinvoima on sitä energiaa, josta maailamankaikkeus on rakentunut. Atomien ytimet joko fuusioituvat (tähdissä) tai fissioituvat (hajoavat). Tämä on täysin luonnollinen, aineen perusolemukseen kuuluva tila.

Ihmiskunta ei tule ikinä luopumaan ydinenergiasta, kun se on sen kerran keksinyt. Sitä tullaan käyttämään, joko tuhoamiseen tai rakentamiseen. Uskokaa pois.

Miksi ihmeessä viranomaiset eivät oikeasti valista kansaa tässä asiassa? Suhteellisen lyhyen ajan kuluessa ihmiskunnalla on käytössään ydinvoimateknologia, joka tekee tarpeettomaksi plutoniumin säilyttämisen jossain maakuopissa miljoonia vuosia. Se voidaan kierrättää.

Ei tarvita edes fuusiovoimalaa, fissiotakin voidaan hallita, ja "jäteitä". Siis jäte ei ole jäte, vaan polttoaine.

Kaikki, kaikki tuotanto ja tuotteet ovat vain muunnettua energiaa. Ei voi olla mitään palveluita ta tavaroita ilman energiaa. Kun tohtori Kiminkinen ajelee Skodallaan Saariselällä (vai missä se oli), niin sekin voi tapahtua vain sen takia, että energiatalous on kunnossa. Skoda ei kulje ilman energiaa, eikä terveyskeskus pelaa ilman energiaa. Eikä Skodaa voi rakentaa ilman energiaa.

Jokainen muoviankka on tuotettu energialla. Raaka-aineet on kaivettu maasta tai tuotettu kemiallisesti energian avulla. Ei ole mahdollista pitää yllä tällaista elintasoa Suomessa ilman energiantuotantoa. Eikä ole mahdollista tulla toimeen ilman ydinvoimaloita - uskokaa pois.

Erkki Pietilä

Fukushiman onnettomuutta ei olisi tapahtunut ainakaan tässä laajuudessa mikäli TEPCO olisi toiminut vastuullisesti. Olen hämmästynyt siitä, ettei yritys ottanut opikseen Niigataken Chuetsu-oki järistyksestä heinäkuussa 2007. Mainittu järistys vahingoitti yhtiön Kashiwazaki-Kariwan ydinlaitoksia niin pahoin, että kaikki reaktorit jouduttiin sulkemaan. Olisi luullut tämän tapahuman johtavan laitosten kestävyyden kriittiseen tarkasteluun.
Johtaja Masataka Shimizun Päähuoli taisi kuitenkin olla yhtiön imago, vai miten on tulkittava hänen lausuntonsa: " As president, I will place high priority on making TEPCO a strong and competent company that can promise development and growth into future and on improving public confidence in TEPCO,including the communities surrounding TEPCO

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Ilmeisesti järistykseen olikin varauduttu, mutta tsunamiin ei. Olisiko pitänyt - jälkikäteen arvioituna tietenkin, mutta entä vaikka vuoden 2007 tiedoilla? Mahdollisesti. En osaa sanoa.

Erkki Pietilä

Kyllä jäädytysjärjestelmät olisi pitänyt Kariwan kokemusten mukaan varmistaa monitahoisiksi , yksinkertaisen järjestelmän tuhosi järistys ei tsunami, mitään ei oltu otettu aikaisemmista tapahtumista. Sanoisin että tuho osittain johtui TEPCOn johdon halusta saada tulos plussalle Kariwan jäliltä. Tästä syystä jätettiin turvatoimien parannukset tulevaisuuuteen.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Tuossa Riku Mattila selventää näitä järjestelmien toimintaa ylempänä aika seikkaperäisesti. En osaa siihen lisätä juuri mitään. Voi toki hyvin olla, että olisi pitänyt tehdä asioita toisin. En tunne turvajärjestelmiä niin hyvin, että osaisin tähän aukottomasti vastata; jälkikäteen ajateltuna kaikki on toki paljon selvempää, mutta suuri kysymys on, oliko se todella niin selvää ennen tapahtunutta. (Saattaa hyvin olla - kyllähän tsunameista varoiteltiin jo aikaisemmin.)

http://yyyy.puheenvuoro.uusisuomi.fi/81209-miksi-f...

Erkki Pietilä

Täsmennän omaa kantaani. Ydinvoimaa tarvitsemme. Emme tarvitse Haarisburyn ja TEPCON kaltaisia yrityksia, maks voitto mahdollisimman halvalla, turvallisuus toissijainen. Vastuullisesti toimien ydinvoima on tämänhetken ratkaisu energiatasrpeeseemme.

Käyttäjän atsoeerikainen kuva
Atso Eerikäinen

Kyllä Fukushiman päästöt ovat aiheuttaneet haittoja. Niistä saa aika hyvän käsityksen, jos lukee japanilaisia (englanninkielisiäkin)lehtiä tai seuraa internetistä japanilaisten uutiskanavien videoita.

Mainittakoon tässä vain muutama. Vesijohtovettä ei suositella juotavaksi. Kaupoista voi ostaa pulotettua vettä tai saa ilmaiseksi tehopuhdistettua vesijohtovettä. Haitahan se on, kun pitää ajaa autolla kauppaan monta kertaa viikossa, kun helteet ovat 37 astetta ja vettä pitää juoda. Muutama sata vanhusta on jo kuollut lämpöhalvaukseen, kun eivät ole saaneet vettä.

Sähkön kulutusta on jokaisen säästettävä 15 %. Ilmastointilaiteita saa käyttää, mutta termostaatin on oltava 28 asteessa, mieluummin 30 asteessa.

Fukushiman läänissä tuotettuja elintarvikkeita on turvallista syödä ja juoda, mutta ei suositeltavaa. Niinpä kaupoista ostetaan vain mahdollisimman kaukana tuotettuja elintarvikkeita, vaikka fukushimalaisia saisi puolella hinnalla. Sen sijaan Fukushiman läänin lihatuotteet ylittävät 500 bekkerelliä per kg ja ne pitää hävittää. Niinpä Japanin suurin lihaketju teki konkurssin. Ihmiset eivät osta japanilaista (maailman parasta lihaa), vaan amerikkalaista tai australialaista lihaa.

Parhaillaan on riisinkorjuuaika. Odottelen mittaustuloksia. Selvää on, että riisituotannon pääalue on niin saastunut, ettei siellä tuotettua riisiä suositella syötäväksi eli nekin jäävät ostamatta ja kymmenet tuhannet maanviljelijät tekevät konkurssin. Japani on ollut omavarainen riisin suhteen, mutta jatkossa sen on pakko tuoda riisinsä Kaliforniasta (tosin siellä olevilta japanilaisilta tuottajilta).

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

En usko kenenkään täysjärkisen esittäneen, ettei Fukushimasta ole aiheutunut haittoja. Blogiformaatin rajoituksista johtuen keskityn kuitenkin tällä hetkellä mielestäni olennaisimpaan haittaan, eli haittaan ihmisten terveydelle. Tällä hetkellä tieto noista muista haitoista ja kustannuksista on myös sen verran sekavaa, ettei niiden arvioimisessa ole oikein järkeä. Selitin syitäni tarkemmin jo aikaisemmassa kommenttiketjussa:

http://yyyy.puheenvuoro.uusisuomi.fi/81209-miksi-f...

Tarkoitukseni on myöhemmin käsitellä muita ongelmia ja kustannuksia. Lähteet näihin, esimerkiksi uutiset, ovat erittäin tervetulleita.

On kyllä hyvin ikävä kuulla, että vanhuksia kuolee veden puutteeseen. Jos näin on, tämä on tietysti onnettomuudesta johtuva haitta. En tiedä, kuinka paljon asialta olisi vältytty perehtymällä siihen, mitä maailman maatalousjärjestö FAO ohjeistaa noiden elintarvikkeiden säteilyrajojen laskennasta: käytännössä rajan väliaikainen ylitys, edes huomattava, ei aiheuta vaaraa. Rajat on nimittäin laskettu niin, että pessimistisimmän säteilyn terveysvaikutuksia arvioivan mallin mukaan vaaraa ei olisi, vaikka rajan tuntumassa olevaa elintarviketta syötettäisiin vastasyntyneelle ainoana ravintona. Kun ikää tulee lisää, suhteellinen haittakin pienenee.

Kirjoitin tiivistelmän FAO:n ohjeistuksesta, lähdeviitteiden kanssa, aikaisemmin:

http://yyyy.puheenvuoro.uusisuomi.fi/71127-sateile...

Jouko Koski

Millä seuduilla Japanissa vesijohtovettä ei suositella juotavaksi ja millä perusteella?

Esko Nurmi

Mistä tätä propagandaa oikein tulee? Taidat olla joku STUKin kätyri, joka yrittää aivopestä kaikki. Rakennetaan Suomi vaan täyteen ydinvoimaa ja räjäytetään ne sitten kaikki samalla kertaa niin että jytisee.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Ah! Viiltävä päättelykykysi paljasti minut, Sherlock! Tunnustan kaiken: olen kovan luokan atomirikollinen ja STUK:in kätyri, tälläkin hetkellä matkalla superatomirikollisten salaiseen tukikohtaan sammuneen tulivuoren uumeniin punomaan juonia suuren suunnitelmamme toteuttamiseksi. Mistä arvasitkaan, että suuri suunnitelmamme on rakentaa Suomi täyteen ydinvoimaa ja sitten räjäyttää ne kaikki samalla kertaa? Mutta tiedätkö miksi niin haluamme tehdä? Koska sen jälkeen vienon vihreästi hehkuvien köyhien ampuminen pimeässä helpottuu.

Vakavammin puhuen, katsopa tuota varsinaista tekstiä tuolla sivun alkupuolella. Lisäsin numeroinnin tuohon listaan minulle tähän mennessä esitetyistä vasta-argumenteista. Osut kohtiin 8) ja 9). Mutta sinäkään et nähtävästi keksi tiedoistani mitään virhettä tai edes mitään virhettä päättelyssä, kun et niitä esitä.

Jutsu Mäkinen

Ydinsaasteeseenhan koko elämä maapallolla perustuu.
Fuusioreaktion säteilyyn.

Käyttäjän AkiK kuva
Aki Kivirinta

Onpas yllättävän vähän foliohattuilua ja muuta sekoilua kommenteissa. Kiitokset tästä kuuluu varmaan hyvin kerätyille viitteille ja perustellulle tekstille. Kaikkeen typeryyteen on pystytty jo alkuperäisessä tekstissä antamaan vastine.

Sanoin jo kauan sitten että ydinvoiman puolustajalta tivataan välittömästi, että mikähän hänen koulutuksensa tai muu pätevyytensä on ja kuinka tarkasti hän on tilannetta seurannut. Vastustajaksi riittää enkeliparantaja joka on nähnyt uutisen televisiossa. Tosin myös pätevyys voidaan nollata väittämällä että asiantuntija kuuluu salaliittoon tai on ainakin salaliiton aivopesemä.

Ja tällaisessa ilmapiirissä sitten pitäisi vakavasti ja asiantuntevasti keskustella asiasta. Kyseessä kuitenkin ovat niinkin tärkeät asiat kuin energiantuotanto ja ihmiskunnan tulevaisuus.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Kiitokset jälleen kaikille lukijoille ja kommentoijille! Googlen tilastoinnin mukaan ainakin 9000 ihmistä on lukenut tämän artikkelin, joten kiitos sekä Uuden Suomen toimitukselle, joka nosti tämän poimintoihin, että etenkin kaikille niille, jotka levittivät linkkiä.

Aki Kivirinnan kommenttiin on helppo yhtyä: kommenttien korkea taso yllätti itsenikin. En edes joutunut poistamaan yhtään henkilöön menevää viestiä. Erityiskiitos kriittisesti suhtautuneille, joiden kommentit olivat pääasiassa hyvin asiallisia ja niiden huomiot tärkeitä. Ydinvoimaan, niinkuin muihinkin asioihin, täytyy suhtautua kriittisesti, ja kysymyksiä on aina hyvä kysyä. Toki on myös syytä tehdä omat kotiläksynsä ja olla tasapuolinen esimerkiksi todistustaakan vaatimisen suhteen, vaikka onkin niin helppo kuunnella vain omaa ennakkokäsitystä vahvistavia tahoja.

Muutama kommentti, jotka ansaitsevat tulla enemmänkin luetuksi:

Jani Martikaisen huomio kilpirauhassyövistä ja mahdollisesta tilastoharhasta:

http://yyyy.puheenvuoro.uusisuomi.fi/81209-miksi-f...

Riku Mattilan erinomaisen perinpohjainen esitys turvajärjestelmistä ja Fukushimassa tapahtuneesta vetyräjähdyksestä:

http://yyyy.puheenvuoro.uusisuomi.fi/81209-miksi-f...

Atso Eerikäisen havainnot Japanista:

http://yyyy.puheenvuoro.uusisuomi.fi/81209-miksi-f...

Ja vielä, oma selvennykseni siitä, miksi keskityn toistaiseksi lähinnä ihmisuhreihin enkä rahallisiin tai muihin vahinkoihin:

http://yyyy.puheenvuoro.uusisuomi.fi/81209-miksi-f...

Tästä on hyvä taas jatkaa, tervetuloa uudestaan!

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Valitettavasti löysin vasta nyt, mutta tämä uutinen heinäkuulta vahvistaa tekstin olettamuksia:

http://www.world-nuclear-news.org/RS-Working_condi...

Fukushimassa työskennelleiden säteilyannoksia on mitattu. Heinäkuun 22. päivään mennessä mittauksia on tehty 3514 työntekijältä; kaiken kaikkiaan Fukushimassa on tsunamin jälkeen työskennellyt noin 3700 työntekijää.

Tarkastetuista työntekijöistä 124 oli saanut yli 100 millisievertin säteilyannoksen. Heistä 107 oli saanut 100-200 mSv annoksen, kahdeksan 200-250 mSv annoksen, ja yhdeksän yli Japanin hallituksen määrittelemän 250 mSv annosrajan.

Vertailun vuoksi, kuten tekstissä mainittiin, Tshernobylissa 134 sai akuutin säteilysairauden; heistä 28 kuoli. Akuuttia säteilysairautta ei tiedetä syntyvän kuin noin 1000 millisievertin annoksilla, ja kuolemaan johtava sairaus vaatii tyypillisesti vähintään 2000 millisievertin annoksia. Osa Tshernobylissa kuolleiden annoksista on saattanut olla paljon suurempikin, jopa yli 30 000 millisievertiä.

Lisäksi pelastustöihin osallistuneista 530 000 ihmisestä 85 % - 450 500 - sai 20-500 millisievertin säteilyannoksen. Jos tekstissä viitattu BBC:n raportti pitää paikkansa, mahdollisesti 250 000 sai yli 250 millisievertin annoksen.

Kerrataan vielä numerot: Tshernobylissa pelkästään akuutteja säteilysairauksia enemmän kuin Fukushimassa huomionarvoisen määrän säteilyä saaneita. Tshernobylissa mahdollisesti 250 000 yli 250 millisievertin annoksen saanutta; Fukushimassa 9.

250 millisievertin annos tarkoittaa nykyisin käytetyn, todennäköisesti säteilyn vaaroja yliarvioivan LNT-mallin mukaan sitä, että annoksen saaneella on noin 1 % suurempi riski sairastua syöpään jossain elämänsä vaiheessa.

Käyttäjän ossimantylahti kuva
Ossi Mantylahti

Ping, J.M. Tavoittaako sinua jostain sähköpostiosoitteesta? Terveisin ossi.mantylahti atmerkki geemeil piste com

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Toimituksen poiminnat