Y:llä alkavista asioista Ympäristö. Yhteiskunta. Yhteisöllisyys. Ymmärrys. Ydinvoimastakin joskus vähän.

Fukushima elokuussa: uhrien määrä jäänee kolmeen, syöpävaaraa ei havaittu

Ensimmäiset tutkimukset ihmisten altistumisesta säteilylle Fukushiman seurauksena ovat nyt valmiit, ja turma näyttää osoittautuvan ihmisille harvinaisen vaarattomaksi teollisuusonnettomuudeksi - etenkin, jos kuolleiden, loukkaantuneiden ja sairastumisvaarassa olevien määrää vertaa uutisoinnin määrään. Samaan aikaan raivaustyöt voimalassa jatkuvat pienin askelin, eikä taka-askeliltakaan ole aina vältytty. Tämä on lyhyesti todeten maailman toiseksi pahimman ydinonnettomuuden tilanne elokuussa 2011, viisi kuukautta onnettomuuden jälkeen.

 

Uutisointi Fukushimasta on siirtynyt sanomalehdistä erikoisjulkaisuihin. New Scientist-lehti uutisoi 16. elokuuta Fukushiman prefektuurissa asuneille lapsille tehdyistä mittauksista. Noin puolet testatuista 1149 lapsesta oli altistunut radioaktiiviselle jodille (I-131) onnettomuuden alkuaikoina. Hiroshiman yliopiston professori Satoshi Tashiro selvitti Japanin lastenlääketieteen seuralle, että korkein mitattu annos oli 35 millisievertiä. Alle 100 millisievertin annoksia pidetään yleisesti ottaen vaarattomina, eikä Tashiron mukaan ole luultavaa, että kilpirauhassyöpä - ehkäpä uhkaavin vaara - lisääntyisi lainkaan. Vertailu Tshernobylin uhreille tehtyihin tutkimuksiin ja Lontoossa säilytettävään Tshernobyl-kudospankkiin antaa vahvistusta Tashiron johtopäätöksille: nyt löydetyt altistukset eivät parhaan tiedon mukaan aiheuta lisääntynyttä kilpirauhassyövän riskiä. (Asiaa on tutkittu myös Suomessa Tshernobylin jälkeen. Tulokset ovat yhtäpitäviä yllämainitun kanssa. Samansuuntaisia tuloksia vaarallisen säteilyannoksen tasosta saadaan myös vertailemalla korkean taustasäteilyn alueilla - kuten Suomessa - elävien sairastuvuutta matalamman taustasäteilyn alueella eläviin. ) 

 

Ellei merkittävää uutta tietoa tule ilmi, Fukushiman ihmisten terveydelle aiheuttama vahinko voidaan summata siis näin: onnettomuudessa kuoli kolme työntekijää, joista kaksi tsunamissa sekä yksi sydänkohtaukseen pelastustöiden aikana. Lisäksi Fukushiman toisessa, vakavilta ongelmilta välttyneessä ydinvoimalassa - Fukushima Daini - kuoli yksi työntekijä maanjäristyksessä; tämä kuolonuhri on tälläkin blogilla esitetty aiemmin Fukushima Daichissa tapahtuneeksi. (Lähde: World Nuclear News

Yksikään kuolemista ei johtunut säteilyaltistuksesta. Evakuoinnilla ja/tai hoitohenkilökunnan pakenemisella on voinut olla vaikutusta 14-45 sairaalapotilaan kuolemaan; tarkempia tietoja olosuhteista tai uhrien määrästä ei ole, enkä kyennyt löytämään Wikipediaa tai nettifoorumeita parempaa lähdettä arviolle kuolonuhrien määrästä. Kaksi työntekijää on saanut säteilevästä vedestä palovammoja nilkkoihinsa, ja useampi on todennäköisesti ylittänyt sallitun vuosiannoksensa. Työntekijöiden altistusmäärät ovat kuitenkin niin vähäisiä, ettei siitä arvella johtuvan merkittävää terveysriskiä. Siviilien altistusmäärät ovat vielä vähäisempiä, eikä karanneella säteilyllä odoteta olevan minkäänlaisia sairaustilastoissa näkyviä vaikutuksia.

Ylivoimaisesti suurin harmi on koitunut evakuoinnista. Noin 100 000 ihmistä on evakuoitu kolmelta vyöhykkeeltä: 1) alle kolmen kilometrin päässä voimalasta asuneet, 2) 3-20 kilometrin päässä voimalasta asuneet, ja 3) yli 20 kilometrin päässä asuneet, joiden asuinalueille tuli merkittäviä määriä laskeumaa. Japanin hallitus on sallinut kahden viimeisimmän vyöhykkeen asukkaiden käydä kotonaan esim. hoitamassa kasveja tai hakemassa tavaroitaan. Suurimman osan näiden evakuointivyöhykkeiden asukkaista odotetaan palaavan pysyvästi vuoden 2012 alkupuolella, kun Fukushiman voimala on saatu tilaan, jossa se ei enää tarvitse aktiivista jäähdytystä. Lähempänä voimalaa asuvat pääsevät elokuussa ensimmäistä kertaa käymään rajoitetusti kodeissaan. Heidän paluustaan ei ole tietoja. (Lähteet: Japan Times 7.8.2011, World Nuclear News)  

 

Japanin viranomaisten uusimman arvion mukaan (tämän PDF-julkaisun taulukko 5) Fukushiman onnettomuus vapautti ympäristöön alle kymmenen prosenttia Tshernobylissa vapautuneesta radiojodista. Vertailun vuoksi, Fukushiman jodipäästöt ovat alle prosentin kymmenys ilmakehässä tehtyjen ydinkokeiden vuoteen 1963 mennessä vapauttamasta määrästä. Koska radiojodin määrä ympäristössä puoliintuu kahdeksan päivän välein, eikä sitä ole syntynyt lisää sen jälkeen kun ydinreaktiot Fukushimassa loppuivat, sitä ei käytännössä enää ole. 

Radioaktiivisen cesiumin - joka muodostaa pääasiallisen pitkän aikavälin terveysuhan - päästöt Fukushimasta ovat noin 21 % Tshernobylin päästöistä. Koska ihmiset oli evakuoitu alueelta ennen suurimpia vuotoja, altistuneiden määrä on vähäinen ja altistusmäärät pieniä. Osa päästöistä levisi myös Tyynelle valtamerelle, laimentuen vaarattomaksi. Cesiumin määrä on kuitenkin merkittävä, ja osia maa-alueesta voimalan lähellä joudutaan sulkemaan ja/tai puhdistamaan. Mikään alue voimalan ulkopuolella ei ole tiettävästi saastunut niin pahasti, että oleskelu aiheuttaisi välitöntä vaaraa, mutta pysyvä asuminen ko. alueilla ilman puhdistustöitä lisäisi riskiä vastaavaan tapaan (ja vastaavilla säteilyannoksilla) kuin Suomessa pahoilla radon-alueilla vanhoissa asunnoissa asuminen. Puhdistustöistä tiedotettiin elokuussa. Tällä hetkellä arvio puhdistamisen tarpeessa olevasta maa-alueesta on noin 1000 neliökilometriä. (Lähde: World Nuclear News)

 

Laskeuma on saastuttanut jonkin verran mm. karjanrehua ja johtanut paikoitellen turvarajojen ylitykseen mm. naudanlihassa. Olen kirjoittanut turvarajojen laskennasta aikaisemmin artikkelin, jonka suosittelen lukemaan; lyhyesti sanoen, turvarajat on laskettu sillä perusteella, että rajan tuntumassa olevan ruoan syöttäminen vastasyntyneille ainoana ravintona vuoden ajan ei aiheuttaisi terveysriskejä edes pessimistisimmillä oletuksilla säteilyn vaaroista. Näin ollen hetkellinen rajan ylitys ei aiheuta vaaraa, ellei ylitys ole todella merkittävä.  

 

Muualla maailmassa on havaittu Fukushimasta peräisin olevia säteileviä hiukkasia mm. piilotettujen ydinkokeiden havaitsemiseen kehitetyillä erittäin herkillä ilmaisimilla. Mikään ei osoita, että näillä erittäin paljon laimenneilla päästöillä olisi ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen yhtään minkäänlaisia vaikutuksia. Tieteellisen tiedon valossa voisi sanoa, että pelonlietsonta näiden päästöjen suhteen on moraalisesti hyvin arveluttavaa. 

 

Itse voimalassa raivaustyö jatkuu. Uutisissakin elokuun alussa vilahtanut tieto erittäin korkeista säteilylukemista on peräisin yhden ilmanvaihtokanavan ulkopuolelta mitatusta arvosta. Ilmanvaihtokanavaan on todennäköisesti joutunut onnettomuuden aikana voimakkaasti säteilevää materiaalia. Raivaustöihin löydöksellä on vaikutusta lähinnä siten, että kyseinen kanava täytyy purkaa tai suojata, ennen kuin työt voimalan ko. osassa voivat jatkua. Kanava on kuitenkin voimalan sellaisella alueella, jossa toistaiseksi ei ole tarvinnut työskennellä. (Lähde: Atomic Power Review Tepcon tiedotteista.) 

Voimalan hätäjäähdytyksessä käytetty, radioaktiivisia aineita sisältävä vesi on pääasiassa suurissa varastotankeissa. Veden puhdistamiseen on jo ryhdytty. Vuodot mereen loppuivat käytännössä kesäkuussa, kun vedenottoaukkojen ympärille rakennettiin väliaikainen pato. Nelivuotinen tutkimus vuodon vaikutuksesta meriluontoon alkoi heinäkuussa, toteuttajina tutkijat Australiasta, Etelä-Koreasta ja Indonesiasta. (Lähde: World Nuclear News)

 

Itse onnettomuuden kulusta on nyt saatu lisätietoja. Ilmeisesti yksi voimalan työntekijä oli maanjäristyksen jälkeen sulkenut erään tärkeän hätäjäähdytysjärjestelmän ilman lupaa tai käskyä tehdä niin, pelätessään hätäjäähdytysjärjestelmän vaurioituvan. Järjestelmän uudelleenkäynnistäminen ilman ulkoista virtalähdettä ei kuitenkaan enää onnistunut, joten jälkiviisaasti voidaan sanoa, ettei järjestelmää olisi pitänyt sulkea. (Lähde: Atomic Power Review Tepcon tiedotteista.)

Onnettomuuden kulkuun on ilmeisesti vaikuttanut myös tehoton kaasujen poistojärjestelmä, jonka vuoksi reaktorirakennuksiin kertyi räjähtävää vetyä. Taustalla on ollut myös Japanin ydinturvallisuusviranomaisten ja voimayhtiöiden liian läheinen suhde, joka on nähtävästi johtanut laiminlyönteihin turvallisuusvaatimuksissa. Kaiken kaikkiaan onnettomuudesta tullaan oppimaan paljon, ja sekä ydinvoiman kannattajien että vastustajien on syytä seurata, että opit myös menevät perille. Suomalaisten voimaloiden kannalta relevanteinta lienee kysymys siitä, onko järkevää sijoittaa useita reaktoreita hyvin lähelle toisiaan, sillä ongelmat yhdessä voivat heijastua myös toisiin. Toinen hyvä kysymys on, kuinka poikkeuksellisen pitkään sähkökatkoon on varauduttu. On kuitenkin muistettava, että Fukushiman onnettomuuden taustalla oli poikkeuksellisen voimakas luonnonmullistus.

 

Mikään ei kuitenkaan tue käsitystä, että maailmanhistorian toiseksi vakavin ydinonnettomuus olisi jotenkin äärimmäisen tuhoisa katastrofi. Omaisuudelle on aiheutunut vahinkoja ja alueen asukkaille paljon mieliharmia, mutta ihmisten ja luonnon hyvinvoinnille aiheutunut vaara on hyvin vähäinen. Parhaan tämänhetkisen tiedon - mukaanlukien kuudenkymmenen vuoden säteilytutkimusten - perusteella Japanin ydinturma jää hirmuisimpien teollisuusonnettomuuksien paraatissa varsin vaatimattomaksi esitykseksi; nähdäkseni todistustaakka on niillä, jotka väittävät toisin.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (87 kommenttia)

Hannu Rytilä

Kuulehan, juttusi on täyttä propagandasumutusta. Fukushiman uhrien määrä tiedetään vasta sukupolvien päästä. Ytimet ovat sulaneet ja radioktiivinen materiaali on ties missä. kukaan ei tiedä koska lähelle ei ole menemistä.

Räjähdykset nostivat taivaalle radioaktiivisen pilven joka kiertää maapalloa suihkuvirtausten mukana ja sataa aikanaan alas jossakin.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Kuten totesin, todistustaakka on tälläisten väitteiden esittäjällä. Kuudenkymmenen vuoden tutkimus radioaktiivisten aineiden vaikutuksista, jatkuvat mittaustulokset, ja tiedeyhteisön konsensus eivät tue käsitystäsi. Saatan olla väärässä, mutta luotan enemmän asiaa tutkineiden julkaisuihin kuin sinun mielipiteisiisi.

Esitä lähteitä - mieluiten vertaisarvioituja ja luotettaviksi tiedetyissä julkaisuissa julkaistuja tutkimuksia, mutta edes hyvin perusteltu esitys siitä, miksi konsensus on väärässä, auttaa - niin harkitsen uudestaan. Siihen saakka otan vapauden pitää sinua joko harhaanjohdettuna tai tietoisesti väärää informaatiota levittävänä, ja suosittelen muitakin suhtautumaan samoin.

Hannu Rytilä

Minun ei tarvitse todistaa mitään. Lähteesi ovat peräisin ydinvoimateollisuudelta. Heidän intressissään on on kertoa heidän oma totuutensa. Seuraavassa linkissä on toinen totuus. Jokainen voi sitten itse päättää kumpaan uskoo.

http://henrilentonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/8063...

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Voi voi. Jos uskot esimerkiksi kaiken säteilyyn liittyvän tutkimuksen olevan ydinvoimateollisuuden salaliittoa, niin en voi auttaa. Kuitenkin esimerkiksi itsenäisen säätiön varoin toimiva, Hiroshiman ja Nagasakin uhreista ja heidän jälkeläisistään 1950-luvun alusta tietoa kerännyt Radiation Effects Research Foundation on samaa mieltä. Vastakkaisia mielipiteitä on lähinnä epäilyttävillä puoskareilla (linkkaamasi henkilö kauppaa toisaalla "säteilysuodattimia" ja pitää "asiantuntijanaan" Arto Lauria; googlaamalla jälkimmäinen nimi saattaa paljastua mielenkiintoisia asioita) ja identiteettinsä ydinvoiman vastustukseen sitoneilta ympäristöjärjestöiltä. Näiden jälkimmäisten tapa käsitellä todistusaineistoa on suorastaan tieteelle vihamielistä - tästä on hyvää aineistoa - ja muistuttaa elävästi esimerkiksi natsien tapaa vääntää tiedettä rotuoppinsa todistamiseksi.

Ei ole sinun vikasi, jos olet tähän luulotteluun uskonut: se on hyvin taitavaa demagogiaa, jossa sekoitetaan tosiasioita ja konjektuureja, ja annetaan ymmärtää rivien välistä kaikenlaista. Sanon vain, että asiaan kannattaa perehtyä avoimin mielin, ja luottaen hieman enemmän esimerkiksi tutkimusmetodit hallitseviin tutkijoihin kuin epämääräisiin nettipersooniin. Jälkimmäinen olen toki itsekin; siksi pyrin laittamaan lähteet lukijoiden tarkastettaviksi. On totta, että tässä kirjoituksessa monet lähteet ovat ydinvoimaan positiivisesti suhtautuvilta tahoilta - harvoilla muilla on koottuna tietoa Fukushiman tapahtumista - mutta sikäli kun olen niitä kyennyt tarkastamaan, ne pitävät paikkansa. Huomaa myös, että varsinainen uutinen terveyshaitoista EI perustu mitenkään ydinvoimaan sidoksissa olevan tahon tiedotteisiin. Korjaan myös tietoja mielihyvin, kunhan virheet osoitetaan.

Pelkästään lähteen motiiveista ei seuraa, että johtopäätökset olisivat vääriä. Kehotankin esimerkiksi selittämään, mikä on vikana tuossa kilpirauhastutkimuksessa, jossa ei ole havaittu vaarallisia määriä säteilyä? Ja onko Hiroshiman yliopisto ydinvoimateollisuuden palveluksessa?

Esa Mattila

"Minun ei tarvitse todistaa mitään."

Siisähän se totuus tuli hevosen suusta. Sinulla ei ole mitään, millä todistaa väitteitäsi.

Käyttäjän jackandolini kuva
Jarkko Andolini

"Minun ei tarvitse todistaa mitään."

"Seuraavassa linkissä on toinen totuus."

Ja sitten lainaat Lentosta, jonka teoreemat eivät noudata mitään tunnettuja fysiikan lakeja, ja joka kuvittelee että maapallon saamaa säteilymäärää voitaisiin rajoittaa laittamalla ydinrikolliset linnaan.

Henri Lentonen

Itseasiassa Fukushimassa on vasta nyt mitattu korkeimmat säteilyarvot 412 sievertiä! STUK muistaakseni neuvoo suojautumaan sisätiloihin 0,1 sievertin säteilyssä jo, joten kyseessä on aika rajut säteilyt siellä!

http://enenews.com/highest-yet-412-sievertshr-in-r...

Fukushimasta vapautuu 10 TRILJOONAA bq säteily joka tunti. Vertailun vuoksi, lihan maksimi sallittu raja on vain 500 bq..

http://enenews.com/10-trillion-becquerels-hour-bei...

Ongelma on kaukana olemasta ohi, henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että koko Japani on pahoin saastunut ydinjätteestä jo ja lisää tulee kokoajan.. Näitä hiukkasia tulee myös tänne Suomeen, tämän jopa STUK myöntää. Ydinjäte kerääntyy kehoosi ja aiheuttaa pitkän aikaa siellä ongelmia, yksi näistä ongelmista voi olla syöpä.

Japanissa ilma on 300 kertaa saastuneempi, mitä Tshernobylissä!

http://www.youtube.com/watch?v=42CMvo4AA30

Fukushiman onnettomuus on 30 kertaa pahempi, kuin Hiroshiman atomipommi!

http://www.youtube.com/watch?v=sET4fqowKIg

Ei ole turvallista rajaa säteilylle, teoriassa pienikin säteily voi aiheuttaa syövän.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Jarkko jo ansiokkaasti selvittelikin näitä väärinkäsityksiäsi numeroista, säteilyn luonteesta sekä säteilyn ja säteilylähteen eroista. Et ole tainnut oikein ymmärtää, mistä on kyse.

Säteilyä voi ajatella vaikka auringonvalona ja säteilylähdettä palana aurinkoa. Säteily etenee valon lailla, ja on huono homma, jos sitä tulee liikaa. Eikä ole hyvä homma, jos saat sisällesi palan aurinkoa. Mutta palaset - yksittäiset atomit - ovat aika pieniä ja kehon luontaiset korjausmekanismit (mitä muuten tarvitaan muunkin kuin säteilyvaurioiden korjaamiseen) melko hyviä: elämä kehittyi aikana, jolloin taustasäteily oli noin kaksinkertaista nykyiseen.

Jos Fukushimasta vapautuukin joka tunti Tshernobyl-mittakaavoissa säteilyä, avainkysymys on, onko se nyt sitä valoa, vai auringon palasia. Jos se on sitä valoa, ja se tapahtuu esimerkiksi reaktorin tai reaktorirakennuksen sisällä - kuten aivan varmasti tapahtuu, joskaan en ole ihan varma mittaluokista - niin nuo kirjoittamani johtopäätökset eivät siitä muutu mihinkään. Jos se on auringon palasia, meillä on vakava ongelma, ja olen väärässä. Mutta mikään mittari ei ole noita havainnut. OK, siellä on kansainvälinen salaliitto ja varmaan myös reptiliaanit ja mustat helikopterit. Jos havaintojen puute on sinulle todiste salaliiton olemassaolosta, niin sitten en voi auttaa. Salaliitto olisi kyllä aikamoinen, sillä tuollainen päästö havaittaisiin naapurimaissakin, kohta myös Suomessa. (Ai niin, STUK on mukana juonessa. Unohdin ihan.)

Toisaalla esität huolesi esim. Kaliforniassa havaitusta radioaktiivisesta rikistä. Tietääkseni sitä on havaittu luokkaa 1500 atomia kuutiometrissä ilmaa.

Et taida ymmärtää, kuinka älyttömän vähän tämä on: kuutiometrissä ilmaa (merenpinnan tasolla) on muita atomeja suuruusluokassa 5 x 10^25. Tällä yleisemmin käytetyllä notaatiolla se tarkoittaa noin 50 000 000 000 000 000 000 000 000 atomia. Jos tästä 1500 onkin radioaktiivista rikkiä, se on niin vähän, ettei sillä ole käytännössä yhtään mitään merkitystä yhtään mihinkään asiaan. Selvitetäänpä asiaa vielä vähän enemmän.

Tuo 1500 atomia on ilmeisesti isotooppia rikki-35. Sen puoliintumisaika on 87,39 päivää. Sen perusteella voi laskea aktiivisuuden beqcuereleina muistaakseni näin: atomien määrä kertaa lambda, jossa lambda (hajoamisvakio) on luonnollinen logaritmi kahdesta (ln2) jaettuna puoliintumisajalla sekunteina. Saan tulokseksi siis 1500 * ln(2) / 7550496 s ≈ 0,000138 Bq.

Eli radioaktiivisuuden lisäys on tuossa ilmassa 0,000138 Bq/m^3. Onko se paljon vai vähän? Katsotaanpa Suomen sisäilman keskiarvoja.

120 Bq/m^3 pelkästään radonista! Keskimäärin suomalaisessa sisäilmassa on siis noin 869 565 kertaa enemmän säteilyä kuin tuossa Kaliforniasta mitatussa huippuarvossa. Se on minusta aika paljon enemmän.

http://www.stuk.fi/sateilytietoa/ympariston-sateil...

On ihan totta, että säteilyaltistusta tulisi välttää, mikäli mahdollista. Mutta jos esimerkiksi tuo säteilyn lisäys on vähäistä verrattuna luontaisen taustasäteilyn vaihteluun - tai enintäänkin samaa luokkaa, kuten nyt on - niin voidaan sanoa, ettei lisäys ole merkityksellistä. SILLÄ EI SIIS OLE YHTÄÄN MITÄÄN MERKITYSTÄ.

Säteily on kuitenkin siitä kiitollinen saaste, että riittävän tarkoilla vekottimilla voidaan havaita jopa yksittäiset säteilevät atomit. Se on siis kiitollinen meille muille, kun säteilyä voidaan käyttää esimerkiksi merkkiaineena hyvin pienissä pitoisuuksissa. Ja se on näköjään erityisen kiitollinen teille hysteriaa levittäville, kun ette pysähdy koskaan miettimään, mitä nuo luvut ja mittaukset tarkoittavat - noin ihan käytännössä.

Kysyn vielä samaa asiaa kuin aikaisemmin: jos turvallista rajaa säteilylle ei ole, mihin toimenpiteisiin olet ryhtynyt esim. Suomesta pois muuttamisen suhteen? Täällä on kuitenkin sisäilmassa keskimäärin melkein 900 000 kertaa enemmän säteilyä kuin tuolla Kalifornian "saastuneessa" ulkoilmassa. Jos satut huonolla paikalla asumaan, saattaa hengitysilmassasi olla jokunen miljoona kertaa enemmän säteilyä kuin Kaliforniassa.

Käyttäjän jackandolini kuva
Jarkko Andolini

"Itseasiassa Fukushimassa on vasta nyt mitattu korkeimmat säteilyarvot 412 sievertiä! STUK muistaakseni neuvoo suojautumaan sisätiloihin 0,1 sievertin säteilyssä jo, joten kyseessä on aika rajut säteilyt siellä!"

On juu rajut pöpinät joo. Mistäs tuo on mitattu? Aivan oikein, reaktorin vierestä. Unohtuiko mainita? Laitoksen ulkopuolella sen sijaan puhutaan 0,1-1,5 uSv:n säteilyannoksesta (ja koska Lentonen ei varmaankaan osaa konvertoida, niin se tarkoittaa siis 0,0000001-0,0000015 Sv:iä).

"Fukushimasta vapautuu 10 TRILJOONAA bq säteily joka tunti. Vertailun vuoksi, lihan maksimi sallittu raja on vain 500 bq."

Käyttäisin asiassa lähdekritiikkiä. 10 TRILJOONAA Bq on yhtä kuin 10 * 10^18 Bq. Tshernobylin reaktoria sammuttaneet palomiehet (jotka siis seisoivat reaktorirakennuksen katolla täysin ilman mitään säteilysuojausta palavan reaktorin ja itsensä välillä) saivat suuruusluokkaa 200 000 Bq:n annoksen, eli 20 * 10^4. Puhut, että Fukushiman reaktorista tulisi karkeasti ottaen 5 * 10^13 eli 50 miljardia kertaa enemmän säteilyä kuin Tshernobylin täysin taivasalla olleesta reaktorista? Koko Tshernobylin aiheuttama säteilymäärä on IAEA:N mukaa suuruusluokkaa 5200 PBq eli 5,2 * 10^18. Sinä väität, että Fukushimasta vapautuu kaksinkertainen määrä JOKA IKINEN TUNTI! Tuolle väitteelle löytyy epäilemättä muitakin lähteitä kuin tuo enenews, joka pääasiassa lainaa itseään? Epäilen, että olemme pian kaikki vainaita jos tuo pitää paikkansa (tuhannen taalan kysymys onkin, miksemme ole jo?).

"Ongelma on kaukana olemasta ohi, henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että koko Japani on pahoin saastunut ydinjätteestä jo ja lisää tulee kokoajan."

Mitä on tämä ydinjäte? Onko se geneeristä massaa, jonka alkuainemerkki on Y ja atomimassa miljardi? Mielipiteitä on monella, faktoja harvoilla.

"Näitä hiukkasia tulee myös tänne Suomeen, tämän jopa STUK myöntää."

Totta kai. Ihan niinkuin avaruudesta tulevaa kosmista säteilyäkin. Ainoana erona vain se, että foliohatulla suojautuminen kannattaa tehdä nimenomaan kosmista säteilyä vastaan - jos nimittäin haluaa suuremmalta pahalta suojautua.

"Japanissa ilma on 300 kertaa saastuneempi, mitä Tshernobylissä!"

Ja linkki youtubeen. Huoh.

"Fukushiman onnettomuus on 30 kertaa pahempi, kuin Hiroshiman atomipommi!"

Koska sinä lainaa youtubea, minä lainaan Wikipediaa. :-)

http://en.wikipedia.org/wiki/Becquerel (lue tuo muutenkin ajatuksella läpi)

Hiroshimassa vapautui 8×10^24 Bq säteilyä. Mikäli oletetaan jotensakin epärealistisesti, että Fukushima olisi säteillyt koko ajan kuin Tshernobyl heti reaktorin sammutustöiden käynnistyttyä, niin saldona olisi suuruusluokkaa 4,32 * 10^8 Bq säteilymäärä. En tiedä millä matikalla saat tuosta 30x pahemman kuin Hiroshimassa. Kuolonuhrien määräkin on vähän huono, Fukushimassa 3, joista 0 säteilyn vuoksi. Hiroshimassa taisi olla vähän enemmän? Vai valehteleeko IAEA siitäkin?

"Ei ole turvallista rajaa säteilylle, teoriassa pienikin säteily voi aiheuttaa syövän."

Löydät varmaan tuolle muunkin lähteen kuin oman korvienvälisi?

Henri Lentonen

J.M. Korhonen on turmiollisen ydinvoiman puolustaja. TURMIOLLISEN PUOLUSTAJA. Minä olen luonnon soturi. Päättäkää kumpaa uskotte. Tai ei edes tarvitse päättää, mie voin ihan suoraan sanoa, että tämä blogi on täyttä disinformaatiota. Ydinjäte kerääntyy elimistöösi eikä tällä ole mitään tekemistä sen kanssa, kuinka kovaa säteilee. Ydinjäte on vaarallista ilmassa, vaikka olisi vähän säteilyä.

Asioita on kiva esittää hyvässä valossa. Kuitenkin mainitsit, että puolet lapsista on altistunut radioaktiiviselle laskeumalle. Joidenkin tiedemiesten mukaan Japanin hallitus suorittaa kansanmurhaa ja toimii kuten natsit aikoinaan. Minä olen myös sitä mieltä.

Japanilaiset pyytävät apuamme, he, pyytetttömät ja kohteliaat Japanin asukkaat ovat niin ahdingossa, että pyytävät youtuben kautta apua: he haluavat, että tätä asiaa ei lakaista maton alle. Siellä on todella hätä käsissä, päiväkodissa säteilyarvot ylittävät mittarin mittauskyvyn, vaikka maaperä on kertaalleen jo vaihdettu.

http://www.youtube.com/watch?v=EO4m8qXEayQ

http://www.youtube.com/watch?v=dXPMfz9P6_I

Tämä onnettomuus vaikuttaa meihin kaikkiin, Kaliforniassa on mitattu ennätysmäärä radioaktiivista rikkiä, mikä kertyy kiveksiin. Onko tämä hinta, minkä haluatte maksaa ydinvoimasta, että syntymättömät lapsenne uhrataan ydinrikollisille?

http://henrilentonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/8084...

- Kiltamestari

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Minä vähän luulen, että ihmiset kykenevät tekemään johtopäätöksiä näiden väitteiden uskottavuudesta. Onhan tässä maassa kai maailman parhaat koulut ja niin eespäin.

Kun nyt mentiin asiasta kukkaruukkuun, niin minäpä olen ollut suorastaan vihreä soturi. Mummokin kysyi kylätiellä, "oottako työ nyt niitä raakoja sotureita, ko ootta ihan vihreitä?" Ei tarvittu kun vähän sotaväen naamiopuikkoa.

Henri Lentonen

Sie taidan olla kuule vaan ydinvoiman vihreä..

J.M. KORHONEN, levität valheellista tietoa, minä en kauppaa mitään missään, tosin olen SUUNNITELLUT säteilysuodattimen mikä on aivan eria asia, ohjeet rakentaa se ovat ilmaiseksi netissä. Poista valheellinen tietosi, kiitoksia.

http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/bo...

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Tokihan virheelliset tiedot oikaistaan. Miten olisi näin:

"Henri Lentonen, myös Kiltamestarina tunnettu nettipersoona, jonka käsitys säteilyn luonteesta ja säteilysuojelusta on ilmeisen hatara, kannustaa ihmisiä sijoittamaan rahaa itse suunnittelemaansa säteilysuodattimeen."

Suhtaudun varsin nuivasti hysteriaa levittäviin pseudotieteilijöihin, ja vielä nuivemmin sellaisiin, jotka kehottavat ihmisiä laittamaan rahaa kiinni vekottimiin, joiden toimivuus on täysin uskon varassa. Olet vähän samalla tasolla kuin ne "luonnonlääkintä"puoskarit, joita tuomittiinkin kuolemantuottamuksista, kun vaarallista tautia sairastavat eivät parantuneetkaan.

Juuso Huupponen

Kerrankin mies joka puhuu asiaa tälle "yhteiskunnan kaatajalle"(oma mielipide). Se on totta että fukushiman vakavuutta nostetaan asteittain. Ensin se oli INES 4, sitten 6 ja lopulta 7. Sen jälkeen paljastettiin että tilanne (oli) tuplasti pahempi kuin luultiin. Sitä paitsi eikö olekkin totta että Kiltamestarin väitteet säteilystä ja sen arvoista Japanissa, aiheuttaisi akuutti säteilymyrkytyksen, olenko oikeassa? Tsernobylistä vapauduttua kaikki se puhdas radioaktiivinen grafiitti ja Cessium-isostooppi aiheutti Prypijatissa säteily myrkytyksiä evakuoinnin jälkeen. Niin jos Japani olisi täysin säteilyn alaisena, niin eihän siellä olisi yksikään hengissä.
Tietenkin on mahdollista että Lentonen on vain kyllästynyt nykyaikaisiin uutisiin, joissa puhutaan vain Tukiaisen häistä. Itsekkin nimittäin olen siihen kyllästynyt ja siksi hän vain haluaa luoda jotain jännitystä.
Yritin jo kerran puhua tästä Henrille, mutta eihän tämä kuunnellut. Sanotaanko vaikka että kärsikööt nahoissaan, koska elää omissa harhamailmoissaan.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Jep, ei pidä erehtyä: Fukushima on erittäin paha ydinvoimaonnettomuus. Mutta ihmisuhreissa mitaten se ei ole mitenkäään paha teollisuusonnettomuus, eikä edes kovin paha energiantuotantoon liittyvä onnettomuus. Taloudellisilta vahingoiltaan se toki on huomattava.

Olet oikeassa siinäkin, että jos Fukushimasta vapautuisi radioaktiivisia aineita Henri Lehtosen esittämällä tavalla, työntekijöillä pitäisi vähintään näkyä akuuttia säteilymyrkytystä. Todennäköisemmin siellä ei olisi ketään hengissä.

Lisäksi kaiken seurantadatan lähialueen mittareista pitäisi olla väärennettyä. Ja jonkun täytyisi väärentää myös kansainvälisen, piilotettujen maanalaisten ydinkokeiden äärimmäisen heikkoja jälkiä havaitsemaan viritetyn IMS-järjestelmän data. Sekä eri maiden säteilysuojeluviranomaisten data.

Tshernobylin katastrofin onnettomimpia piirteitä olivat ne, että reaktori räjähti varoituksetta, suojarakennus ei hidastanut radioaktiivisten aineiden leviämistä mitenkään - sitä kun ei ollut - ja viranomaiset vieläpä salailivat tapahtunutta. Esimerkiksi Pripjatin kaupunki näköetäisyydellä tuhoutuneesta reaktorista evakuoitiin vasta noin päivä tapahtuneen jälkeen, jolloin asukkaat olivat jo saaneet melko tujauksen säteilyä. Kaiken huipuksi vielä se grafiitti syttyi palamaan ja palaessaan levitti suurimman osan herkästi haihtuvista aineista taivaan tuuliin.

Tshernobylin kuolonuhrien määrä olisi jäänyt paljon vähemmäksi, jos Neuvostoliiton viranomaiset olisivat jakaneet joditabletteja ja kieltäneet mm. pahiten saastuneen maidon juomisen.

Fukushimassa evakuointi ja suojaustoimet, mm. joditablettien jakaminen, aloitettiin jo ennen kuin ensimmäistäkään säteilyvuotoa oli tapahtunut. Siihen mennessä, kun suurin vuoto tapahtui, lähialueet olivat jo käytännössä tyhjiä. Ihmisten saamat annokset ovat jääneet keskimäärin niin pieniksi, että esimerkiksi tuon yllämainitun Radiation Effects Research Foundationin varatutkimusjohtaja piti pitkän tähtäimen terveysvaikutusten tutkimista toivottomana projektina - mitään järkeviä tuloksia kun ei saataisi. Elämäntapavalintojen seuraukset ja puhdas sattuma kun peittäisivät alleen mahdollisesti aiheutuneetkin syöpä- ja muut sairastapaukset.

Mutta näemmä aina on ihmisiä, joilla on suuri tarve korostaa itseään huutamalla kovaan ääneen "susi tulee." Tälläiset tekevät vahinkoa kahdella tavalla: lietsomalla paniikkia, ja, no, sadun "poika joka huusi sutta" lukeneet varmaan ymmärtävätkin.

Jouni Haimi

Olet täälläkin esitellyt jotain suodatinta hintaan 35 euroa joten eikös tuo ole juuri sitä markkinointia.

Henri Lentonen

Hinta oli ainoastaan osien hinta, joten ihan hyvää hyvyyttäni minä sitä esittelin!

Jouni Haimi

Totta mutta etkös sinä tuolla tiede.fi palstalla itse ilmaissut että sinulla on joku yritys tuohon boneko systeemiin eli se tekee sinusta elinkeinon harjoittajan ja hinnalla ei sinänsä ole väliä. Samalla se tuo myös kuluttajan suoja lait kehiin joten se sinun pitää olla aika tarkka noissa väiteissäsi.

Käyttäjän jackandolini kuva
Jarkko Andolini

"J.M. KORHONEN, levität valheellista tietoa, minä en kauppaa mitään missään, tosin olen SUUNNITELLUT säteilysuodattimen mikä on aivan eria asia, ohjeet rakentaa se ovat ilmaiseksi netissä."

Näin sanoo mies, jonka suunnittelema säteilykaappain perustuu aktiivihiilisuodattimeen ja sukkahousuihin ja jonka on verifioinut Arto Lauri alias Raija Sivu alias Beeta-soihtu-teoreetikko. Näin sanoo mies, jonka mukaan hamppu voi parantaa syövän.

Hetken aikaa luulin, että joku jossakin ja jolloinkin saattaisi hetken aikaa uskoa Lentosta. Nyt alan ymmärtää, että kukaan, missään, ikinä ei voi uskoa kaveria, joka mittaa suksensauvalla säteilymääriä (Sievert-Becquerel-Voltteja?), uskoo että hamppu parantaa syövän ja rakentaa säteilysuodattimen vanhasta imurista ja akvaariosta. En siispä enää viitsi kouluttaa Lentosta, koska ei kannettu vesi kaivossa pysy.

Muille salaliittoihin helposti hurahtavalle suosittelen kääntymään mieluummin vapaamuurarit-temppeliritarit-akselille kuin tähän Beetasoihtujuttuun. On meinaan todennäköisempää, että Jeesuksen perilliset syrjäytettiin Ranskan hallitsijoista 1734 Luciferin toimesta, kuin että Beetasoihdut tulevat ja tappavat kaikki (paitsi ne joilla on Mielen imuri ilmanvaihtokoneessa kiinni).

Esa Mattila

"Tai ei edes tarvitse päättää, mie voin ihan suoraan sanoa, että tämä blogi on täyttä disinformaatiota."

Näin sanoo mies, joka komppaa Arto Laurin beettasoihtuteorioita...

Henri Lentonen

Jopa STUK on myöntänyt, että Suomeen saapuu säteilylaskeumaa Japanista. Tämä on kiistaton tosiseikka. Myöskin se on kiistaton asia, että meille on vuosia väitetty, että ydinvoimalat ovat pomminvarmoja, "saasteettomia ja turvallisia".

Verkkomedia uutisoi uusimmasta tapahtumien kulusta, evakuointialuetta aiotaan laajentaa:

http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=962

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Henri, totta kai se on kiistaton tosiseikka, että Suomeenkin tulee Japanista säteileviä hiukkasia. Mitä sinä et mainitse, on se, että niitä on niin käsittämättömän vähän, ettei niistä ole mitään haittaa.

Haluaisitko esimerkiksi avata tarkemmin, miten ne Kaliforniasta kuutiometristä ilmaa havaitut 1501 rikkiatomia ovat hirmuisen paljon vaarallisempia kuin normaalissa huoneilmakuutiometrissä olevat 401 065 601 065 200 000 formaldehydimolekyyliä? Ja formaldehydi on vain yksi monista ihan normaalissa huoneilmassa olevista, keinotekoisista, syöpää ja sairauksia aiheuttavista orgaanisista myrkyistä. Tosin tuossa pitoisuudessa se ei ole vielä haitallista.

Jos olisit vähän enemmän niitä Kalifornia-uutisia vaivautunut lukemaan, olisit huomannut myös sen, että ihan luonnollistenkin prosessien (tulivuorenpurkaukset) seurauksena noita rikkiatomeja on usein noin 950 kuutiometrissä ilmaa.

Mikään ei ole täysin saasteetonta eikä 100% turvallista. Jopa tuulivoimalat ovat tappaneet ihmisiä - tuotettua energiamäärää kohden itse asiassa enemmän kuin ydinvoima, onnettomuuksista huolimatta. Olen pahoillani, jos olet luullut liikoja teknologiasta. Mutta älä nyt sorru toiseen ääripäähän. Ongelmista huolimatta, ydinvoima on vaihtoehdoista yksi vähiten huonoja. Se on epätäydellinen vaihtoehto - mutta epätäydellisten vaihtoehtojen joukossa. Mitään täydellistä ratkaisua kun ei ole. On vain huonoja ja vähän vähemmän huonoja valintoja.

Hannu Rytilä

Voisitko kertoa oikean nimesi. J. M. Korhosia on tässä maassa paljonkin.
Jos et kerro, olet valehenkilö. Oikealla nimelläsi löytyy sitten googleosumia.

Kuvastakin tulee jotenkin perusinsinööri Veijo Miettinen mieleen. Tiedät varmasti kuka hän "on".

Hannu Rytilä

Hannu Rytilä

J. M. Korhonen:

"Minä vähän luulen, että ihmiset kykenevät tekemään johtopäätöksiä näiden väitteiden uskottavuudesta. Onhan tässä maassa kai maailman parhaat koulut ja niin eespäin.

Kun nyt mentiin asiasta kukkaruukkuun, niin minäpä olen ollut suorastaan vihreä soturi. Mummokin kysyi kylätiellä, "oottako työ nyt niitä raakoja sotureita, ko ootta ihan vihreitä?" Ei tarvittu kun vähän sotaväen naamiopuikkoa."

Taisi tulla vuoron vaihto blogipäivystyksessä, kun kirjoitustyyli muuttui asiallisesta asiattomaksi.

Hannu Rytilä

Poistin viestin joka oli asiaton ja meni henkilöön

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Hyvä Hannu Rytilä,

Pahoittelen, että koit yritykseni keventää varsin henkilökohtaiseksi mennyttä keskustelua asiattomaksi.

Mitä tulee henkilökohtaisiin tietoihini, en suoraan sanoen ymmärrä, millä tavoin ne ovat relevantteja tämän keskustelun kannalta. Koko nimeni ja paljon muuta - koko diplomityö ja usea presentaatio mukaanlukien - ovat kyllä varsin helposti löydettävissä. TKK:n kirjastosta minut pitäisi löytää vuoden 2009 kohdalta otsikolla "A practical decision framework for sourcing product development services." Jos kaipaat lisätietoja, vastaan kyllä mielelläni asiallisiin tiedusteluihin (ja elokuvaroolitarjouksiin ym.) esimerkiksi osoitteessa palaute.yyyy@gmail.com. Minun ominaisuuksistani keskustelun sijaan voisimme kuitenkin mielestäni keskustella esimerkiksi tuossa kirjoituksessa esittelemäni tutkimuksen aukoista ja puutteellisuuksista. Käsittääkseni sillä, mitä minä olen tehnyt, ei ole suurta merkitystä siihen, ovatko Fukushiman lapset - se haavoittuvaisin ryhmä - altistuneet vaaralliselle määrälle säteilyä, vaiko eivät.

Aikaisemminkin olen todennut, etten kuitenkaan koskaan ole ollut minkäänlaisessa suhteessa energiateollisuuteen. Joskus olen muistaakseni saanut TVO:n messuesittelijältä karamellin ja kahvia. Tällä hetkellä elän tutkimusapurahalla.

Kuva on omani. Olen jonkin verran aktiivinen ympäristönsuojelun ja kulutuksen minimoinnin harrastaja, ja laadukkaat, käytettyinä hankitut vaatteet ovat osoittautuneet sekä mukaviksi, tyylikkäiksi, pitkän päälle edullisimmiksi että jalanjäljeltään vähäisiksi vaihtoehdoiksi. Suosittelen.

Hannu Rytilä

Poistin viestin joka oli asiaton ja meni henkilöön

Henri Lentonen

Mitenkäs ydinvihreä Korhonen selittää tämän uutisen, että Japanilaiset lapset ovat alkaneet sairastua säteilysairauteen? Sie oot ihan väärällä puolella tässä asiassa, tämä on kauhea onnettomuus mistä pitää puhua eikä yrittää hyssytellä hiljaiseksi!

http://enenews.com/doctor-tokyo-attributes-symptom...

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Ydinvihreä on ihan asiallinen termi, kiitokset siitä.

Tuo uutisesi ja sen väitteet esim. kilpirauhassyövän lisääntymisestä on ristiriidassa aikaisemmin uutisoimani tutkimuksen kanssa, jossa vaarallisia annoksia ei löydetty. Näistä joko toinen on virheellinen, tai asiaan liittyy jotain - esimerkiksi mittaukset eri alueilta - jota uutisista ei selviä. Meillä on siis nyt toisessa nurkassa sensaatiosaitin uutinen, ilman lähdeviitteitä, ja toisessa nurkassa raportoitu, ydinvoimalan lähialueen lapsista tehty tutkimus.

Kunnes viitteesi ovat tukevampia - Tutkimus, I choose you.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Ehdotin sinua jo ottamaan yhteyttä suoraan sähköpostilla, joten vihjailujen jatkaminen oli tarpeetonta. Vaikken erityisesti salaile tietojani - koko nimeni on tälläkin sivulla - en näe yhtään mitään syytä helpottaa ehdoin tahdoin jonkun tulevan identiteettivarkaan työtä. Kuten sanoin, netti kun ei unohda.

Minusta käyttäytymisesi on sanalla sanoen sekä erikoista että tarpeetonta. Esittämäni asiat kun eivät muutu, vaikka kirjoittaisin nimimerkin suojista. Ota yhteyttä sähköpostitse, niin toimitan tarpeelliset tiedot uteliaisuutesi tyydyttämiseksi. Sen jälkeen odotan julkista anteeksipyyntöä.

Henri Lentonen

Ja mites tämä raportti, että maa on alkanut RAKOILLA reaktoreiden alla ja sieltä suihkuaa radioaktiivista höyryä? Työntekijät on evakuoitu paikalta jo ainakin kertaalleen, ilmeisesti siellä alkaa olemaan niin kova säteily, että paikalla ei voi enää olla hetkeäkään.

Ilmeisesti sulaneet ytimet ovat nyt sulattamassa maan läpi itseään ja maan alla tapahtuu ydinreaktioita. Tämä voi ennakoida räjähdystä.

http://www.youtube.com/watch?v=sET4fqowKIg

Juuso Huupponen

Öm anteeksi kun osuin taas tähän kinastelunne väliin ja asetan tähän oman raporttini. Fukushiman voimalaa kuvataan 24/7 youtubessa, enkä näe videolla mitään (vakavasti) poikkeavaa. Puhdistustyöntekijät ja biorobotit uurastavat pitkää päivää. Onhan siellä tietenkin se kuuma piste 1-2 reaktorin välissä mutta se on yksi harvoista alueella. Edelleen ihmiset olisivat jo kuolleita jos siellä olisi asiat sinun näkökulmastasi.

Olen huomannut että luotat Youtubeen aika paljon joten tässä linkki:
http://www.youtube.com/watch?v=8lDUkKODR4I

On aika epätodennäköistä, että kyseinen tiedemies olisi vakooja ja propagandan levittäjä, joka on tullut uutisiin puhumaan paskaa halutessaan vain tuhota ihmiskunnan...

Hannu Rytilä

Siis mihin osoitteeseen lähettäisin sähköpostia? En ole huomannut sellaista tässä blogissa.

*Anteeksi, olihan se siellä (palaute.yyyy@gmail.com). Ihan sama, tämä on julkinen foorumi joten anna tiedot esiin täällä kiitos. Ylipäänsä gmail-osoite tuntuu epäilyttävältä.*

Avoimmuus on aina paikallaan. Voisit siis olla itse avoin.
Miksi et voi esiintyä nimelläsi julkisesti? Itse voin.

Ja kuten varoitit, kaikki kirjoitukset jäävät nettiin.
Minä olen elävä ihminen nimeni kanssa, sinusta en ole saanut asiasta mitään näyttöä.

Olen jo sen ikäinen ihminen (49v.) ja myös IT-ammattilainen, että huomaan valehenkilöllisyydet. Tosin siihen meni 15 tuntia blogiketjun alusta.

Moderaattori. Arto Laurin potkitte pois mutta tällaisen nimimerkin "J. M. Korhonen" annat levittää valheitaan. Saatte vastata aiheeseen omaan sähköpostiini myös blogin ulkopuolella.

Järkyttävää US:lta.

Hannu Rytilä
hannu.rytila@pp.inet.fi

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Kun joskus polilla kyseenalaistin silloin järjettömältä tuntuneen työmäärän opettavaisuutta, joku vanhempi tieteenharjoittaja totesi suunnilleen näin: "tulevassa elämässä voi tehdä itsestään pellen, jos ei osaa tai ei viitsi tehdä omia kotiläksyjään."

Hannu Rytilä on tässä nyt, anteeksi vaan, hyvänä esimerkkinä. IT-ammattilainen ei nähtävästi kyennyt, vihjeistä huolimatta, käyttämään selaimen Etsi-toimintoa (koneesta riippuen ctrl-F tai cmd-F), jolla koko nimeni olisi löytynyt tältäkin sivulta noin viidessä sekunnissa - aivan kuten ylempänä jo vihjasin. Hän myös kykeni ilmiselvästi lukemaan tuolta profiilikuvani alta lauseen "Olen noin kolmikymppinen DI, nykyinen jatko-opiskelija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa," kun kerta noin sinnikkäästi blogiani aiheesta pommittaa, muttei havainnut seuraavaa kolmea sanaa: "Lisää Kuka-sivuilla."

Sieltä kun olisi löytynyt linkkien takaa mm. entinen työpaikkani, koko diplomityöni, aikainen versio tutkimussuunnitelmasta (toisella sivulla mm. osasto ja professorin nimi), pari vanhaa konferenssipaperia, ja paljon muuta. Siellä ei kylläkään suoraan ole esimerkiksi linkkejä noihin dokumentteihin, kun en suoraan sanottuna tiennyt, että Japanissa tehtyjen tutkimusten validiteetti riippuu minun julkaisuistani. Mutta sen sijaan, että IT-ammattilainen olisi oma-aloitteisesti etsinyt relevanttia tietoa annetuista lähteistä, hän keskittyi lähinnä mouhottamaan täällä kommenttiosastossa ja vaatimaan henkilökohtaisia tietoja yhteen paikkaan näkyville.

IT-alan ammattilaisuus tai ainakin ammattitaidon kuranttius asettuukin pikkuisen kyseenalaiseksi, jos tälläisiä vaatimuksia lähtee esittämään. Tiedonhaku ihmisistä on nykyisin naurettavan helppoa, ja se helpottuu koko ajan. Ymmärrän kyllä nyt, ettei Hannu Rytilä ilmeisesti pidä minkäänlaisena uhkana, että joku saattaisi haluta esiintyä hänenä - en minäkään pidä sitä uhkana - mutta silti!

Eikä mikään Hannun näistä minusta kiinnostuneista kommenteista (seitsemän kappaletta) ollut mitenkään relevantti itse asian kannalta. Joko Hannulla ja hänen heimolaisillaan on lähteitä, jotka osoittavat minun esittelemäni lähteet vääräksi, tai heillä ei ole. Ilmeisesti, noita salaliittoteoriasivuilta löydettyjä, itseensä viittaavia uutisia ja youtube-videoita lukuunottamatta, niitä ei ole, koska viimeisimmissä viesteissä keskitytään lähinnä konjektuureihin, mielipiteisiin, ja henkilökohtaisuuksiin.

Viimeisenä ironiana Hannu melskaa paljon minun kvalifikaatioistani - joista olen aikaisemmin jo todennut, etteivät ne liity tähän asiaan, sillä en ole koulutukseltani fyysikko tms. - mutta nielee Arto Laurin osaamisen täydestä. Olen nyt toimittanut sähköpostitse Hannulle tarvittavat todisteet aiheesta, sillä se on varmaan helpoin tapa saada tämä farssi loppumaan. Odotan kyllä, että Hannu kysyy vastaavat todisteet myös Arto Laurin osaamisesta ja koulutuksesta. Artohan on esiintynyt sivupersoonissaan mm. pohjoismaiden johtavana ydintutkijana tms. ja esittää jatkuvasti väitteitä, joiden todenperäisyyden arvioimiseksi olisi hyvä tietää, millä opinto- ja asiaan perehtymisen pohjalla hän niitä tekee. Esimerkkejä tuossa Tiede-lehden keskustelussa, ja vaikka täällä:

http://www.tietotori.fi/Keskustelualueet/Yleiset%2...

Myös tämän Henri Lehtosen pätevyys esim. suunnitella säteilysuodattimia olisi ihan kiva kuulla, jos nyt tämmöiseen kisaan lähdetään. Minä en taitaisi ainakaan siihen kyetä ilman kohtalaista opiskelua, mutta onhan näitä monilahjakkuuksia.

Hannu Rytilä

Poistin viestin joka oli asiaton ja meni henkilöön

Esa Mattila

Onko sinulla Rytilä joku ongelma? Mene sinne TKK:n kirjastoon ja käy etsimässä Korhosen diplomityö, jonka aiheenkin hän jo tuossa ilmoitti sinulle. Ei ole kovin vaikeaa, TKK:n kirjasto on julkinen, joten sinne voi kuka tahansa kävellä sisään.

Käyttäjän jackandolini kuva
Jarkko Andolini

Thank god, että tännekin foliohattupalstalle saadaan joku kannattamaan järjen ääntä.

Jouko Koskinen

Wiki:
""
Tuulivoimaonnettomuudet ovat vuoteen 2006 mennessä aiheuttaneet 32 kuolemantapausta. Tuotettuun energiaan suhteutettuna tuulivoima aiheutti vuoteen 2000 mennessä noin 0,15 kuolemantapausta TWh:ta kohti. Vastaava luku hiilivoimalle on noin 0,18, vesivoimalle 0,11 ja ydinvoimalle 0,02.
""
Tilasto on vanha. Fukushima siirsi sitä reilusti ydinvoiman eduksi. Kuten tapahtuu koko ajan vaikka ydinvoimaloiden turvallisuudesta jatkuvasti tingitään ajamalla täysillä vanhoja voimaloita.

Vaatimus täydellisestä riskittömyydestä on absurdi. Kypärä ja luotiliiviit pakolliseksi vauvasta mummoon kyllä pelastaisi rikkoutuneen tuulimyllyn viskelemiltä tappavilta siivenkappaleilta.

Esa Mattila

Ja hiilivoimalle nuo tilastot ovat vieläpä useita kertaluokkia synkempiä...

Jouko Koskinen

Hiili ja muut fossiilit pyörittävät suurinta globaalia rahavirtaa, kyllä siellä riittää hännystelijää. Ydinvoima ainoana vakavasti otettavana kilpailijana on hyökkäyksen kohde.

Sitten on koko joukkue pellepelottomia ikiliikkujankeksijöitä myymässä milloin mitäkin ideaansa. Jos ikiliikkuja olisi mahdollinen olisin rakentanut sen jo pikkupoikana.

Hannu Rytilä

Minä, entinen ydinvoiman kannattaja olen nyt joutunut vaihtamaan puolta. Ydinvoima on *teoriassa* ok. Käytännössä olemme huomanneet että kun laitokset vanhenevat:

1) Rakenteet heikkenevät uskottua nopeammin. Tritium pakenee rakenteitten läpi ja saastuttaa ympäristön. Ydinvoimaloiden henkilöstö sairastuu ennen aikojaan ja voimalan ympäröivä luonto riutuu. Kävin keväällä toteamassa tämän Olkiluodossa omin silmin. Varsinkin kuuset ovat kurjassa kunnossa voimalan läheisyydessä.

2) Fukushima opetti sen, että *kaikki* ydinvoimalat ovat potentiaalisesti vaarassa poksahtaa. Jos dieselgeneraattorit eivät toimi, muuttuu ydinvoimala pommiksi vuorokauden päästä. HUH - sanon minä.

Kaikkea sitä näkee kun ikää karttuu, 49 v. nyt.

Hannu Rytilä
Tekn. yo
Yrittäjä
Helsinki

Esa Mattila

Tuolla toisaalla sinulle jo vastattiinkin... Mutta kertaushan on opintojen äiti.

"Rytilälle:

"Varsinkin kuuset ovat kurjassa kunnossa voimalan läheisyydessä."

Viimeksi kun kävin kaksi vuotta sitten, niin alue oli vallan hyvällä mallilla. Onko sinulla mitään tutkimustietoa siitä, että luonto riutuu jotenkin ylivoimaisen paljon ydinvoimaloiden lähellä? Käsittääkseni näillä alueilla luonto voi erityisen hyvin pääasiassa sen vuoksi, että alue on ihmisten käytöltä käytännössä eristetty ja saa näin olla (lähes) koskemattomassa tilassa.

"Jos dieselgeneraattorit eivät toimi, muuttuu ydinvoimala ydinpommiksi vuorokauden päästä."

No eivät muutu. :-) Jos Fukushimassa olisi jysähtänyt ydinpommi, olisimme sen kyllä huomanneet sienipilvestä. Ytimen sulaminen kun on täysin eri asia kuin fissioräjähdys. Mittakaava on ehkä noin miljoona kertaa erilainen.

Tshernobylissäkään ei jysähtänyt ydinpommia vaikka tämän onnettomuuden vakavuusaste oli aivan toinen kuin Fukushimassa. Tämä johtuu siitä, että Tshernobylissä syntyi voimakas graffitipalo, joka nosti säteilevät hiukkaset yläilmakehään ja sitä kautta ympäri maailmaa. Tätä mekanismia ei Fukushimassa ollut. Nämä blogin alustajankin tuomat pelottelut ovat hysteerikkojen lietsontaa, jossa on unohdettu mainita, että mitta-asteikon yläpää on reilusti alle sen rajan mikä ihmiselle olisi vaarallista.

Tilanne on vähän sama kuin kuvaisin samanlaisella grafiikalla lämpötilaa vuoden aikana ja määrittäisin punaisen värin 20-asteen kohdalle. Sitten väittäisin, että punaisilla alueilla ihmiset syttyvät kesken askeleen palamaan kun on niin kuuma. Ja kas, kun yhtäkkiä puolet maailmasta on joka vuosi 180 päivää elinkelvotonta. Ja hysteriajuna puksuttaa."

Hannu Rytilä

Huomasitkos, että viestissäni en puhunut ydinpommista mitään. Olet kopioinut toisesta blogista tekstini jossa ilmaus oli epätarkka.

Jouko Koskinen

Kyllä voimalat vaikuttavat kasvustoon - kuuset ovat ertyisen herkkiä reagoimaan. Olen retleillyt Ruotsin Kaitumissa jättäen auton samaan paikkan ja kuvaten samoja kuusia polun varressa jopa yli 10 vuoden välein.

Viimeksi eräskin kuusi asumattomassa korvessa oli pudottanut neulasensa niin että vain oksanlatvoissa oli vihreää harvakseltaan. Syy selvisi netistä - alueelle on kaavailtu jättimäistä tuulipuistoa.

Käyttäjän juhoanttila kuva
Juho Anttila

Notta joku kävi kuuselle kertomassa, että alueelle saattaa tulevaisuudessa tulla tuulipuisto ja puuraukka järkyttyneenä tästä tiedosta pudotti neulasensa?

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

On pakko kysyä, perustuvatko kohdan 1) tiedot Arto Laurin ja hänen opetuslastensa juttuihin?

Kohta kaksi on sinänsä oikeansuuntainen, vaikka ydinpommista ei olekaan kysymys. Nyt näemme, mitä vaikutuksia on, jos noin käy. Jos dieselit olisivat hajonneet jostain muusta syystä kuin tsunamista, kuolleita olisi yksi - sydänkohtaukseen.

Kannatan itsekin siirtymistä nykyaikaisempiin, paremmin suojattuihin reaktorityyppeihin, ja passiivisesti turvallisten reaktoreiden - esimerkiksi sulasuolareaktori - voimaperäistä tutkimista ja käyttöönottoa.

Kaikkea sitä tosiaan näkee. Omana elinaikanani olen nähnyt Tshernobylin ja nyt Fukushiman vaikutukset. Kummatkin ovat ihmeellisen paljon vähäisempiä kuin maailmanlopun profeetat ennustivat, vaikka ensimmäinen olikin karmea katastrofi.

Hannu Rytilä

Arto Laurin olemus tuntuu vähän erikoiselta mutta katsottuani hänen videonsa pariinkin kertaan en voi täysin tuomita hänen näkemyksiään. Erityisesti plutoniumia sisältävän polttoaineen lataaminen voimaloihin kuullostaa vaaralliselta pitkällä tähtäimellä.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Arto Lauri esiintyy netissä useilla eri sivupersoonilla (mm. raijasivu, MOS, jne) ja todennäköisesti ilmaantuu pian tännekin - kirjoitustyyli on erittäin tunnistettava. Hänet tunnetaan mm. beettasoihtuteorian isänä (ydinvoimaloista vuotaa "beettasoihtuja" jotka käristävät linnutkin lennosta, ja aiheuttavat lento-onnettomuuksia; niitä ei voi havaita mitenkään muuten kuin käsittelemällä ydinvoimaloiden ilmanvaihtopiipuista otettuja kuvia Microsoft Paintilla) ja monesta muusta salaliittoteoriasta. Hänen mukaansa mm. ydinvoimateollisuuden palveluksessa olevat SUPO ja CIA jahtaavat ja vainoavat häntä; kuulemma minäkin olen SUPOn agentti. Hän myös esittää olevansa Pohjoismaiden paras ydinfysiikan asiantuntija; koulutuspohjana tähän on tiettävästi sähköasentajan pätevyys ja työskentely - jossain vaiheessa - Olkiluodossa.

Jos tuollainen veijari selittäisi minulle, että kuuma vesi polttaa, hankkisin ainakin toisen mielipiteen.

Fukushimassa muuten oli yksi plutoniumilla osittaen ladattu reaktori. Kuolonuhrien määrä on edelleen kolme; kuolonuhrien määrä säteilyn vuoksi on edelleen nolla.

Näin ihan ystävällisenä neuvona, en välttämättä omalla nimelläni levittäisi ko. henkilön lausuntoja: netti muistaa kaiken, eikä kyläoriginellin juttujen nieleminen purematta anna välttämättä hirveän hyvää kuvaa arvostelukyvystä.

Jorma Laine

Laitamma tähänkin kysymyksen, että JOS on niin hiton väärin käyttää plutoniumia (MOX)voimalan polttoaineena ja saada siitä energiaa, niin voimme kai sen plutoniumin sitten jättääkin vaikka sinne ydinaseisiin, mistä se suurimmalta osaltaan lienee kotoisinkin.

Nimittäin aserajoitussopimuksien perusteella purettujen ydinaseiden plutonium pääosin "tuhotaan" Juurikin noissa MOX-tyypin voimaloissa.

(MOX= Mixed Oxide Fuel)

Hannu Rytilä

Ilmiöitä on hyvä tarkastella monesta suunnasta, myös Arto Laurin suunnasta. Totuus on jossain siinä välissä. Olen oppinut ihmeellisiä asioita joista en tiennyt mitään ennen. Ovatko ne sitten totta, on toinen asia. Fakta on kuitenkin se, että Fukushimassa räjähti voimala, eihän ydinvoimaloiden pitänyt räjähtää missään oloissa? Niin luulin ennen.

Koska käytän omaa nimeäni, yritän kirjoittaa sellaista tekstiä että kehtaan lukea ne vielä vuosien päästäkin. En myöskään rupea panettelemaan ketään henkilöä.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

No, summeerasin lähinnä tuossa mitä ilmeisesti sinuunkin vaikuttanut henkilö on itse julkisesti esittänyt. Jos kiinnostusta riittää, Tiede-lehden keskustelupalstalta löytyy kolmisen sataa sivua asian läpikäymistä,

http://www.tiede.fi/keskustelut/tekniikka-ja-energ...

eikä tuo ole edes ainoita paikkoja, joissa noita väitteitä on käyty läpi. Useimmat Arto Laurin ja hänen seuraajiensa väitteistä ovat sellaisia, että a) niiden pitäisi olla helposti todistettavissa ja b) jos ne todistettaisiin oikeiksi, esimerkiksi moderni fysiikka pitäisi kirjoittaa uusiksi.

Totuuteen ei päästä siten, että otetaan yhdestä päästä äärimmäinen mielipide, ja toisesta suunnasta äärimmäinen mielipide, ja arvellaan keskivaiheilta löytyvän sen oikean tiedon. Koska kummallakin puolella on aina omat originellinsa (tosin ydinvoiman tapauksessa niitä löytyy eritoten sieltä vastustavalta laidalta), tämä ei ole oikein hyvä idea, vaikka reilulta kuulostaakin. Tiede ei ole huutoäänestystä eikä jokainen mielipide ole totuudeltaan yhtäläinen. Metodi ei ole kovin hyvä, mutta se on silti paras tähän asti kokeilluista.

Sinulla on kuitenkin ihan yhtäläinen oikeus esittää kantasi tueksi esimerkiksi todistusaineistoa. Sen sijaan, että heittelet retoriikkaa, voisit hyvin heitellä kantaasi tukevia todisteita. En ole asiantuntija, mutta osaan jollain tavalla etsiä tietoa, ja voisimme yhdessä selvittää, missä määrin uskomuksissasi - ja minun uskomuksissani - on perää.

Jos olet aiemmin luullut, ettei ydinvoimalassa voi sattua vakavia onnettomuuksia, olet sitten ollut luottavaisempi kuin esimerkiksi minä. Mutta kannattaa huomata, mitä on todellisuudessa luvattu: käsittääkseni kaikki turvallisuusselvitykset 1970-luvulta lähtien ovat todenneet, että vakavassakin onnettomuudessa turvajärjestelyt vähentäisivät merkittävästi ympäristölle koituvia vahinkoja. Nähdäkseni näin on, kun säteilyn nykyisten ja tulevien uhrien todennäköisin määrä lienee pyöreä nolla. (Luultavasti muutama ihminen saa esimerkiksi syövän vähän aikaisemmin kuin muuten saisi, mutta tilastoissa vaikutuksia ei näy.)

Todennäköisesti ydinvoimaloissa sattuu vakavia onnettomuuksia tulevaisuudessakin. Mutta yhtä todennäköisesti ne eivät aiheuta sen suurempaa vaaraa ihmisille tai luonnolle. Ja minusta tämä riski kannattaa ottaa, sillä ydinvoimattomuuden hintana on lisääntynyt riippuvaisuus fossiilisista polttoaineista ja sen mukanaan tuomat haitat - ilmansaasteisiin kuolevista käsistä karkaavan ilmastonmuutoksen sanalla sanoen apokalyptisiin uhkakuviin.

Hannu Rytilä

>Useimmat Arto Laurin ja hänen seuraajiensa väitteistä ovat sellaisia, >että a) niiden pitäisi olla helposti todistettavissa ja b) jos ne >todistettaisiin oikeiksi, esimerkiksi moderni fysiikka pitäisi >kirjoittaa uusiksi.

Nyt osuit oikeaan. Näyttää siltä, että olemme tekemisissä sellaisten voimien kanssa jotka eivät ole todennettavissa millään mittarilla.
Käy itse Olkiluodossa niin huomaat kuusipuitten surkean kunnon. Eihän siellä säteile mittarin mukaan. Kuulin tämän väitteen eräältä professorilta (eri ala), en uskonut häntä, mutta päätin kuitenkin käydä itse katsomassa. Seeing is believing. Ilman omaa havaintoa olisin minäkin heittänyt Arto Laurin jutut romukoppaan. Nyt en ole ihan varma.

Seurataan tilannetta, ei ydinvoimaa olla ajamassa ihan äkkiä alas, ellei sitten 2007 alkaen osin plutoniumilla (MOX-polttoaine) ladatut reaktorit rupea poksahtamaan yksi kerrallaan.

Aikamoiseen muurahaispesään sohaisit näin vähän tapahtumien jälkeen.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Suosittelen ihan oikeasti lukemaan läpi ajatuksen kanssa vaikka tuon Tiede-lehden keskusteluketjun. Siellä pari ihan oikeaa fyysikkoa käy suorastaan pyhimysmäisellä kärsivällisyydellä läpi Arton erään seuraajan esittämiä väitteitä. Ne eivät ole edes keskenään konsistentteja, saati sitten tunnetun fysiikan mukaisia.

On tietysti teoriassa mahdollista, että nämä henkilöt ovat oikeassa, että maailmassa on valtava ydinvoimateollisuuden salaliitto josta minullekin maksetaan palkkaa, ja että fysiikan kirjoja vääristellään tai SUPO tuhoaa ne, kuten Arto itse on minulle selittänyt. (Ei auttanut, vaikka laitoin linkin TKK:n kirjaston tietokantahakuun, josta ko. kirjat löytyivät edelleen.) Tässä nyt kyllä kannattaa ihan vakavasti ottaa esille se Occamin partaveitsi ja harkita, mikä on todennäköisintä.

Metsätuhoille on niin paljon muitakin syitä, että tuollaisten johtopäätösten tekeminen on hiukan suoraviivaista. Ukilta meni takavuosina ihan jonkin verran kuusta pilalle, vaikka ydinvoimaa ei ollut viidensadan kilometrin etäisyydellä. Kuka tämä professori oli, ja millä osaamisella hän arvioi kuusten kärsineen nimenomaan ydinvoiman vuoksi? Mikä on mekanismi, jolla tämä tapahtuu, ja miksei sitä ole kukaan dokumentoinut? Vai onko se suurta salaliittoa?

Näistä teorioista vielä sen verran, että kiivaimmat tuntemani ydinvoiman vastustajat pitivät pitkään Arto Lauria ydinvoiman kannattajien luomuksena, tekohenkilönä, jonka tarkoitus on viedä uskottavuus ydinvoiman vastustukselta. Siinä hän on kyllä kunnostautunut. Se on harmi, sillä kriittinen keskustelu ydinvoimastakin olisi tarpeen, ja ihan todellisiakin kritiikin kohteita löytyisi. Esimerkiksi käytetyn polttoaineen välivarastointi.

Rauli Partanen

Hannu, ei ole vaaratonta energiantuotantoa. Hiilivoimala tuhoaa ympäristöään käsittämättömän paljon tehokkaammin ja laajemmalta alata kuin vastaavan tehon antava ydinvoima. Esim hiilivoiman ympäristöön levittämä elohopea rikastuu sopivasti ravintoketjussa siten että raskaana olevien ei kannata tiettyjä kaloja syödä. Jee. Siis käytännössä koko länsimaailmassa (kiinasta puhumattakaan). Vaikutukset ovat vähän eri luokkaa kuin muutama hehtaari ruskeaa kuusta Olkiluodon ympärillä, näitä kuusia kun voi käydä katselemassa melkein missä vain missä ihminen harjoittaa aktiivista toimintaa. Ilmastonmuutosken ansiosta voimme jenkeissä/klanadassa käydä katselemassa kokonaisia aarniometsiä, jotka on riutuneet kuoriaisten ikeen alla (joita lämpimät kelit ovat suosineet).

Tämänhetkisessä yhteiskunnassa meillä on valitettavasti valinnat aika vähissä. Oman riippuvuutensa luotettavasta sähköstä ja sähköverkosta voi käydä mittaamassa taannoisesta testistäni:

http://kaikenhuippu.wordpress.com/2011/03/31/12-ky...

Henri Lentonen

Ydinvoima on maailman AINOA energiamuoto muuten joka lisää ympäristöönsä säteilyä. Tätä se juuri tarkoittaa, että yksi U-235 atomin halkaisu tuottaa 200 000 000ev säteiltyenergiasyklin. Kun esim. arkisen hiilen poltosta vapautuu atomia kohden 11eV energiat.

Hiilen tuottama muutos on voimassa ehkä vain päiviä kunnes tuotettu CO2 muuntuu fotosynteesissä takaisin vaikka selluksi puuhun. Uraanin esim. U-238 halkeamisessa aktivoitunut atomi hehkuu seuraavat 4 500 000 000 vuotta!

Rauli Partanen

Henri, en lähtisi ihan noin voimallisesti väittämään, ainakaan ilman viitteitä joihinkin kohtalaisen luotettaviin lähteisiin.

Esim alla linkittämässäini Scientific Americanin (ehkä ihan kohtalaisen luotettava lähde) jutussa kerrotaan, että hiilen polttaminen tiivistää hiilessä olevat radioaktiiviset aineet ja tuprauttaa ne sitten meidän nautittavammeksi, jolloin hiilivoimalan ympäristöönsä päästämä jäte säteilee jopa 100 kertaa enemmän kuin ydinvoimalan ympäristöönsä päästämä jäte (ydinvoimaloissa on se hyvä puoli että ne keräävät jätteensä talteen, hiilivoimalat eivät). Vaikka tuota ei ihan purematta nielisikään (niinkuin ei mitään kannatakkaan niellä), niin aika mielenkiintoinen pointti siinä tulee ilmi, eikö?
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=c...

Tuo fotosynteesi-juttu... tuota noin.. noinhan se tietysti "menee" mutta ei mene (siis ei mene koska ei ole tarpeeksi kasvillisuutta muuttamaan kaikkea co2:sta selluksi.). Jos sanomasi pitäisi paikkansa, niin ei kai ilmakehän hiilidioksidi-pitoisuus olisi noussut esiteollisesta 280 ppm:stä nykyiseen, noin 390 ppm:ään? Ja jatkaisi koko ajan nousuaan?

Rauli Partanen

Jep, kiitos päivityksestä. Hannun ei toki tarvitse todistaa mitään, mutta mikäli näin ei tee, niin yhdyn blogistin kantaan asiassa.

Kuinkahan monta vuotta näemme vielä raportteja ja palopuheita, osa ihan fiksuistakin lähteistä, jotka siteeraavat Fukushiman onnettomuutta erittäin pahaksi ydinkatastrofiksi (ja vääristävät faktat palvelemaan omaa uskomustaan tai ideologiaan)... Ja kuinka monta ihmistä näitä raportteja ja puheita sitten lukee, ja suupieli vaahtoa valuen päättää että hiilivoima se sentään on turvallista, tai että ydinvoimaa ei ainakaan käytetä meidän perheessä ikinä, ja käy tyytyväisenä nappaamassa saunan päälle, kun ulkona on tyyni lauantai-ilta ja -30 astetta pakkasta... vitun pyhimykset.

Anni Loren

Jokos ne 143 kateissa olevaa Fukushiman työntekijää on löydetty. Mitä heille kävi?

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Tuossa "kateissa olossa" on käsittääkseni kysymys siitä, ettei Tepcolla ole heidän nykyisiä osoitetietojaan. En tiedä, kuinka heidän kävi. Luultavasti palkkakuitit eivät ainakaan päässeet perille.

Voimalassa työskennelleistä osan tiedetään ylittäneen vuotuisen sallitun säteilyannoksensa, ja melkein varmasti on henkilöitä, jotka ovat saaneet tietämättään kohtalaisen annoksen säteilyä. Mitään merkkejä säteilysairauksista ei kuitenkaan ole - akuutti säteilysairaus ei muuten ole ihan huomaamaton vaiva - eikä ole merkkejä, että annoksen ylitykset aiheuttaisivat merkittävää vaaraa sairastua myöhemmin. Esimerkiksi - ja tämä on siis se konservatiivinen, säteilyn haittoja todennäköisesti yliarvioiva laskelma - voimalatyöntekijälle sallitun vuosiannoksen ylitys viisinkertaisesti (250 millisievertiä) lisäisi riskiä sairastua syöpään noin yhdellä prosentilla. Eli kun ilman annosta ihmisen riski sairastua syöpään on 20-35 prosenttia, annoksen kanssa se olisi 21-36 prosenttia. Kymmenkertainen rajan ylitys lisäisi todennäköisyyttä kaksi prosenttia.

Voit laskeskella näitä ihan itse vaikka tällä kätevällä laskurilla:

http://www.wise-uranium.org/rdcri.html

Se perustuu yleisesti hyväksyttyyn konservatiiviseen säteilyvaaran malliin, ja on ydinvoimaa vastustavan organisaation tuotos, eli siinä mielessä ei varmaan ainakaan liian optimistinen.

Summa summarum, nuo turvarajat ovat todella matalat, ja ihan hyvä niin, mutta rasittaa, kun ihmiset kauhistelevat näitä sitten mielestäni aika suhteettomasti.

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi

Huhuh. Pitäisipä melkein pistää talteen tämä ketju. Jotenkin aavistelen, että J.M. Korhosen sana ei ole se viimeinen sana ...

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Pistä toki; katsotaan vaikka 25 vuoden kuluttua, kuka osui lähemmäksi senhetkistä tieteellistä konsensusta aiheesta. Laitetaanko vaikka viskipullo vielä panokseksi, niin saadaan vähän jännitystä? Mä veikkasin jo maaliskuussa, että uhrien määrä tässä onnettomuudessa jää mielivaltaisen pitkällä aikavälilläkin enintään sataan. Olin nimittäin sattunut juuri sitä ennen lukemaan raportit Tshernobylista.

Ei tämä varmasti viimeinen sana olekaan, mutta tuo ylläoleva on linjassa esim. Tshernobylista tehtyjen havaintojen kanssa. Siitä on 25 vuotta: kaikkien tunnettujen säteilyyn liittyvien sairauksien olisi pitänyt jo ilmetä. Mitä on ilmennyt on se, että sairauksia on hämmentävän vähän 25 vuotta sitten oletettuun verrattuna.

Ymmärrän, että asiaa on vaikea uskoa - siinä määrin meitä kaikkia on marinoitu kauhukertomuksilla ja anekdooteilla säteilyn tuhoista, etten itsekään olisi vielä viisi vuotta sitten varmaan uskonut. Mutta kun ryhdyin asiaa selvittämään, hämmästys olikin suuri, kun joka ikinen jotensakin uskottava taho tuli oleellisesti ottaen samansuuntaisiin tuloksiin. Todisteita merkittävistä tuhoista ei yksinkertaisesti ole. Edes Greenpeace ei saa Tshernobylistä väännettyä sellaista katastrofia kuin 25 vuotta sitten yleisesti ajateltiin.

Älä minuun luota, ota itse asioista selvää. YK:n UNSCEARin raportit, noin esimerkiksi, ovat ihan julkista tietoa ja netistä saatavissa. En oikein tajua, mikseivät ihmiset uskalla perehtyä asiaan, vaan uskovat kaiken, mitä vaikka Greenpeace syöttää. Onko pelko omalle identiteetille tärkeän mielikuvan murtumisesta oikeasti niin suurta?

Ja miksi vain aavistelet, jos sinulla on parempaa tietoa? Etkö toki jakaisi sitä meille muillekin, niin että valaistuisin tästä höperyydestä? Vai onko käynyt niin, että "tieto" onkin luuloa ja mielikuvia?

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi

"... katsotaan vaikka 25 vuoden kuluttua, kuka osui lähemmäksi senhetkistä tieteellistä konsensusta aiheesta. Laitetaanko vaikka viskipullo vielä panokseksi, niin saadaan vähän jännitystä? Mä veikkaan, että uhrien määrä tässä onnettomuudessa jää mielivaltaisen pitkällä aikavälilläkin enintään sataan"

Ei lasketa ruumiita. Koskaan ei voi sanoa johtuuko vaikkapa syöpäkuolema säteilystä. - Ehkä jotakin konkreettisempaa, talousmiesten leipäkauraa ... kuinka olisi seuraava veto: pelkään, että kokonaiskustannukset Fukushiman laitoksesta ovat sata kertaa suuremmat kuin siitä koskaan saadut hyödyt. Kiinnostaako veto?

"Ei tämä varmasti viimeinen sana olekaan, mutta tuo ylläoleva on linjassa esim. Tshernobylista tehtyjen havaintojen kanssa"

Mutta mikä on kustannus esimerkiksi kun laajat alueet ovat muuttuneet pysyvästi asumiskelvottomiksi?

"Ja miksi vain aavistelet, jos sinulla on parempaa tietoa? Etkö toki jakaisi sitä meille muillekin, niin että valaistuisin tästä höperyydestä?"

Mielestäni ne videot, joita löytyy Henri Lentosen blogista, ovat pysäyttäviä: ihmiset odottavat evakuointia, mutta viranomaiset eivät uskalla tunnustaa totuutta.

- En oikein pidä siitä että profiloit itsesi tutkijaksi ja tieteen arvovallalla nuijit väärinajattelijoita. Ei millään pahalla, mutta olen vähän katkera: se oli teidän kauppistutkijoiden tason vuoksi kun TKK putosi rankkeerauslistoilta, tultuaan yhdistetyksi Aalto-yliopistoksi.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

"Koskaan ei voi sanoa johtuuko vaikkapa syöpäkuolema säteilystä."

Mutta kuolleisuuden lisääntymisen pitäisi näkyä tilastoissa, jos jollain onnettomuudella on jotain mainittavaa vaikutusta. Jos sitä ei näy, voidaan varmaan sanoa, ettei turmalla ollut ainakaan tilastollisesti merkittävää vaikutusta?

Tuossa "säteilyn piikkiin ei voida laittaa kuolemia"-väistössä on muuten pari ongelmaa. Ensinnäkin, jos noin on, niin piruako tässä sitten huolehtimaan koko Fukushimasta? Vakavammin sanoen, se vetää maton alta myös esimerkiksi myrkyllisten kemikaalien, ilmansaasteiden tai muiden haitta-aineiden rajoituksilta; niidenkään aiheuttamat vahingot eivät näy pääsääntöisesti kuin tilastoissa.

Puhut laajojen alueiden muuttumisesta asumiskelvottomaksi ikäänkuin se olisi jumalan muuttumaton totuus. Tuossa ylempänä mainittiin, että yli kolmen kilometrin päässä asuvat asukkaat palannevat koteihinsa ensi vuoden alussa, kun reaktorit on saatu sellaiseen tilaan, ettei uusikaan tsunami enää saisi niitä ylikuumenemaan. Eikö tässä ole vähän ristiriitaa?

Siinä voit olla oikeassa, että Fukushiman haitat ovat suuremmat kuin Fukushiman hyödyt. Ymmärrät varmaan tekniikan alan ihmisenä, että ihan tällä tavalla ei oikein voi vertailla jonkun asian etuja ja haittoja. Oikea vertailu on mielestäni ydinvoiman haitat vs. ydinvoiman hyödyt. Jos lähdetään siitä, että ilmastonmuutos on realistinen uhkakuva, vaakakuppi kallistuu ydinvoiman eduksi millä tahansa asiallisella mittarilla. Ydinvoima on itse asiassa vahvoilla, vaikkei ilmastonmuutosta laskettaisikaan.

Yksi hyvä paikka aloittaa näiden penkominen on vaikka EU:n ExternE-tutkimus, missä nimenomaan näitä ulkoiskustannuksia ja riskejä yritettiin kartoittaa. Ilmastonmuutosta siinä ei huomioitu, mutta todettiin, että vaikka tiheästi rakennetussa Keski-Euroopassa sattuisi hyvin vakava (Fukushimaa pahempi) onnettomuus, ydinvoima olisi silti ulkoisilta kustannuksiltaan kilpailukykyistä. Ongelma ei ole siinä, etteikö ydinonnettomuus olisi paha juttu, vaan siinä, että vaihtoehdot ovat paljon pahempia.

En onneksi (?) ole kovin hyvä kauppislainen, tutkimusaiheeni on enemmänkin teknologian historiaa ja monimutkaisten järjestelmien mallintamista simulaation keinoin. Jos se lohduttaa, istun päivisin Otaniemessä tekemässä filosofian tohtorin tutkintoa. En tosin oikein tiedä, mitä tekemistä tällä on itse asian kanssa.

Tässä asiassa on vain liikkeellä niin käsittämätöntä disinformaatiota, pseudotiedettä (tuo Henri Lentonen ja hänen "asiantuntijansa" Arto Lauri yhtenä esimerkkinä) ja suoranaista tieteellistä huijausta (tutustupa vaikka Yablokovin et al. Tshernobyl-raporttiin ja sen kritiikkiin, tai siihen, kuinka Greenpeace sekoittaa EPR-propagandassaan jodi-129:n ja 131:n) että pistää vihaksi. Samoja kuluneita puolitotuuksia ja vääristelyjä heitellään jatkuvasti; mielipiteelle vastakkaiset todisteet kuitataan ydinvoimapropagandaksi; omina todisteina esitetään anekdootteja ja vedotaan tunteisiin; esitetään koko ajan uusia arveluita, mitä ehkä jopa joskus saattaisi tapahtua; ei suostuta arvioimaan asioita - vaikkapa energiantuotannon riskejä - yhteismitallisesti, ja keksitään ad hoc-syitä miksei; ja niin edelleen. Kuvio on aina sama.

Olen ottanut siksi aika tiukan linjan, ja haluan - mikäli mahdollista - todisteita, näyttöä ja kovaa dataa. (Mikä ei muuten varsinaisesti lisää suosiotani kauppiksella, mutta se on toinen juttu.)

Tärkein syy siihen, miksi puolustan tieteellisen konsensuksen arvovaltaa on se, että tieteellinen metodi on ainoita tehokkaita aseita ympäristönsuojelun edistämiseksi. Emme me voi perustella ympäristönsuojelua oikein mitenkään, jos pseudotiede on yhtä arvokasta kuin tämän vähän ikävän ja syrjivänkin prosessin läpikäynyt tutkimus. Ja jos yhdessä asiassa vetää mattoa tieteellisen metodin alta, vetää sitä muuallakin.

Jos vaikutan joskus nuijivalta, se voi johtua myös siitä, että vastustin ennen ydinvoimaa ja uskoin, mitä Greenpeace väitti. Kun totesin, että minua on suoraan sanottuna kusetettu, tulin aika vihaiseksi. Ja vähän tarkemmaksi niiden lähdeviitteiden suhteen.

Ihan oikeasti, suosittelen tutustumaan aiheeseen itse ja avoimin mielin. Riskinä kyllä on, että maailmankuva muuttuu vähän.

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi

Kiitos pitkästä vastauksesta (onko veto nyt lyöty?).

Ajattelin yksinkertaistaa laskentaa konkreettisiin numeroihin, siksi ajattelin, ettei ruumiiden hintaa laskettaisi ... kuitenkin se, mitä oikeasti pitäisi jotenkin mitata, on elämisen laatu ja sen paraneminen/hunoneminen: jos tulevaisuutta tarvitsee pelätä (esimerkiksi nyt ydinriskien vuoksi), ja jos "vapauksien" määrä pienenee, on kustannus lähtökohtaisesti suuri (varsinkin kun kaikkien ihmisten koko maapallolla täytyy yhtä lailla pelätä).

Vähän samasta syystä paheksun ilmastonmuutoshysteriaa: ihmisten elämisen laatua heikennetään pelottelulla. Kun nyt tässä pelottelussa kyseessä ovat hyvin lyhytnäköiset hyötynäkökohdat. Niin, mielestäni kyseessä on kerrassaan USKOMATON K*SETUS.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

No sovitaan vaan, miten veto määritellään - minulle käy kyllä :).

Elämisen laadun ja hinnan mittaaminen on niin tulkinnanvaraista, eikä siihen ole yksikäsitteisiä mittareita, etten sillä lähtisi vetoa määrittelemään. Minusta ihan asiallinen mittari voisi olla vaikka jonkin tunnustetun kansainvälisen tutkintalautakunnan - esimerkiksi YK:n säteilyn vaikutuksia tutkiva tieteellinen komissio UNSCEAR - elokuussa 2036 voimassa oleva arvio Fukushima Daichin aiheuttamien ennenaikaisten kuolemien määrästä. Voitat, jos luku on yli sadan; minä voitan, jos luku on sata tai alle. OK?

Olen kyllä sinänsä samaa mieltä siitä, että elämisen laatu heikkenee, jos jotain pitää hysteerisesti pelätä. Tästäpä syystä suhtaudunkin niin nuivasti pseudotieteilijöihin, jotka täällä Suomessakin pelottelevat ihmisiä ydinvoiman vaaroilla ja tekevät pelolla sekä rahaa että politiikkaa.

Se on sitä paitsi vastuutonta: minusta esimerkiksi Greenpeace olisi suoraan sanottuna moraalisesti osavastuussa ydinonnettomuuden seurauksista, sillä tähän mennessä jokaisessa onnettomuudessa suurin vahinko on aiheutunut paniikista. Tshernobylin jälkeen tiettävästi abortoitiin ainakin 100 000, ehkä 200 000 tervettä sikiötä; henkilökohtaisesti tunnen yhden 80-luvun puolivälissä syntyneen ihmisen, jonka äiti kieltäytyi onnettomuuden jälkeen ostamasta mitään, missä on "jodia" (mukaanlukien suola) - tällä ihmisellä on nyt ilmeisesti lapsuuden aikaisesta jodinpuutteesta johtuva kilpirauhasen vajaatoiminta, johon hän joutuu syömään loppuelämänsä lääkkeitä.

Tuolla Japanissa vaikuttaa vähän siltä, että hoitajien pakeneminen johti ainakin osaan noista sairaalapotilaiden kuolemista. Jos näin on, paniikki tappoi jälleen enemmän kuin itse onnettomuus. Ehkä, jos atomipelottelu, disinformaatio ja pseudotiede olisi ollut vähäisempää, he olisivat tienneet, etteivät he olleet missään vaiheessa niin suuressa vaarassa, että pakeneminen hoidokkien luota olisi ollut perusteltua.

Tieto vähentää pelkoa ja hysteriaa - ainakin tässä tapauksessa.

Olen myös osittain samaa mieltä ilmastonmuutoshysteriasta, siinä mielessä, että liiallinen pelonlietsonta ei auta mitään. Mutta kun minulla ei ole asiantuntemusta arvioida (tässäkään) asiassa itsenäisesti todistusaineistoa, luotan tähän ns. tieteelliseen konsensukseen. On nimittäin olemassa vähintään mahdollisuus, että tutkijat ovat oikeassa. Jos näin on, ja jos riski toteutuu, vaikutukset ovat valtavia, paljon suurempia, kuin ydinvoiman vaikutukset vaikka sen kriitikot olisivat oikeassa. On kylläkin hyvä huomata, että ne, jotka tietävät eniten ydinvoimasta, ovat yleensä vähiten huolissaan; sen sijaan ne, jotka tietävät eniten ilmastonmuutoksesta, ovat yleensä eniten huolissaan.

Fossiilisten syrjäyttämiseen on kyllä muitakin hyviä syitä, ympäristötuhojen vähenemisestä, myrkynkylvön vähentymisestä ja ilmanlaadun paranemisesta kauppataseen parantumiseen ja energiaturvallisuuteen. Tämä jälkimmäinen pistää joskus miettimään, kun nyt keski-Eurooppa on käytännössä Venäjästä riippuvainen - kiitos jatkuvasti lisääntyvien kaasutoimitusten.

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi

"... arvio Fukushima Daichin aiheuttamien ennenaikaisten kuolemien määrästä. Voitat, jos luku on yli sadan; minä voitan, jos luku on sata tai alle. OK?"

No okei ... kiitos muuten innoituksesta, taidankin kirjoittaa omaan blogiini jotakin elämisen laadusta!

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Hieno homma! Laitoin jo kalenteriin 18.8.2036 kohdalle seuraavanlaisen merkinnän:

"Löimme 18.8. 2011 vetoa siitä, kuinka paljon Fukushima Daichin onnettomuus aiheuttaa ennenaikaisia kuolemia. Vedon kohteena on viskipullo (m/Lagavulin 16yo). Veto tarkastetaan UNSCEAR:in tai vastaavan laajalti tunnustetun, ensisijaisesti YK:n asettaman kansainvälisen tutkimuslautakunnan 18.8.2036 voimassa olevasta raportista, jossa arvioidaan Fukushima Daichin maaliskuussa 2011 tapahtuneen ydinvoimalaonnettomuuden aiheuttama ennenaikaisten kuolemien määrä. Janne M. Korhonen voittaa, mikäli arvio ennenaikaisista kuolemantapauksista on sata tai alle. Heikki Hyötyniemi voittaa, mikäli arvio on satayksi tai enemmän. Jos samassa raportissa esitetään useita arvioita tai vaihteluväli, käytetään keskiarvoa."

Onko OK? :D

Kiitos kommenteista, pahoittelut, jos tuohdutin äänensävyllä! Laita ihmeessä linkki kirjoitukseesi vaikka tänne kun saat sen valmiiksi, elämänlaatu onkin hyvä aihe.

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi

Min en uskalla 25 vuoden päähän edes ajatella ... voi olla että pääset perikuntaa ilahduttamaan (juu olen varma voitostani)! - Tai sovitaanko, että heität minulle sen lestin heti kun ollaan sadan pahemmalla puolella?!

- No tulin nyt vääntäneeksi, kun lupasin:

http://heikkihyotyniemi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/8...

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Heikki, muista laittaa testamenttiisi sitten maininta tästä vedosta :).

Mahdatko muuten tietää, että jos olisimme tehneet tarkalleen saman vedon Tshernobylista 25 vuotta sitten, olisin naukkaillut eilen jo viskiä?

Lisää täällä:

http://www.unscear.org/unscear/en/chernobyl.html

http://yyyy.puheenvuoro.uusisuomi.fi/57617-tsherno...

En muuten itsekään pidä tuota UNSCEAR:in lukemaa 62 kuolemasta varsinaisesti "oikeana," sillä on hyviä syitä olettaa, ettei ihan kaikista ongelmista saatu tietoa. Mutta se on se määrä, mitä säteilyyn luotettavasti yhdistettäviä, todistettavia kuolemia Tshernobylista on voitu löytää. Loppu on enemmän tai vähemmän teoriaa, konjektuuria, anekdootteja ja spekulaatiota. Osa parempaa, osa huonompaa.

Tuohon sisältyy noin 6000 ylimääräistä kilpirauhassyöpätapausta. Mutta kilpirauhassyöpä on yleensä hoidettavissa, joten 6000 syöpää aiheutti vain 15 kuolemaa. Luultavasti joka ikinen niistä olisi voitu välttää, jos asukkaat olisi evakuoitu ajoissa, heille olisi jaettu joditabletteja, tai etenkin saastuneen maidon juontia olisi rajoitettu. Kaikki nämä toimet jäivät tekemättä Tshernobylissa, mutta tehtiin Fukushimassa.

Jouko Koskinen

On talletettu monella kielellä - se parhaiten nauraa joka viimeksi nauraa.
Vihavasurien jäljeltä ei ole edes itkijöitä:

http://www.matus1976.com/nucleus/

All of these facts lead to one conclusion: if manmade global warming is a real problem, then it was in fact caused by environmental alarmism. That is not to say that some environmentalism has not been good, but this atrocious abandonment of reason hangs as an ominous cloud over everything environmentalists advocate.

If you want to spur the economy, stop global warming, and undermine the oil-fueled, terrorist-breeding, murderous theocracies of the world, the solution is simple: build nuclear power plants.

. .

On hienosti unohdettu se asia, että vuosi 1986 Neuvostomaissa oli hieman eri kaliiberia kuin 2011 Japanissa. On tietenkin selvää, että Chernobyl on ollut se tuhoisin, mutta suurin osa tuhoisuudesta aiheutui työn hoitamisesta (tai hoitamattomuudesta, miten sen haluaa ottaa). Kuitenkin, vaikka kyseessä on vain 10% siitä, mitä Chernobylistä pääsi, se on minusta aivan naurettavan suuri luku, edelleen muistaen, että Japani 2011, eikä Neuvosto-Ukraina 1986. Hyvä, että jotain siitä tragediasta on sentään opittu.
Siinä suhteessa, missä varmasti hiili ja fossiiliset polttoaineet ovat vaarallisempia ihmisille, ihmetyttää, miten niin suurella kaliiberilla lähdetään paikkaamaan tuotantoteollisuuden energiatarpeita. Se, että ydinvoimasta vaikuttavampi teollisuuden ala Suomeen on ihan yhtä tekopyhää kuin kitisee hiilien ja fossiilisten polttoaineiden terveyshaitoista. Molemissa on riskejä, molemmat tuottavat jätettä ja molempiin palaa rahaa. Toinen jää ilmakehään, toinen luolaan...tai ainakin pitäisi, idioottiahan on olettaa asioiden pystyttävän pitäämään idioottivarmoina. Tässäkin saimme todistaa, että inhimillinen erehdyksen takana Fukushiman onnettomuuskin oli alunalkujaan.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Olet oikeassa, tuo kymmenen prosenttiakin on liikaa. Noin ei olisi saanut tapahtua, ja jos (todennäköisesti kun) Japanin ydinvoimaloiden valvonnassa ja turvamääräyksissä paljastuu puutteita, sillä pitää olla myös seuraamuksia.

Mutta tuolla nyt kuitenkin tuhoutui kolme reaktoria, siinä missä Tshernobylissa vain yksi. Jonkinlainen osoitus se siis on, että jo 50 vuotta sitten suunnitellut ja 40 vuotta sitten rakennetut turvajärjestelmät ovat kohtuullisen toimivia.

Kaikkein onnettomin seuraamus tästä onnettomasta tapahtumasta kuitenkin olisi, jos muutkin maat seuraisivat Saksan tietä. On mahdollista, että ydinvoiman korvaaminen uusiutuvilla onnistuu, mutta se ei näytä kovin todennäköiseltä: Saksa rakentaa nyt enemmän kuin Suomen sähkötehon verran lisää fossiilista voimaa. Jos ilmastotutkijat ovat edes kohtalaisen oikeassa, ellemme saa hiilidioksidipäästöjä kuriin, mikään ydinonnettomuus ei koskaan pääse edes lähelle sitä hävitystä, mihin ilmastonmuutos kykenee.

Tähän mennessä, ikävä kyllä, ainoastaan ydinvoima on osoittautunut todella toimivaksi laajan mittakaavan ratkaisuksi päästöjen vähentämiseksi. Ydinvoimamyönteisyyteni perustuu tähän. On parempi ottaa pieni riski enintäänkin alueellisesta onnettomuudesta, kuin varmaa lähestyvä todennäköisyys katastrofaalisesta, koko planeettaa koskettavasta ilmastonmuutoksesta.

Olisin mielelläni väärässä, ja olen tyytyväinen, jos päästöjen leikkaaminen onnistuu ilman ydinvoimaa. Näyttö siitä on vain todella heikkoa, ja olemassa lähinnä erilaisissa laskelmissa ja skenaarioissa, ei todellisuudessa. Kunnes kovaa dataa uusiutuvien, kulutuksen leikkaamisen tai vaikka henkisen valaistumisen kyvystä vähentää ilmakehään joutuvia päästöjä on, pidän ydinvoiman tarkoituksellista vastustamista kestämättömänä.

Juhani Putkinen

Hyvä kirjoitus jälleen Fukushimasta - kiitos.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Piti muuten laittaa jo aikaisemmin, mutta tässä taas nyt ihan satunnaisena päivänä sattunut hiilikaivosonnettomuus: kymmenen kuoli.

http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/Kymmenen+sai+surmansa+räjähdyksessä++kaivoksessa+Kiinassa/1135268548246

Meteli olisi hirmuista, jos nuo kuolleet olisivat sattuneet olemaan ydinvoimalassa tai uraanikaivoksessa. Luultavasti iso osa kommentoijista tuomitsisi ydinvoiman jyrkin sanoin, ja vaatisi siitä luopumista heti. Greenpeacella tuo olisi etusivun uutisaiheena monta päivää.

Jouko Koskinen

Hiilimafia tukee CO2 -päästöjen vähentämistä talteenotolla ja pyrotekniikalla. Niillä on varsin marginaalinen merkitys. Kaasunpesu vähentäisi pienhiukkasia mutta rikki- ja typpioksisdit tuottavat aerosoleja stratosfääriin. Liikenne tuottaa hiukkaspäästöjä sekä pakokaasuissa että päällysteen kulumisella.

Tummat hiukkaspilvet satelliittikuvissa ovat laajentuneet ja nokisaaste lämmittää ja sulattaa ikijäätä. Ilmastohistoria osoitaa että hiukkaspäästöt aiheuttavat poikkeavien sääilmiöiden lisääntymistä ja nämä puolestaan nostavat pölyä ilmaan lisää. Meriveden suolahiukkasten aerosolivaikutus kuuluu lunnon omaan säätelymekanismiin - sekin häriintyy. Olemme kierteessä jota ei ehkä voida enää lainkaan pysäyttää.

Todellisuus on salaliittohömppää hirveämpi.

Tommi Mäkinen

Oli miten oli mutta STUK:n tiedotus oli miltei legendaarista alusta lähtien.
Sivut kaatui heti kättelyssä vaikkei siellä ees paljon porukkaa käynyt (Ylen uutisten mukaan sivujen kaatumiseen riitti vain 15 000 kävijää)+ kun ytimet suli(24.5. Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Laaksonen antoi YLE:n uutisille lausunnon koskien vahvistuksia Fukushiman voimalaitoksen ydinreaktoreiden sulamisesta.Virheellisesti annetaan ymmärtää, että tieto kolmen Fukushiman reaktorin tuhoutumisesta olisi tullut vasta eilen. Todellisuudessa TEPCO ja hallituksen viranomaiset kertoivat tästä jo 16.5. sunnuntaina. (Verkkomedia uutisoi asiasta jo 18.5.) , siitä ei ollut mitään mainintaa, vaikka muualla se jo tiedettiin.
Se on ainakin saletti ettei STUKin sivuihin eikä sen juttuihin voi luottaa, (jos sivut ylipäätään toimivat) jos lähistöllä kosahtaa. Täysin ala-arvoista räpellystä???

Jouko Koskinen

Niin aina - onneksi Lentonen - Lauri - raijasivu - Vastaaja antoi kaikilla kanavilla samansisältöistä - ajantasaista ja ehdottoman luotettavaa tietoa reaaliajassa vaikka muut yhteydet, myös lento- rauta- ja maantieliikenne olivat poikki.

Luottakaamme heidän tietotoimistoonsa vastaisuudessakin. Täytyyhän jonkun puoltaakin ydinvoimaa kun STUK - CIA - SUPO - KGB - Mossad ja Bundesamt für Verfassungsschutz tekevät kaikkensa epäluulojen kasvattamiseksi.
Varmaan hyvät syynsä kaikilla.

Tommi Mäkinen

http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=122

Minä luin uutisen tuolta, Joukopouko, tiedon sieltä saa ainakin nopeammin kuin STUKilta :)
Minä en oo muuta arvostellut kuin STUKin tiedotusta, mikä on, no, sieltä..
Koneet kaatuu ku 15 000 kävijää, MMmmorjens!!!

Jouko Koskinen

TOMMOMOOMO hei! Varmaan olin tukkimassa STUKIN sivuja. Siellä oli se tärkein tieto mitä silloin oli saatavilla.: Suomessa ei kannata alkaa syömään jodipillereitä.

Minkä kyllä ymmärsin sanomattakin. Kuten senkin ettei sieltä mudasta ja romun seasta saa tietoa kuin paranormaaleja kanavia pitkin. Koko ketjun rekonstruointiin kuluu vuosia.

lassi leino

Energiatuotanto ja sen ympärille kehitellyt rakenteet ovat bisnes. Ydinvoimalla sähköntuotanto on teoriassa volyymin osalta kaikkein parasta rahanleipomista osakkeilleen, jos aikataulut ja kustannukset vain pitäisivät kutinsa...mutta kun se on tässä viivyttelymielessä toisille vieläkin parempi bissness..
Siksi juuri ydinvoimasähkö on kaikille osapuolille halutuinta energiatuotantopolitiikkaa.
Lämmöntuotanto on yhteisestä sopimuksesta hajautettu vähäpätöisimmille bisness-osakkaille.

Energiantuotannon moninkertaistaminen lähinnä vinoutuneen kulutushysterian seurauksena on samalla kun se parantaa monikertaisin kytköksin eliitin ja valtion kassavirtoja, monilta osin keinotekoista nykyisen tekopyhästelevän elämäntavan pönkittämisen välineenä.
Citymarkettien ja sokoksien pakastealtaiden sähkökulutus ei ole meille pavlovin koirien tapaan käyttäytyville kuluttajille ilmaista, vaan valtiovallan selkänojalla esim. TVO:n osakkaat saavat sähkönsä omakustannehintaan.
Itämerenpelastaja Heurliinillekin on järjestetty oma ympäristöveli-verkostonsa.

Voimalaitos- ja muun teollisuuskapasiteetti sekä liikenne ovat moninkertaistuneet parissa vuosikymmenessä erityisesti rannikkolla. Samalla meriveden lämpötila on noussut ja kalakanta erityisesti siian kutemisedellytysten kohdalla loppuu pian kokonaan.
Toisaalta lämmpimissä merenpoukamissa vuosituhansien kuluessa kertyneet ravinteet irtoavat nyt yhä herkemmin sinileväkukintojen tarkkailijoiden taivasteltaviksi.

Bisness- ja lakimiesasiantuntijoiden ympärillä pyörivä teolliset rahasammot on ajattavat alas kaikkien yhteisen edun vuoksi mitä nopeammin sitä pienemmin jälkihoidoin selviämme.
Pelkästään lannoite- ja myrkkyteollisuuteen perustuva maatalousrakenteemme on lyhyessä ajassa mahdollista siirtää luomu linjalle , jos vain halutaan. 1000kg/ha energiapanostus(maakaasulla, ydinvoimalla tai öljyllä) pelkästään kauran viljelyssä on pähkähullujen politiikkaa kansantaloudellisessa mielessä.
Luomussa. omavaraisessa maataloudessa päästöt tapahtuvat lähinnä elonkierron normaaleissa rytmeissä.
Terveessä yhteiskunnassa ruualla ja ydinvoimalla leikkiminen pitää lopettaa.

terv. lassi leino
päätoimisena luomumaisterina kotipelloillaan kohta 30 vuotta.

Hannu Rytilä

Olet ihan oikeassa, mutta kun me massat emme vielä tajua asiaa.
Minäkin vasta vähän opettelen tässä. Pelkästään netissä roikkuminen on osa tätä kieroutunutta yhteiskuntaa. Tuskin kukaan yksittäinen ihminen on syypää, ei edes J. M. Korhonen, joka näyttää olevan virtuaalihenkilö. Fiksu hän on kuitenkin koska kirjoittaa niin hyvin.

Hannu Rytilä

Tämä keskusteluketju oli intensiivínen vajaan vuorokauden aikana. Se ei tule kehittymään järkevään suuntaan joten lopetan asian tähän.

Hyvää yötä! Myös sinulle J. M.

Jouko Koskinen

Kiitos! Rytilän, Laurin, raijasivun & co riemu jo riittääkin.
Osaapahan kiertää kaukaa.

Pekka Raukko

Tästä blogeista on kadonnut kiinnostavuus sen jälkeen, kun se muuttui Laurin blogin negativiksi. :(

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Kas, ihmettelinkin, minne olet kadonnut. Tervetuloa kuitenkin takaisin.

Olen aikaisemminkin jo monta kertaa pyytänyt, ja pyydän edelleen: laita nyt viimein niitä lähteitä kehiin ja osoita, että olen väärässä. Kyllähän sinä tietysti tiedät tästäkin asiasta jo kaiken oleellisen, mutta kun minä en tiedä. Haluaisin oppia.

Tuolla ylempänä jo totesin, että totuus ei löydy siten, että otetaan yksi ääripää ja toinen ääripää, ja arvellaan totuuden löytyvän sieltä keskivaiheilta. Minähän en tässä asiassa edes edusta "sitä toista" ääripäätä; kunhan raportoin, mitä niinsanotut konsensustutkijat säteilyn terveysvaikutuksista sanovat. Tuolla toisaalla käytän Greenpeacen ja Saksan vihreiden omia arvioita.

(Toisessa ääripäässä on niitä, joiden mielestä pienillä säteilymäärillä on positiivisia terveysvaikutuksia. Silläkin teorialla on joitain meriittejä, mutta ei käsittääkseni mitään varmoja todisteita - eli toistaiseksi samassa kastissa vaikkapa Chris Busbyn teorioiden kanssa.)

Käyttäjän UllaAatsinki kuva
Ulla Aatsinki

Todisteita alkaa tippua! WHO:n tutkimuksen mukaan Fukushiman alueella asuvien riski sairastua erilaisiin syöpiin on huomattavasti suurempi kuin muualla Japanissa asuvilla?

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/...

Toimituksen poiminnat