Y:llä alkavista asioista Ympäristö. Yhteiskunta. Yhteisöllisyys. Ymmärrys. Ydinvoimastakin joskus vähän.

Fukushiman tilanne tiistaina 22.3.

Pahin hätätilanne Fukushiman voimalassa näyttää tätä kirjoittaessa (22.3. klo 11) olevan ainakin toistaiseksi ohi, vaikka voimala ei olekaan vielä täysin hallinnassa. Odottamattomat käänteet ovat mahdollisia, ja kriisin lopullisesta vakavuudesta ei vielä voi sanoa mitään varmaa. Sähkövirran palauttaminen reaktoreille on kuitenkin käynnissä, ja käytetyn polttoaineen altaissa on vettä. Yksiköiden 5 ja 6 jäähdytysjärjestelmät toimivat. Ajoittaiset tulipalot tai höyrypäästöt ovat johtaneet hetkittäisiin evakuointeihin, mutta työ on jatkunut mittausten jälkeen. 

 

Julkisuuteen tulleen tiedon perusteella voimala ei tällä hetkellä aiheuta vakavaa uhkaa sivullisille, vaikka pelastusmiehistö onkin vielä jonkin verran vaarassa. Uutisten mukaan kohonneita radioaktiivisten isotooppien pitoisuuksia on havaittu joissain ruokaerissä. Suurimmat mitatut arvot ovat olleet radioaktiivisen jodin aiheuttamat 54 100 beqcuerelia kilossa ja cesiumin 1931 bq/kg (lähde: Bloomberg). Jodin suhteen annos on 27 kertaa ja cesiumin suhteen noin 4 kertaa yli tavallisesti ruoalle asetettujen terveysnormien (2000 bq/kg jodille ja 500 bq/kg cesiumille).

 

Pitoisuudet ovat niin suuria, että pahiten saastuneen ruoan pitkäaikaisella käytöllä (suuruusluokkaa 10 kiloa tai enemmän/henkilö) voi olla terveysvaikutuksia. Pienemmätkin määrät voivat olla haitallisia lapsille. Kuten mittauksista selviää, suurin osa saastumisesta on johtunut radioaktiivisesta jodista (isotooppi 131). Radioaktiivinen jodi häviää käytännössä täysin 40 päivässä. Tämä johtuu radioaktiivisten aineiden luontaisesta hajoamisesta: jodi-131:n puoliintumisaika on noin 8 päivää, joten aina 8 päivän välein jodin määrä ympäristössä on puoliintunut. Yleisen nyrkkisäännön mukaan radioaktiivinen aine on kadonnut viiden puoliintumisajan jälkeen. Mikään ympäristössä vaikuttava prosessi ei voi hidastaa puoliintumista. Radioaktiivista jodia synnyttävät prosessit ovat loppuneet kun reaktorit sammutettiin, joten ympäristössä oleva jodi-131 on käytännössä kadonnut vappuun mennessä (joskin herkillä mittalaitteilla pystytään todennäköisesti havaitsemaan hyvin pieniäkin määriä). Käytetyssä polttoaineessa tätä isotooppia ei enää ole, samasta syystä. 

 

Pidempiaikaisia vaikutuksia voi olla ennen kaikkea cesiumilla, jonka vaarallisimman isotoopin (cesium-137) puoliintumisaika on noin 30 vuotta. Toistaiseksi on vielä liian aikaista arvioida, tuleeko cesium-laskeumasta pitkäaikaisia saastumisongelmia tai vaatiiko se esimerkiksi saastuneen maa-aineksen käsittelyä. Todennäköiseltä näyttää, että joitain alueita Fukushiman voimalan läheltä joudutaan käsittelemään, esim. vaihtamalla pintamaata tai kyntämällä maa-alue syvään. Myös radioaktiivinen strontium voi olla haitallista, mutta Tshernobylin kokemukset osoittavat, että se on cesiumia vaarattomampaa.

 

Voimalayhtiön tekemien mittausten mukaan radioaktiiviset päästöt ovat kuitenkin olleet verrattain pieniä. Voimala-alueelta mitattiin lauantaina radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia hengitysilmassa. Ainoastaan jodi-131:n pitoisuus ylitti rajan, joka vaatii suojavarusteiden (hengitysnaamari) käyttöä. Muiden radioaktiivisten aineiden, kuten cesiumin, pitoisuudet voimala-alueella eivät ylittäneet työturvallisuusnormeja. (Lähde: NHK) Säteilytaso voimalan alueella on kuitenkin edelleen korkea, joskin tasaisesti laskeva. Tällä hetkellä ei ole näyttöä siitä, että yksikään pelastustyöntekijä olisi saanut akuutisti vaarallisen annoksen säteilyä.

 

Vaikka julkisuudessa pelastustyöntekijöitä onkin verrattu jopa kamikaze-taistelijoihin, ja vaikka työssä on vaaransa, pelastustyöntekijöille enimmillään sallittu 250 millisievertin (mSv) annos ei vielä aiheuta akuuttia säteilysairautta. Mikäli työntekijä saa enemmän kuin noin 100 millisievertin annoksen, riski syövästä ja verenkierto- ja sydänsairauksista kasvaa samaan tapaan kuin esimerkiksi tupakoivalla. Nykyisin käytetyn säteilyn terveysvaikutuksia mallintavan LNT-mallin mukaan 250 mSv annos lisää todennäköisyyttä sairastua syöpään noin 1,25 %. Toisin sanoen, yksi kahdeksastakymmenestä 250 mSv annoksen saavasta saa syövän. Koska suurin osa pelastustyöntekijöistä ei todennäköisesti saa maksimiannosta, syöpään sairastuneitakin on vähemmän. Todennäköistä kuitenkin on, että muutama pelastustyöntekijä tulee saamaan syövän tai muun sairauden. Tiedetään myös, että ainakin yksi työntekijä on saanut huomattavasti yli 250 millisievertin annoksen (viimeisimmän tiedon mukaan n. 1000 millisievertiä) onnettomuuden ensimmäisinä päivinä. Todennäköisyys, että hän sairastuu syöpään, on laskennallisesti kohonnut noin 5 %. 

 

Säteilyn tilastollisia riskejä voi laskea itsekin tämän uraanin louhintaa vastustavan järjestön kätevällä nettilaskurilla:

 

WISE Uranium Project: Radiation Dose to Risk Converter

 

(Mainittakoon, että laskurin mukaan Suomen maailman keskiarvoa merkittävästi korkeamman taustasäteilyn tulisi näkyä syöpätilastoissa. Tälläisiä vaikutuksia ei tietääkseni ole havaittu, joten laskuri lienee konservatiivinen.)

 

Vertailun vuoksi, jokainen 10 vuotta tupakointia lisää pelkästään keuhkosyövän riskiä (muista syöpätyypeistä ja sairauksista puhumattakaan) noin 2 % verrattuna aikaisemmin lopettaneisiin tai tupakoimattomiin (lähde: Cancer Research UK). Jokainen 10 vuotta tupakointia lisää riskiä ainakin noin 2 prosenttiyksikköä. Toisin sanoen, joka viideskymmenes 10 vuotta, joka kahdeskymmenesviides 20 vuotta, ja noin joka seitsemästoista 30 vuotta tupakoinut saa keuhkosyövän, jota ei muuten saisi. 

 

Säteilyannoksista ja niiden suuruudesta sekä joistain riskeistä saa havainnollisen kuvan esimerkiksi tämän kaavion (valitettavasti vain englanniksi) avulla. 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (13 kommenttia)

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Lisätään vielä, että mielikuvaamme radioaktiivisten ruokatarvikkeiden vaarallisuudesta vaikuttaa se, että säteily on naurettavan helppoa havaita, vaikka määrät olisivat hyvin pieniä. Tästä syystä todennäköisesti yliarvioimme säteilyn riskejä ja aliarvioimme muiden haitta-aineiden, kuten kemikaalien, vaaraa. Haitallisten kemikaalien havaitseminen ruoasta vaatii laboratorion, siinä missä säteily voidaan mitata melko yksinkertaisella mittalaitteella.

Uutisointi keskittyy myös suurimpiin mitattuihin arvoihin, mitkä eivät todennäköisesti ole yleistettävissä. Vaikka terveysrajat ovat olemassa aivan syystä, kannattaa pitää mielessä, että kyse on pitkäaikaiseen kulutukseen tarkoitettujen ruokatarvikkeiden sallituista raja-arvoista. Rajan lyhytaikainen ylittäminen ei ole vaarallista, ellei ylitys ole useita kertoja nykyisin mitattuja suurimpia arvoja suurempi.

J. Gagarin

Voisitko muuten kertoa asiantuntijana, että mitä tarkoittaa ruoan säteilyttäminen? Sitähän käytetään elintarvikkeiden prosessiteollisuudessa lisäämään tuotteen käyttöikää.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

En ole asiantuntija, vaan enemmänkin alaan perehtynyt harrastaja. Mutta ruoan säteilyttäminen tarkoittaa ruoan sterilointia säteilylähteellä, esim. suurienergisellä elektroni- tai röntgensäteellä tai yleensä gammasäteilyllä. Ruoka ei muutu radioaktiiviseksi, koska säteilytykseen ei käytetä neutronilähdettä, mutta bakteerit ym. kuolevat.

Säteilytys on yksi keino säilöä ruokaa - kuten säilönnällä yleensäkin, sillä voi olla sivuvaikutuksia, mm. ruoan rakenteen muuttuminen tai terveellisten ainesosien väheneminen. Säteilytyksen hyödyllisyyteen ja riskeihin kokonaisuutena en osaa ottaa kantaa.

Noiden saastuneiden ruokatarvikkeiden syönnissä vaarana on, että radioaktiiviset isotoopit kertyvät elimistöön ja vahingoittavat elimistöä sisältä päin. Se on todellinen vaara, mutta nyt mitatuilla määrillä vasta kun puhutaan suuremmista annoksista. Kilo-pari pahiten saastunutta pinaattia vastaa yleisesti hyväksyttyjen vaarallisuusmallien mukaan karkeasti yhtä röntgenkuvaa - röntgenkuviakaan ei pidä ottaa turhaan, joten tuota pinaattiakaan ei kannata syödä, mutta jos sitä onkin pari kiloa mennyt niin terveysriski on enintään samaa luokkaa kuin jos olisi syönyt vähän vanhaksi mennyttä ruokaa. Mikä ei tarkoita, että noin pahasti saastunutta pinaattia kannattaisi syödä joka päivä.

Onneksi elintarvikkeiden testaus säteilyn varalta on melkoisen helppoa - jos Fukushimassa olisi pamahtanut kemian tehdas, nämä saastumisongelmat olisivat aivan toisenlaisia, ja kemikaaleja todennäköisesti leviäisi ruoan kautta ihmisiin vähän toista tahtia.

Mika. H

Jos nyt on todellakin pahin takana niin voidan riidattomasti sanoa, että historian toiseksi vaarallisin ydinvoimalaonnettomuus jäi melkoiseksi pannukakuksi.

Mielenkiinnolla odotan tuosta tehtävää loppuraporttia. Olisiko mm koko asia ollut vältettävissä tarpeeksi ylhäälle (katolle?) asennetulla generaattorilla ja polttoainesäiliöllä?

Juhani Putkinen

"Olisiko mm koko asia ollut vältettävissä tarpeeksi ylhäälle (katolle?) asennetulla generaattorilla ja polttoainesäiliöllä?"

Siltä se ainakin nykytiedon mukaan vaikuttaa.

Samoin ydinsäteilyonnettomuus olisi ollut vältettävissä yksinkertaisesti siten, että voimalaitoksen alueelle olisi tuotu suuria dieselgeneraattoreita (varavoimakone), jotka olisi kytketty kaapeleilla tsunamissa vaurioituneiden varavoimakoneiden tilalle.

Tiet saattoivat hyvinkin olla tsunamin jäljiltä roinaa täynnä, mutta helikopterilla voimakone liikkuu helposti.

Varavoimakoneet olisivat myös voineet olla suhteellisen pieniä antamaan sähköä esimerkiksi vain käytettyjen polttoainesauvanippujen jäähdytysaltaan syöttöpumpulle.

Pahin ongelmahan on, ettei huolehdittu niiden altaiden vedenpinnan säilymisestä riittävän korkealla. Siten katolla oleva suuri vesiallaskin, josta olisi painovoimaisesti johdettu vettä jäähdytysaltaaseen, olisi pelastanut. Pinnansäätölaite olisi voinut olla mekaaninen uimuriventtiili - kuten vessanpöntössä.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Tätä onnettomuutta ei pidä vähätellä. Silti, ellei tilanteessa tapahdu käännettä huonompaan, tosiasiaksi näyttää jäävän, että onnettomuuden vaikutukset ovat verrattavissa johonkin muuhun suurehkoon teollisuusonnettomuuteen - kuten kemiantehtaan tai öljynjalostamon tulipaloon. Joissain suhteissa tilanne on pahempi, joissain toisissa parempi. Henkilökohtaisesti olen vähemmän huolissani radioaktiivisesta laskeumasta kuin kemian teollisuuden päästöistä, sillä säteily on niin helppo havaita. Niinpä viranomaisten valvonta pitänee saastuneet elintarvikkeet poissa markkinoilta ja saastuneet alueet aidattuina. Kumpikaan ei todennäköisesti päde, jos puhutaan kemiallisista myrkyistä.

"Olisiko mm koko asia ollut vältettävissä tarpeeksi ylhäälle (katolle?) asennetulla generaattorilla ja polttoainesäiliöllä?"

Todennäköisesti kyllä. Joskin varmistamaton tiedonlähde kertoo, että varageneraattorit olivat 11 ja 13 metrin korkeudella merenpinnasta - ja tsunami oli 14-metrinen.

Raportista tulee kyllä mielenkiintoinen.

Suomalaisten voimaloiden varautumisesta onkin nyt saatu tämän ansiosta lisätietoja, ja näyttää siltä, että esim. Suomessa käytössä olevat, dieselillä toimivat ja reaktorihallissa olevat varapumput olisivat todennäköisesti estäneet tapahtumat. Mutta emme tiedä vielä, mitä kaikkea on tapahtunut, joten tämä on spekulointia.

Mika. H

Missään nimessä asiaa ei tietenkään saa vähätellä. Suhteuttaa saa kylläkin.

Loppupäätelmien aika on tulevaisuudessa. Tässä vaiheessa voidaan varmaan jo ynnätä, että epäonnistujia on ollut monia. Japanilainen ydinvoimayhtiö etunenässä, japanilainen toimintakulttuuri kriisitilanteessa on saanut pahan iskun, median toiminta on ollut ala-arvoista ja lopuksi kotimainen säteilyturvakeskuskaan ei ole onnistunut tiedottamisessa kovinkaan hyvin. Esimerkiksi internet-sivut ovat olleet aika lapselliset ja nekin kaatuivat tietysti heti.

Positiivista on kuitenkin se että nyt on pakko perustaa joku kansainvälinen "iskujoukko" hätätilanteita varten ja varmasti turvallisuusmääräyksiä tiukennetaan ja ainakin niitä nyt harmonisoidaan ympäri maailman. Nopean ja asiallisen tiedottamisen merkityskään tuskin jää huomioimatta.

Mutta, toivotaan nyt parasta ja jankataan taas kun sen aika on.

Henri Lentonen

Tervehdys,

media salaa tietoa Japanin onnettomuudesta, SUOMESSA ON SÄTEILYVAARA!

Kyseessä on historiamme pahin ydinonnettomuus ja Suomessa on jo monta päivää mitattu länsirannikolla 150% kohonneet säteilyarvot.

Hyvä esimerkki median korruptiosta Suomessakin on, että ei SANAAKAAN plutoniumista, mitä on vuotanut jo toista viikkoa ilmakehään. Japanista kulkee ilmavirta suoraan Suomeen ns. suihkuvirtaus: plutonium on MILJOONA KERTAA vaarallisempaa, kuin cesium ja jodi..

Suomen mediassa on alkanut ankara sensuuri aihetta kohtaan. Syynä lienee se, että tämä onnettomuus on historiamme suurin ydinonnettomuus ja Suomeen ollaan rakentamassa uusia ydinvoimaloita, joten ei olisi hyvää imagoa puhua tästä aiheesta.

Tässä pari syytä, miksi tämä on historian pahin ydinturma:

- Reaktorit Japanissa sijaitsevat meren vieressä, Tshernobylin reaktori oli sisämaassa.
- Tshernobylissä tapahtui vain yhden reaktorin sulaminen, Japanissa on lähes tusina reaktoria vuotanut ilmakehään.
- Japanissa on ollut tulessa myös polttoainesauvojen altaita, mitkä sisältävät supervaarallista plutoniumia.
- Tshernobylin onnettomuus tappoi noin miljoona ihmistä, saasteet levisivät jokapuolelle maapalloa.

Japanissa on myös palanut Tsunamin jälkeen tuhansia kemikaalitehtaita, joiden savu on sekoittunut säteilypilveen: se tekee tästä laskeumapilvestä ennen näkemättömän vaarallisen.

Onnettomuus alkoi 12. päivä ja jatkuu edelleen, vaikka tehtaiden palot on saatu sammutettua, niin ilmakehässä on nyt hetkellisesti todella paljon myrkyllisiä aineita. Japanista tulee ns. suihkuvirtaus eli ilmavirta suoraan Suomeen, joten kannattaa pysytellä sisällä kunnes myrkyt itsestään häviävät ilmasta, tippuvat maahan ja mereen painovoiman vaikutuksesta. Näitä myrkkyjä ei voi säteilymittarilla tulkita, mutta Suomessa on jo useita päiviä ollut säteily koholla, mutta tästä ei kerrota mediassa.

Hengenvaaraa ei Suomessa ole, mutta jo gramman miljoonasosa plutoniumia voi aiheuttaa keuhkosyövän, Suomen media vähättelee asiaa, vaikka kyseessä on ihmisten terveys! Paras keino suojautua on siis pysytellä sisällä, apteekin joditabletit ovat synteettisiä joten ne ovat epäterveellisiä: niitä ei kannata syödä kuin hätätapauksessa! Jodia saa luonnollisesti esim. kalasta tai sipulista, spirulina-merilevä sisältää kymmenen kertaa enemmän jodia, kuin jodisuola. Nyt ei ole kyseessä siis hätätapaus, mutta ilmassa on paljon epäterveellisiä aineita..

Minä olen vahvasti ydinpommeja eikun siis ydinvoimaloita vastaan, joten teksti on kirjoitusasultaan puolueellinen. Olen kuitenkin opiskellut biologiaa lähes 10 vuotta, joten tiedän mistä puhun, näistä asioista ei Suomen mediassa puhuta lainkaan. Jokaisella ihmisellä on oikeus tietää tästä asiasta, jotta voi itse päättää haluaako altistua näille myrkyillä ja pysyä vaikka kotona kunnes onnettomuus on ohi!

Tiesitkö, että ydinvoimalat eivät toimi ilman valaanrasvaa? Synteettiset rasvat eivät kestä säteilyä, valaat ovat kuitenkin rauhoitettuja: mistä ihmeestä ydinvoimalat saavat rasvaa, kun valaat ovat rauhoittettuja olleet pitkään jo?

Suomeen ei saa tuoda maahan valaanrasvaa, miten ihmeessä ydinvoimalat vuodesta toiseen toimivat sitten?

Vastaus on, että hallituksemme toiminta täyttää järjestäytyneen rikollisuuden piirteet ja myös Suomen media on korruptoitunut.

Ydinvoima tappaa maailmalla noin 5 MILJARDIA lintua, mehiläisten massakuolemat johtuvat ydinvoimaloiden päästöistä, kaloja kuolee massoittain, nyt ovat alkaneet myös antiloopit massakuolla: parikymmentä tuhatta on löydetty kuolleena uraanikaivosten vierestä.

Ydinvoima ei ollut enää vuoden 2008 jälkeen energiakannattavaa, se vei jo silloin noin 4 kertaa enemmän energiaa mitä se tuottaa: tämän jälkeen EU julisti salaisiksi uraanikaivosten asiakirjat, jotta ihmiset eivät voisi nähdä nyt, että ydinvoima on vielä monta kertaa tästä kertoimesta noussut kannattamattomaksi!

Suomen media mukaanlukien esim. helsingin sanomat salaavat tietoa Japanin tapahtumista. Siellä on useampi ydinvoimala vauroitunut ja vuotaa ilmakehään vieläkin ydinsaastetta. Tässä on yksi suomalainen sivusto, minne on kerätty ulkomaisista julkaisuista tietoa oikeista tapahtumista:

http://www.styrge.com/Ydinvoima.html

Tämä kaveri on mukana suomalaisessa aktivistiporukassa, ketkä ovat mm. todistaneet, että ydinvoimaloista normaalioloissakin vuotaa säteilyä:

http://www.youtube.com/user/Styrgefilmi

Tässä on oma blogaukseni asiasta:

http://sirhenriristi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/6494...

Kun sulanut ydin saavuttaa kriittisen massan, tapahtuu ydinräjähdys. Noissa sulaneissa reaktoreissa on nyt tapahtunut ns. kiina-ilmiö, eli sulanut ydin polttaa nyt itsensä maan läpi: se on matkalla kohti maan keskustaa. Onneksi ei ole räjähtänyt vielä mitään, se on nimittäin täysin mahdollista ihan näissä Suomenkin ydinvoimaloissa ja ydinpolttoaineen varastoissa.

Niissä on myös tuota plutonumia ja Suomessa tällaisen ydinpolttoainevaraston katto ROMAHTI 2000 luvun alussa.. En kyllä noille tyypeille antais edes koiraa hoitoon! Btw, tästä ei hiiskuttu sanaakaan mediassa, vaikka koko Suomi meinasi höyrystyä ilmaan: osoitus jälleen kerran maamme korruptoituneesta mediasta.

Jos epäilyttää, että media on korruptoitunut ympäri maapalloa, niin katsokaa tää video. Siinä aurinkoon meinaa lentää aurinkokuntamme suurimpaa planeettaa kolme kertaa isompi komeetta: jos auringosta ei olisi viime hetkellä purkautunut aurinkosoihtua, niin me oltaisiin kaikki kuoltu. Aurinko pelasti meidät kaikki, antaahan se elämän tänne planeetalle joka päivä: meidän valtio sensijaan vaan myrkyttää luontoa ja ihmisiä.. Mediassa ei hiiskuttu jälleen sanaakaan, koska ne vissiin luuli, et koko maapallo tuhoutuu..

http://www.youtube.com/watch?v=ux9D37BU98g

- Kiltamestari

Tapani Savolahti

Luetetaan ehkä näihin IAEA:n mittauksiin enemmän:
Säteilyturvakeskus on saanut ensimmäiset tarkat mittaustulokset Japanista. Säteily on pahimmilla laskeuma-alueilla ollut jopa monisatakertaisesti aiemmin ilmoitettua suurempaa.
http://www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat.shtml/2011/03/...

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

On vähän epäselvää, mihin aikaisempiin ilmoituksiin noissa viitataan. IAEA ilmoittaa, että sen tekemät mittaukset ovat samansuuntaisia kuin Japanin viranomaisten ilmoitukset. Oletan vahvasti, että kyseessä on kahtena eri ajankohtana tehty mittaus, jonka välillä laskeumaa on tullut lisää. Ottaen huomioon uutisoinnin tason - esimerkiksi Tapanin linkkaamassa jutussa becquerel on kirjoitettu väärin - tämänkaltaiset väärinkäsitykset ovat täysin mahdollisia.

IAEA:n tarkkailijat ovat mitanneet pahimmillaan 160 mikrosievertiä/tunti annosnopeuksia noilta 90 000 bq/neliömetri alueilta. Tälläinen taso tosiaan vaatisi evakuointia, jos se säilyy pitkään. Toistaiseksi näyttää siltä, että suurin osa laskeumasta on jodin isotooppia 131. Vappuun mennessä sitä ei enää ole.

On vielä aivan liian aikaista arvioida onnettomuuden pitkäaikaisia vaikutuksia, mutta tähän astinen tieto ei tue oletuksia suunnattomasta katastrofista, jos kohta onnettomuutta ei pidä vähätelläkään.

Tapani Savolahti

Minä en oleta enkä luule enkä ennusta. Luen kylläkin uutisia mahdollisimman monista lähteistä. En usko pelkästään Korhosen raportointiin ja analyyseihin
tilanne keskiviikko aamuna(kirjoitusvirheet voi oikaista):
Fukushiman ydinvoimalan kakkosreaktorin säteilymäärät nousivat keskiviikkoaamuna niin korkeiksi, että työt alueella jouduttiin keskeyttämään.
Japanin ydinturvallisuusviraston mukaan säteilyannosten nousseen jopa 500 millisievertiin tunnissa.
Japanin pääministeri kehottaa ihmisiä välttämään Fukushiman alueella kasvatettujen vihannesten syömistä.
Maan terveysministeriön kerrottiin varhain keskiviikkona löytäneen kohonneita säteilypitoisuuksia 11:tä eri vihanneslajista, jotka on tuotettu Fukushiman alueella.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Hyvä! Minuun ei kannata luottaa, eikä kehenkään muuhunkaan, vaan asioista kannattaa ottaa itse selvää. Teen varmasti virheitä ja käytän toisinaan vanhentuneita lähteitä - joskin tähän on syynä se, että lehdistö on osoittanut nyt moneen otteeseen melko täydellisen tietämättömyytensä luonnontieteistä, eikä useimmista artikkeleista ota selvää, että mitä oikeastaan edes tarkoitetaan. Lisäksi, seuraamalla jatkuvasti hetkellisiä tapahtumia, yleiskuva asioista voi jäädä vähän heikoksi.

Esimerkiksi noita säteilytason hetkellisiä nousuja on ollut ainakin kaksi aikaisempaakin, ja työt ovat aina jatkuneet hetken kuluttua. Töiden keskeyttäminen on tavallaan hyväkin merkki, koska se kertoo myös siitä, ettei tilanne ole niin kriittinen että töitä pitäisi jatkaa vaarallisen säteilyaltistuksen uhallakin. (500 mSv/h alueellakin voisi työskennellä puolisen tuntia ilman oireita tai suurta vaaraa terveysvaikutuksista, ja säteilysairauden oireita alkaisi näkyä vasta noin kahden tunnin altistuksen jälkeen. Kuoleman riski olisi vasta noin neljän tunnin altistuksen jälkeen.) Tilanne on toki vakava niin kauan kuin noin voimakkaita vuotoja on - mutta keskimääräinen annosnopeus voimala-alueella on ollut laskussa.

Yllä olevassa kirjoituksessa toin käsittääkseni esille nuo mitatut lukemat vihanneksista ja totesin, että niitä ei kannata syödä. Ne eivät silti ole hengenvaarallisia - mitatuilla arvoilla aikuinen voisi syödä useamman kilon ennen kuin lisääntynyt riski näkyisi edes tilastollisesti.

Olen alkanut nyt ymmärtää, miksi media uutisoi jokaisen purahduksen Fukushimasta. Kun kirjoitin ensimmäisen artikkelini aiheesta, sain kolmessa päivässä yli 40 000 kävijää - neljä kertaa enemmän kuin blogilla oli siihen saakka ollut. Pelko myy erittäin hyvin, ja reaaliaikaiset klikkaustilastot ovat aivan varmasti päätoimittajien tiedossa.

PS. tässä on melko hyvä piirturi säteilytilanteesta muutamassa Fukushiman lähellä olevassa kaupungissa. Esimerkiksi Ibarakin kaupungissa annosnopeus näytti tänään klo 9 Japanin aikaa olevan 1,45 mikrosievertiä/tunti. Se on normaalia korkeampi, muttei vielä mitenkään huolestuttava. Lähteenä tuolle vaikuttaisi olevan Ibarakin prefektuurin tiedotussivut. IAEA on ainakin ilmoittanut, että sen mittaukset korreloivat hyvin Japanin viranomaisten tietojen kanssa.

http://rodrigoguerra.com/2011/03/17/ibaraki-radiat...

Jouko Koskinen

Kovasti toimittjat kummeksii kun sähköjä ei saada päälle vaikka
kaapelit on vedetty. Olisiko moottorit kastuneet merivedellä
Silloinhan voi käynnitysyrtys päättyä fataalisti.

Yksi juttu on tuo asemakaava; rannasta päin ensin on varavoma-asema
ja reaktorin / turbiinhallin suojanpuolella on kykinkenttä.
Samoin kaasuturbiinit täälläkin mutta eihän täällä ole tsunamaja.

Toimituksen poiminnat