Y:llä alkavista asioista Ympäristö. Yhteiskunta. Yhteisöllisyys. Ymmärrys. Ydinvoimastakin joskus vähän.

Tshernobylin terveysvaikutuksista

  • 1. Keskimääräisiä säteilyannoksia eri lähteistä
    1. Keskimääräisiä säteilyannoksia eri lähteistä
  • 2. Tshernobylin laskeuma verrattuna Suomen taustasäteilyyn
    2. Tshernobylin laskeuma verrattuna Suomen taustasäteilyyn

Tshernobylin onnettomuus on monelle se suuri syy vastustaa ydinvoimaa. Yleisen käsityksen mukaan kyseessä oli maailmanhistorian hirvittävimpiin kuulunut onnettomuus, joka levitti syöpää, kuolemaa ja kauhua ympäri Eurooppaa ja vaarantaa ihmisiä vielä satojen vuosien päästä. Kuten niin usein ennenkin, yleinen käsitys on, lyhyesti ja yksinkertaisesti, virheellinen.

 

Tshernobyl on malliesimerkki onnettomuudesta, jonka ei olisi tarvinnut tapahtua. Räjähtänyt reaktori oli huonosti suunniteltu, suurennettu versio 1950-luvulla rakennetuista aseplutoniumin tuotantoon tarkoitetuista reaktoreista. Siinä oli vakavia rakenteellisia ongelmia, jotka tekivät sen tietyissä olosuhteissa epävakaaksi, mutta suunnittelijoita kiellettiin kertomasta edes havaituista ongelmista reaktorin käyttäjille, ja Neuvostoliitossa atomiasioita hallinnut salailun kulttuuri esti myös kokemusten vaihdon eri voimalaitosten välillä. Väärin suunniteltujen turvajärjestelmien huipuksi reaktorilla ei ollut lainkaan läntisiltä reaktoreilta jo 1950-luvulla vaadittua suojarakennusta, vaikka reaktorin “hidastimena” - oleellisena toimivana osana - toimi veden sijaan syttymisherkkä grafiitti. Henkilökuntaa ei oltu ohjeistettu reaktorin erityispiirteistä, ja laitoksen poliittisin perustein valittu johto tunsi ydintekniikkaa vain pintapuolisesti. Paineet saada reaktori toimintaan olivat kovat, ja käyttöönottoon liittyvien testien turvamääräykset jätettiin tietoisesti huomiotta. Likipitäen minkä tahansa yksityiskohdan muutos olisi joko estänyt onnettomuuden tai jättänyt sen lähinnä alaviitteeksi ydinteknologian historiaan.

 

Onnettomuuden välittömät seuraukset olivat vakavat. Noin kaksisataa ihmistä joutui välittömästi sairaalaan, ja 47 kuoli joko onnettomuudessa tai sen aiheuttamiin vammoihin. Laajoja alueita Ukrainassa ja Valko-Venäjällä evakuoitiin, ja noin 220 000 ihmistä siirrettiin pysyvästi pois kodeistaan. Lyhyellä tähtäimellä - muutamia päiviä ja viikkoja onnettomuuden jälkeen - eniten huolta aiheutti radioaktiivinen jodi, joka keräytyy etenkin lasten kilpirauhasiin. Pidemmällä tähtäimellä huolestuttavia saasteita olivat radioaktiivinen cesium ja strontium, jotka kerääntyivät esimerkiksi maitoon, kaloihin ja sieniin. Pian onnettomuuden jälkeen tiedotusvälineet täyttyivät huhuista, joiden mukaan onnettomuus olisi tappanut kymmeniä tai jopa satoja tuhansia. Vielä vuonna 1995 Ukrainan terveysministeriö laski 125 000 ihmisen kuolleen onnettomuuden seurauksena. Huhujen hälventämiseksi ei tehty aluksi juuri mitään. Ensimmäinen kansainvälinen tutkijaryhmä, YK:n alaisen Maailman terveysjärjestön WHO:n organisoima nelihenkinen joukko, vieraili alueella vuonna 1989. Seuraavana vuonna YK:n kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA lähetti alueelle neljänsadan tutkijan retkikunnan, jolle annettiin täydellinen pääsy mihin tahansa ja vapaus kerätä tietoja miltä tahansa alueelta [1]. Retkikunnan tarkoitus oli tehdä mahdollisimman puolueeton ja tarkka selvitys onnettomuuden seurauksista ja vaikutuksista ihmisiin. Jatkotutkimuksia tehtiin koko 1990-luvun, ja tuloksista julkaistiin laaja yhteenveto vuonna 2005. 

 

Kun tutkimus viimein valmistui, Ukrainan ja Valko-Venäjän viranomaiset eivät vain olleet tyytyväisiä sen tuloksiin. WHO ja IAEA eivät julistaneetkaan tapahtunutta ennennäkemättömäksi katastrofiksi; kuten YK:n säteilyn vaikutuksia tutkivan komitean (UNSCEAR) raportti vuodelta 2000 toteaa, 

 

"Tieteellisiä todisteita onnettomuuden aiheuttaman säteilyaltistuksen aikaansaamasta syövän yleistymisestä, kuolleisuuden lisääntymisestä tai epämuodostumista ei ole. Lyhyen itämisaikansa [10 vuotta] vuoksi yhden eniten huolta aiheuttaneen sairauden, leukemian, riski ei vaikuta kasvaneen lainkaan, edes pelastustöihin osallistuneiden keskuudessa. Vaikkakin säteilylle eniten altistuneilla on lisääntynyt riski saada säteilyyn liittyviä sairauksia, väestön suurella valtaosalla ei todennäköisesti tule olemaan minkäänlaisia vakavia terveysongelmia." [2]

 

Parhaiden arvioiden mukaan onnettomuus tulee aiheuttamaan enintään 4000 ylimääräistä kuolemantapausta - jos säteilylle altistuneet eivät ehdi kuolla muista “luonnollisista” syistä ennen syöpien ilmaantumista [3]. Edes puhdistustöihin osallistuneet "likvidaattorit" eivät ole sairastaneet merkittävästi vertailuryhmiä enemmän. Jokainen kuolema on tragedia, mutta maailmanlaajuisesti noin joka kolmas ihminen tulee jossain elämänsä vaiheessa saamaan syövän, ja yksin ilmansaasteet tappavat Euroopassa ja entisissä sosialistimaissa vähintään 200 000 ihmistä joka vuosi [4]. Tshernobylin aiheuttamat syöpätapaukset eivät siten näy edes tilastoissa, ja enintään kahta tuhatta jo syntynyttä kilpirauhassyöpätapausta (kuolleita yhdeksän) lukuunottamatta ei voida sanoa, että yksikään yksittäinen syöpätapaus olisi Tshernobylin syytä - tai että se olisi vältetty, jos onnettomuutta ei olisi koskaan tapahtunut. 

 

WHO:n ja IAEA:n arviot on tietenkin kiistetty tietyissä piireissä. Olen aikaisemminkin kirjoittanut aiheesta, mutta esimerkiksi Greenpeacen käyttämä “metodologia” ansaitsee uudenkin maininnan. Greenpeacen laatiman Tshernobyl-raportin mukaan onnettomuus aiheuttaa 270 000 syöpää ja 140 000 kuolemantapausta. Tähän lukuun päästään, kun kaikki alueella vuoden 1986 jälkeen lisääntynyt syöpäkuolleisuus otetaan laskelmiin mukaan [5]. Greenpeace ei myöskään ota huomioon muuttuneita olosuhteita, kuten esimerkiksi Neuvostoliiton romahdusta, elintason laskua ja terveydenhuollon sortumista. Vastaavasti, Saksan vihreiden tilaama TORCH-raportti (“The Other Report on Chernobyl”) [6] ennusti onnettomuuden aiheuttavan 60 000 kuolemantapausta koko Euroopassa. Raportissa oletetaan, että laskeuman aiheuttamat pienet säteilyannokset ovat huomattavasti haitallisempia kuin WHO, IAEA ja UNSCEAR olettavat. Valitettavasti, kuten taulukosta 1 voitte päätellä, samalla metodilla syöpien ja muiden terveyshaittojen tulisi olla merkittävästi yleisempiä Suomessa kuin muualla maailmassa, Pispalassa kymmenen kertaa muuta Suomea yleisempiä, ja Iranin Ramsarissa melkein viisikymmentä kertaa yleisempiä kuin maailmassa keskimäärin. Yksikään tutkimus ei ole koskaan kyennyt löytämään tälläistä yhteyttä, mutta tutkimuksen tekijät ja tilaajat eivät ole kritiikistä moksiskaan.

 

Uhrien määrää on tosin tietoisesti liioiteltu muuallakin. Ukrainassa “Tshernobylin uhrin” status tarkoittaa mm. etuoikeuksia työnhaussa, ilmaisia lääkkeitä, ilmaista tai tuettua asumista, ilmaisia parantolalomia, ilmaista joukkoliikennettä, aikaisempaa eläkeikää ja suurempaa eläkettä [7]. Täysi lista eduista vie 11 sivua; lieneekö ihme, että tuhannet ovat hakeneet “uhrin” statusta, vähintään osa todistettavasti hatarin perustein? Onnettomuuden suurimmat vaikutukset ovatkin olleet psykologisia. Tuhannet ihmiset uskovat kuolevansa onnettomuuden seurauksena, ja holtiton, fatalistinen käyttäytyminen on yleistä. Ehkä jopa 200 000 syntymätöntä lasta abortoitiin, kun äidit pelkäsivät epämuodostumia - epämuodostumia, joita edes Hiroshiman ja Nagasakin huomattavan paljon enemmän säteilyä saaneiden jälkeläisissä ei ole edes nyt 70 vuoden jälkeen kyetty havaitsemaan [8]. Voidaankin kysyä, olisiko tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvan onnettomuuden yhteydessä säteilyfobiaa levittävillä ja levittäneillä järjestöillä edes pienenpieni moraalinen vastuu psykologisista ongelmista?

 

IAEA:n, UNSCEAR:in ja WHO:n arviot perustuvat yli sadan kansainvälisen tutkijan työhön, sekä laskelmiin että empiirisiin havaintoihin ja varovaisiin arvioihin säteilyn terveysvaikutuksista. Yksi kiistanalaisimmista piirteistä tutkimuksessa on sen käyttämä malli säteilyn terveysvaikutuksista, niinsanottu lineaarinen, kynnyksetön malli (LNT). Tietoa hyvin pienten säteilyannosten vaikutuksista on äärimmäisen vaikea kerätä, sillä vaikutukset hukkuvat tilastolliseen kohinaan. Siksi käytössä olevat, säteilyn vaikutuksia kuvaavat mallit ovat pienillä annoksilla laskennallisia ekstrapolaatioita suurten säteilyannosten vaikutuksista, kuten Hiroshiman ja Nagasakin pommituksista ja muutamista onnettomuuksista. Tiedetään, että tietyn kynnysrajan jälkeen säteilyn määrällä on selvä yhteys syöpään ja muihin tauteihin. Annoskoon suurentaminen lisää sairastumisen todennäköisyyttä ja vakavuutta suorassa suhteessa. Selvää on se, että kun kerta-annos ylittää 1000 millisievertiä, terveysvaikutukset ovat ilmeisiä, ja 2000 millisievertin annos voi tappaa. Mutta se, mitä tapahtuu pienillä annoksilla - noin 200 millisievertiä ja sen alle - on arvailujen varassa.

 

LNT-mallissa on tehty yksinkertaistava oletus: havaittua yhteyttä suurten säteilyannosten ja sairauksien välillä on jatkettu lineaarisesti aina nollaan saakka. Tässä mallissa kaikki säteily on haitallista; mitättömän pieni annos tuo mitättömän pienen, mutta olemassaolevan riskin. 

 

Mallin heikkous lienee ilmiselvä. Samalla logiikalla kiehuva vesi polttaa aina, mutta 20-asteinen vesi aiheuttaa palovammoja - pahoja palovammoja - joka viidennelle. Meillä on hyviä syitä uskoa, ja useimmat tutkijat ovatkin yksityisesti samaa mieltä [8], että ihmiset, eläimet ja kasvit ovat sopeutuneet elämään hyvinkin vaihtelevissa säteilyolosuhteissa, ja että sisäiset korjausmekanismimme kykenevät suoriutumaan jonkin kynnysrajan alittavasta määrästä säteilyä ilman minkäänlaisia ongelmia. Yksi hyvä syy uskoa tähän on taulukko 1; toinen hyvä syy on se, että elämä kehittyi maapallolla aikana, jolloin pallomme säteili huomattavasti nykyistä voimakkaammin. Pieni osa tutkijoista kannattaa ajatusta, jonka mukaan pieni määrä säteilyä olisi terveellistä, virittäen elimistön puolustusmekanismit toimimaan entistä tehokkaammin. Tosiasia kuitenkin on, ettemme vielä tiedä totuutta, ja varmuuden vuoksi säteilyvaikutusten ennustamisessa käytetään edelleen LNT-mallia. Mutta jos mallissa on virheitä, kaiken todennäköisyyden mukaan ne ovat toiseen suuntaan - säteily on vähemmän vaarallista - kuin ympäristöjärjestöjen kaapuihin naamioituneet haluaisivat uskotella. 

 

Moni on saattanut nähdä oheisen kaltaisia kuvia Tshernobylin laskeumasta ja animaatioita, kuinka laskeumapilvi leviää ympäri Euroopan. Kuvissa on jotain uhkaavaa, selittämätöntä, mutta varmasti vaarallista: saastepilvi leviää laajoille alueille, on puhetta radioaktiivisesta säteilystä, syöpätapauksista, epämuodostumista. Mutta se, mitä Greenpeace ja muut järjestöt eivät koskaan kerro, näkyy kuvasta 2: he eivät koskaan aseta Tshernobylia, tai muita ydinvoiman haittoja, mihinkään kontekstiin tai vertaa niitä vaihtoehtojen haittoihin. Koskaan et tule näkemään tuonkaltaista kuvaa yhdenkään ydinvoimaa vastustavan järjestön esitteessä: he tietävät itsekin vallan hyvin, ettet tule antamaan rahaa tai tukea, jos näkisit, että Tshernobylin saastuneilla alueilla säteilytaso on monin paikoin alhaisempi kuin Suomessa [9].  

 

Asiassa ei ole mitään taikuutta, salaliittoja tai pahansuopaisuutta. On mitattavissa oleva tosiasia, että meidän Suomemme kallioperästä tulee pääasiassa radonin muodossa säteilyannos, joka on jopa moninkertainen virallisesti saastuneiksi luokiteltuihin Tshernobylin alueisiin verrattuna. On myös mitattavissa oleva tosiseikka, että Suomesta löytyy jopa asuintaloja, joissa säteilee enemmän kuin Tshernobylin suljetuilla alueilla, muutamia paikallisia "kuumia pisteitä" ehkä lukuunottamatta. Ja on myös mitattavissa oleva tosiseikka, että silloinkin, kun Tshernobylin laskeuma on hajonnut olemattomiin, näissä suomalaisissa taloissa säteilee vielä yhtä paljon.

 

Jos Tshernobylistä seurasi mitään hyvää, on se se, että nyt tiedämme, miltä kaikkein pahin ajateltavissa oleva ydinonnettomuus näyttää. On hyvin mahdollista, itse asiassa todennäköistä, että Tshernobyl jää vähintään sadoiksi vuosiksi pahimmaksi koskaan ydinvoimalle sattuneeksi turmaksi. Nyt tiedämme, että sen terveysvaikutukset ovat niin vähäiset, että niitä on hankala havaita. Nyt tiedämme, että ydinvoiman vastustuksesta uskonnon tehneiden järjestöjen pelottelulla ei yksinkertaisesti ole katetta. Itse, sattuneesta syystä, en enää mitään näitä järjestöjä tue, enkä suosittele muidenkaan tukevan. 

 

Lähteitä

 

[1] Cravens (2007). Power to save the world: the truth about nuclear power. Sivut 96-104.

[2] UNSCEAR Report 2000: The Sources And Effects of Ionizing Radiation. 

[3] Cravens (2007). Power to save the world: the truth about nuclear power. Sivu 102.

[4] WHO (2002). Estimated deaths and DALYs attributable to selected environmental risk factors, by member state.

[5] Bialik (2006). Measuring Chernobyl's Fallout. Wall Street Journal, April 27 

[6] TORCH Wikipediassa.

[7] Nasvit (1998). Legislation in Ukraine about the Radiological Consequences of the Chernobyl Accident. KURRI-KR 21, Kyoto University. Sivu 55.

[8] Cravens (2007). Power to save the world: the truth about nuclear power. Sivu 86.

[9] Säteilyturvakeskus, Esimerkkejä luonnosta peräisin olevista säteilyannoksista.

 

Tshernobylin laskeumakartta vuodelta 1996 alunperin Wikipediasta. Arvot perustuvat WHO:n arvioon saadusta säteilyannoksesta ja STUK:in tietoihin Suomen taustasäteilyn tasosta.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (31 kommenttia)

Vieras (nimimerkki)

"Reaktori oli siis huonosti suunniteltu ja siinä oli vakavia rakenteellisia ongelmia."

Määritelmä sopii jokseenkin hyvin Olkiluoto III:een.
Uskoa ydinturvallisuuteen vaan näkyy riittävän.

Suomessa ei ole selvitetty vieläkään Ukrainan katastrofin jälkivaikutuksia, vaikka säteilyjäämiä on vielä Pirkanmaallakin luonnossa. Sairauksista puhuvat vaiennettiin. Suomessa kaikki valvontaviranomaiset ovat osoittautuneet epäluotettaviksi.
Säteilyvalvonta, rakennusvalvonta, lääkevalvonta, elintarvikevalvonta, ja tietysti viranomaisten oma toiminta, jonka valvonta on itsevalvontaa.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Onnittelut valikoivasta lukemisesta! Katsopas tuosta tuo taulukko 1 ja siitä neljänneksi ylin numero. Siinä on yhdessä sekä Tshernobyl että 1960-luvulle saakka ilmakehässä suoritettujen ydinkokeiden laskeuma. Määrät ovat niin pieniä, että Tshernobylin ja ydinkokeiden aiheuttaman cesium-laskeuman eroa ei oikein voida mitata.

Jos nuo Ukrainasta pöllähtäneet pienet määrät säteilyä kykenisivät aiheuttamaan sairauksia säteilystä huolestuneiden pelkäämällä tavalla, Pispalassa pitäisi kasvaa lähinnä kolmipäisiä mukuloita ja tuolla Iranissa vasta synkeää olisikin.

Mitäs sanot, pitäisikö Tamperetta ryhtyä evakuoimaan?

En viitsinyt tarkempaa teknistä selvitystä tähän kirjoittaa, mutta Olkiluoto 3:ssa ja suunnilleen kaikissa käytössä olevissa reaktoreissa on muutama oleellinen ero Tshernobyliin nähden. Yksi tärkeimmistä on negatiivinen aukkokerroin, joka tekee reaktion käsistä karkaamisen käytännössä mahdottomaksi; toinen on suojarakennus, joka olisi Tshernobylissäkin todennäköisesti pidättänyt suurimman osan tai jopa kaikki päästöt; kolmas on veden, ei grafiitin käyttö hidastimena; mikä tekee Tshernobylissä ylivoimaisesti eniten radionuklideja levittäneestä grafiittitulipalosta mahdottoman. Näiden tehosta kertoo se, että se toiseksi vakavin ydinvoimalaturma, Three Mile Island, jossa nämä olivat käytössä, johti tasan nollaan sairastumiseen.

Väitän, että seuraavan sadan vuoden aikana Tshernobyl tulee säilymään ainoana todella vakavana ydinvoimaonnettomuutena.

Tulikivenkatku ----

Eräs tuntemani henkilö oli sateisena päivänä kalastamassa sinä hetkenä, kun Tsernobylin laskeuma tuli sille seudulle. Hänellä todettiin jonkin ajan kuluttua sen jälkeen syopäkasvain päässään ja siihen sitten aika nopeasti kuoli.

Vieras (nimimerkki)

Ja se oli sitte todistettavasti tsernobylin laskeutumasta johtuva?

Örkki (nimimerkki)

Todistettavasti ei ollut Tshernobylin laskeumasta johtuvaa, jos syöpä todettiin pian onnettomuuden jälkeen. Leukemian kehittyminen säteilyaltistuksen jälkeen vie vuosia, kiinteiden kasvainten pikemminkin vuosikymmeniä.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Juuri näin. Ymmärtääkseni nuo WHO:n ja UNSCEAR:in tutkijat olivat itse asiassa yllättyneitä, kun nopeimmin kehittyvissä eli leukemiatapauksissa ei kymmenen vuoden jälkeen näkynytkään minkäänlaista lisäystä. Veikkaan, että kymmenen vuoden sisään saamme tutkimustuloksia, joissa havaitaan, ettei muissakaan syöpälajeissa - poislukien tuo lyhytikäisen radiojodin aiheuttama ja täysin estettävissä ollut kilpirauhassyöpä - näy lisääntymistä.

Pientä lisääntymistä on havaittavissa, mutta se johtuu puhtaasti siitä, että tarkemmissa tutkimuksissa seulaan jää normaaliterveydenhoidossa havaitsemattomaksi jääviä tapauksia. Kuten lääkärit tietävät, ei ole olemassa terveitä ihmisiä, on vain riittämättömästi tutkittuja.

Vieras (nimimerkki)

Mistä sinä sen todistettavasti tiedät? Suuret säteilyannokset voivat tappaa hyvin lyhyessä ajassa.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

"Mistä sinä sen todistettavasti tiedät?"

Vertaisarvioidusta tieteestä, kuten tuossakin tekstissä mainitusta lähteestä, UNSCEAR:in raportista Sources and Effects of Ionizing Radiation. Osa II, Effects, joka käsittelee mm. syöpien ja säteilysairauksien syntymekanismeja. Se löytyy vaikkapa täältä:

http://www.unscear.org/unscear/en/publications/200...

Muita lähteitä ovat mm. Hiroshiman ja Nagasakin uhrien ja säteilylle 1950-luvulla altistuneiden työntekijöiden pitkäaikaiset seurantatutkimukset kuten RERF, jossa on tutkittu noin 120 000 säteilylle altistunutta ihmistä.

http://www.rerf.jp/index_e.html

"Suuret säteilyannokset voivat tappaa hyvin lyhyessä ajassa."

Aivan totta, mutta a) tuossa ylempänä puhuttiin syövästä, ja b) hyvin harva sai suuria säteilyannoksia Tshernobylin seurauksena. 203 ihmistä sai välitöntä sairaalahoitoa, useimmat heistä säteilyvammoihin. Kaikki olivat pelastustöihin suoraan reaktorilla osallistuneita. Kuten tekstissä toin esille, 47 ihmisen tiedetään kuolleen onnettomuuden suoranaisiin seurauksiin. Heistä kaksi kuoli varmasti muihin kuin säteilyvammoihin, ja kolmisenkymmentä oli noita sinunkin mainitsemiasi nopeasti kuolleita. Osa heistäkin saattoi kuolla esimerkiksi palovammoihin, mutta minulla ei ole nyt tarkempaa erittelyä kuolinsyistä. Tästä listasta he kuitenkin löytyvät:

http://en.wikipedia.org/wiki/Deaths_due_to_the_Che...

Tshernobyl aiheutti todennäköisesti lapsissa kilpirauhassyöpää eniten laskeumaa saaneilla alueilla voimalan lähellä. Noin 2000 tapauksen arvellaan johtuneen onnettomuudesta. Kilpirauhassyövällä on erittäin hyvä paranemisennuste, ja vain yhdeksän tiedetään kuolleen. Nämäkin tapaukset olisivat olleet täysin vältettävissä, jos ihmiset olisivat saaneet joditabletteja heti onnettomuuden jälkeen.

Tshernobylin osalta kattavin tutkimus - ei siis tilastoanalyysi, kuten Greenpeacella tai TORCH-raportissa, vaan empiirinen, paikan päällä tehty tutkimus - on WHO:n tekemä. Se ei yksinkertaisesti ole kyennyt löytämään, melkein 25 vuoden yrityksistä huolimatta, mitään todisteita esimerkiksi Greenpeacen maalailemista suurtuhoista.

TIedämme itse asiassa säteilyn terveyshaitoista paljon, paljon enemmän kuin useimpien taudinaiheuttajien tai kemikaalien haitoista. Todistusaineiston ylivoimainen valtaosa osoittaa, että ionisoiva ("radioaktiivinen") säteily ei yksinkertaisesti ole niin vaarallista kuin yleisesti luullaan, varsinkin jos sitä verrataan riskeihin, joita ihmiset ottavat päivittäin sen enempää ajattelematta. Esimerkiksi tupakointi on joitain tuhansia kertoja suurempi ennenaikaisen kuoleman riskitekijä kuin useimpien Tshernobylin vuoksi evakuoitujen saama säteilyannos. Kuten taulukosta 1 näet, pelkästään tupakoijan saama säteilyannos on noin kymmenkertainen verrattuna Pripjatissa asumisesta saatavaan - tupakan kemiallisista myrkyistä puhumattakaan.

Käyttäjän jackandolini kuva
Jarkko Andolini

Erinomainen kirjoitus, joka toivon mukaan vähän hälventää ydinhysteriaa miltä tälläkin palstalla tunnutaan kärsivän. Yksi pieni virhe kuitenkin:

"Henkilökunnalla ei ollut riittävää koulutusta, ja laitoksen poliittisin perustein valittu johto tunsi ydintekniikkaa vain pintapuolisesti. Paineet saada reaktori toimintaan ennen vapunpäivän juhlintaa olivat kovat, ja käyttöönottoon liittyvien testien turvamääräykset jätettiin huomiotta."

Henkilökunta sinänsä oli varmaankin riittävästi koulutettu, mutta heidän ylitsensä käveli testejä suorittanut politbyroon Anatoli Djatlov. Reaktorin käyttöpäällikkö vaati Djatlovia useaan kertaan seuraamaan testiohjeistusta, mutta tämä kieltäytyi siitä ja uhkaili Siperian karkoituksella kaikkia vastaanpanevia. Testi olisi onnistunut vallan mainiosti ennen vapun juhlintaa, mutta ongelmaksi muodostui turvamääräyksien huomiotta jättämisestä johtuva reaktorin yllättävä sammuminen, joka uhkasi jättää Kiovan ilman sähköä. Tämä puolestaan johti siihen että reaktiota hidastavat sauvat vedettiin kokonaan ulos reaktorista, joka taas aikaansai kuuman pisteen, joka taas aiheutti reaktorin käynnistymisen alhaisemmalla teholla... jne.

Pikkuvirheitä enkä niistä enempää nillitä kun muutoin kirjoitus on täyttä asiaa.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Kiitos!

Mitä käyttöhenkilökuntaan tulee, olen ymmärtänyt, että heillä ei ollut riittävästi tietoa reaktorifysiikasta ja RBMK:n erikoislaatuisuuksista kuten tehopiikistä säätösauvoja laskettaessa. En muista nyt lähdettä, mutta muistan lukeneeni, että asia oli huomattu muissa voimaloissa, mutta salailun vuoksi tietoa ei levitetty. Taidan korjata tuota kirjoitusta niin, että reaktorihenkilökunta oli puutteellisesti ohjeistettu.

Käyttäjän jackandolini kuva
Jarkko Andolini

Jep, tehopiikki johtui valmistusteknisestä syystä jonka vuoksi reaktorin säätösauvojen kärkeen piti lisätä ripaus reaktiota kiihdyttävää ainetta. Ja tämän vuoksi sauvoja ei koskaan saanut nostaa reaktorista pois. Vastaava tapaus oli käynyt Ingalinassa muutamaa vuotta aiemmin (muistaakseni 1982, voin olla väärässä), mutta siellä tuholta vältyttiin. Tieto ei tosiaankaan salailun kulttuurin vuoksi siirtynyt Tshernobyliin asti.

Hyvä kirjoitus kuitenkin.

Mika.H (nimimerkki)

Hyvä kirjoitus.

Vielä kun selvennettäisiin minkälaista saastetta se ydinjäte oikein on.

Se kun säteilee kuulemma satoja tuhansia vuosia, joka tarkoittanee 100-tuhansia, mutta luetaan 100 000->

PS. Hiroshimassa ja Nagasakissa ilmeisesti asutaan edelleen, vaikka tuonne nyt tuota saastetta tungettiin ihan tosissaan n 65 vuotta sitten...

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Kiitos! Ydinjätteestä ja sen sijoittamisesta onkin tarkoitus kirjoittaa vielä oma juttunsa. Ydinvoiman vastustajat (suoraan sanottuna riipii sanoa "ympäristöjärjestöt") sumuttavat antamalla ymmärtää, että kaikki ydinjäte on hengenvaarallista kymmeniä tai satoja tuhansia vuosia, ja vaativat täysin epärealistisesti, että säteilevää jätettä ei saisi synnyttää lainkaan. Newsflash: hiilivoimaloissa syntyy - poltettavan hiilen laadusta riippuen - 100-400 kertaa enemmän jätettä, joka vastaavan tehoisessa ydinvoimalassa pitäisi luokitella ydinjätteeksi. Niistä muista raskasmetalleista puhumattakaan.

Käytetyn ydinpolttoaineen säteilytaso laskee uraanimalmin tasolle noin 1000 vuodessa, vaikka siinä onkin mukana pitkäikäisiä isotooppeja, joista osa on teoriassa vaarallisia vielä 100 000 vuoden kuluttua. Näiden osuus on kuitenkin hyvin, hyvin pieni, niin pieni, että vaikka ne leviäisivät varastoista, ihmisten saama säteilyaltistus olisi paljon vähäisempää kuin luontainen taustasäteilyn vaihtelu eri paikkakuntien välillä. Esimerkiksi Tampereen Pispalassa asuvien kannattaisi muuttaa asumaan vaikka Olkiluodon Onkalon päälle, jos he haluaisivat vähentää säteilyaltistustaan.

Tosiasia on, että missään muussa energianmuodossa jätteitä ei kontrolloida yhtä hyvin ja yhtä tehokkaasti. Esimerkiksi aurinkovoima tuottaa paljon enemmän vaarallisia jätteitä, jotka kuitenkin käytännössä päätyvät kaatopaikalle.

Sanottakoon kuitenkin vielä, että Hiroshimassa ja Nagasakissa pommit räjäytettiin tarkoituksella (vahingon maksimoimiseksi) niinsanottuina ilmaräjähdyksinä. Toisin sanoen, räjähdysten tulipallo ei koskettanut maata, eikä aktivoinut merkittäviä määriä kiinteitä aineita. Näin räjähdykset olivat verraten "puhtaita," vaikka höyrystynyttä pommimateriaalia sisältäneellä laskeumalla olikin ihan mitattavissa olleita terveysvaikutuksia.

Joissain yhteyksissä Tshernobylin laskeumaa on verrattu yhteen suureen, 12 megatonnin ydinkokeeseen. Tälläisiä kokeita tehtiin vuoteen 1963 saakka useita (arvio ilmakehässä suoritetuista ydinkokeista on noin 400 megatonnia), ja niiden laskeumaa on voitu vieläkin havaita tarkoissa mittauksissa esimerkiksi Lapissa.

Kalevi Kantele (nimimerkki)

En tiedä, onko Tshernobyl ollut uuden poliittisen pelottelun alkusysäys, ainakin se on ollut tehokas (200 000 ylimääräistä aborttia Euroopassa). Tänään pelottelu on pelottavan voimakas ase varsinkin vihreiden käyttämänä. Olen aiheesta kirjoittanunut taannoin Kanava-lehteen sormenjälkikolumnin:

http://www.kantele.org/p31.html

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Kiitos kommentista ja varsinkin linkistä, mainio kirjoitus! Roosevelt sen jo osasi sanoa: meidän tulee pelätä vain pelkoa itsessään. Parasta lääkettä pelkoon ja "yleissivistysvammaisuuteen" (osuva termi!) on tieto; harmillisesti osa yleissivistysvammaisista tuntuu olevan hyvin tyytyväisiä olotilaansa, eikä halua tietää mitään, mikä voisi järkyttää heidän maailmankuvaansa.

Olen silti tässä muutaman vuoden aikana huomannut, että on pääsääntöisesti kahdenlaisia ihmisiä: niitä, jotka kannattavat ydinvoimaa, ja niitä, jotka eivät ole vielä perehtyneet asiaan riittävästi. Jos oman pienen panokseni voin antaa siihen, että muutama ennakkoluuloton perehtyisi asiaan, olen tyytyväinen.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Kiitos linkistä, näinhän tuo asia on. Tshernobylistä on muodostumassa yksi itäisen Euroopan parhaista suojelualueista. Eläimiä se ei tietenkään haittaa, onhan säteilytaso useimmilla suljetuilla alueilla samaa luokkaa Suomen pahimpien alueiden kanssa. Reaktorissa pesivillä linnuilla on tosin tietääkseni havaittu epämuodostumia ja lisääntymisongelmia, mikä ei liene varsinaisesti mikään ihme.

Jim Lovelock - Gaia-teorian isä, planeetantutkimuksen grand old man ja yksi ympäristöliikkeen suurimmista nimistä koskaan - ehdotti aivan vakavissaan, että ydinjäte kannattaisi kipata suoraan sademetsiin. Se pitäisi ihmiset poissa, mutta haittaisi luontoa hyvin vähän - paljon vähemmän kuin ihmisen toiminta.

Jouko Koskinen

Jim Lovelock taisi olla osittain oikeassa.
Neuvostoliiton pommikokeista alkaen eurooppalaisten (eritoten suomalaisten)
elinajanodote on kasvanut dramaattisesti. Käppyrästä näkyy vastaansanomattomasti säteilyn
ja elinajan korrelaatio.

Sodat, taudit, ja ylipainon vaikutus on kompensoitunut säteilyn vaikutuksesta moninkertaisesti.
Annosnopeuden lisäys keskimäärin on ollut 0,0002 mSv/v

Suomessa: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.k...

Elinajanodote muualla vahvistaa säteilyn terveysvaikutukset:

Nykyinen Japani 81 vuotta - Hiroshimasta - Nagasagista huolimatta.

Nykyinen Sambia 37 vuotta - ei ydiaseita, ei voimaloita.

Keskiajan Englanti 33 vuotta - juuri otettu hiili käyttöön.

Neanderthalin ihminen 20 vuotta - ei ydinvoimaa.

http://www.peda.net/veraja/jamsa/kuorevedenkoulu/o...

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Jouko, tämä niinsanottu säteilyhormeesiteoria pienten säteilyannosten parantavasta vaikutuksesta on kuitenkin toistaiseksi vain teoria. Se, että elinikä on 1900-luvulla pidentynyt teollistuneissa maissa, ei ollenkaan riitä todistusaineistoksi, sillä elinikään vaikuttaa mm. parantunut ravinto ja terveydenhuolto. Hormeesin puolesta puhuu pieni joukko kokeita ja tilastoja, mutta niiden metodologiassa on ongelmia, kuten esimerkiksi eräässä hormeesin kannattajien usein lainaamassa hiirikokeessa, jossa ei kontrolloitu hiirten bakteerikantoja.

On mahdollista, että hormeesiteoria osoitetaan jatkotutkimuksissa oikeaksi. On myös hyvin mahdollista, että se osoitetaan vääräksi. Tällä hetkellä säteilytutkijoiden valtaosa näyttää olevan sitä mieltä, että säteilylle on hyvin mahdollisesti jonkinlainen vaikeasti määriteltävä kynnysarvo, jonka alapuolella haittaa ei esiinny, mutta varmuuden vuoksi kannattaa käyttää LNT-hypoteesiä kunnes toisin todistetaan. Koska minulla ei ole asiantuntemusta arvioida tätä tieteenalaa, jätän sen tekemättä ja luotan asiantuntijoiden mielipiteeseen.

Ydinvoiman puolustamiseksi säteilyhormeesiargumenttia ei kannata käyttää. Paljon yksiselitteisemmät ja vähemmän kiistanalaiset tulokset puhuvat jo sen puolesta niin voimakkaasti. Jätettäköön kiistanalaiset ja tieteellistä vahvistusta vailla olevat väitteet Greenpeacelle ja muille ydinvoiman vastustajille.

Käyttäjän kajluukko kuva
Kaj Luukko

Kiitos taas hyvästä kirjoituksesta!

Säteily on pelottava, ei aistein havaittava mörkö, josta kertovilla tarinoilla on helppo vaikuttaa massojen mielipiteisiin. Muistan kuitenkin itse muuttaneeni oman ydinvoimamielipiteeni vastustavasta kannattavaksi juuri 80-luvulla, ja yksi vaikutin tähän oli Tshernobylin onnettomuus (ydintekniikkaan perehtymisen lisäksi). Koska puoli maapalloa ei tuhoutunutkaan, totesin ympäristöjärjestöjen väitteet pahasti liioitelluiksi. Tämä käsitys on sen jälkeen vain vahvistunut.

Yksi hyvin mielenkiintoinen tapaus on tahaton ihmiskoe Taiwanissa. Uuden asuntoalueen betoniteräksen joukkoon oli eksynyt koboltti-60 säteilylähde, joka altisti kaikki talojen asukkaat gamma-säteilylle. Ja mitä sitten tapahtui, selviää täältä:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2477708/

http://www.ecolo.org/documents/documents_in_englis...

Korostan, että minulla ei ole mielipidettä asiasta, koska en tiedä, enkä osaa arvioida havainnon luotettavuutta, enkä väitä sen perusteella mitään. Tapaus on joka tapauksessa mielenkiintoinen.

Säteilyn vertaaminen kiehuvaan ja 20 asteiseen veteen on nerokasta. Määrä tekee myrkyn, ihan kaikesta, jopa vedestä. Fluori on hyvin myrkyllistä, mutta sitä lisätään tarkoituksella hammastahnaan. Esimerkkejä riittää.

Lisäys: Piti vielä laittaa linkki Zachris Haaparinteen aihetta käsitteleviin blogiteksteihin:

http://zachrishaaparinne.wordpress.com/?s=ydinvoima

Suosittelen!

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Kiitos kiitoksista! Olen tuosta Taiwanin ihmiskokeesta kuullut, mutten ollut lukenut artikkeleja, joten kiitos linkeistä!

Haaparinteen blogia olen joskus aikaisemmin lukenutkin, mutta siellä onkin näköjään uusiakin juttuja. Hyvää settiä, ja hienoa, että jollakulla riittää aikaa lähetellä vastineita sanomalehtiin. Jonkinlaista aktivoitumista voisi varmaan itsekin harrastaa; hiukan olen miettinyt, että pitäisi koota jonkinlainen pamfletti, vaikka "20 vastausta" Isomäen kahteenkymmeneen kysymykseen :).

Jouko Koskinen

J.M.K. 19:51 => Kyllä - kyllä; Tarkoitukseni oli vatata GP;n jannuille heidän omilla aseillaan.
Itse olin reaktorin kyljellä viikkoja työssä johon oli olemassa robotttikin. Se ei osannut kaikkea.
Kuten minä (!) Ikätoverien joukko se tuossa vaan harvenee päivä päivältä.
Ehkäpä juuri siksi suhtaudun säteilyfobiaan hieman huumorilla.

--------------------

Lisäys taas; Taiwainissa ihmiset altistuivat gammasäteilylle - voimaloissa esiintyy myös
neutronivuotoa. Yläilmakehän neutronivuolle altistuu lentävä henkilökunta. Lentokonetta
ei voi rakentaa betonista eikä lyijystä joka suojaisi siltä.

Neutronisäteily on sikäli pahempaa kun se aktivoi kohteensa pysyvämmin. Voimaloiden rakennetta
on hiukan muutettu eikä ylläkuvaamani määräaikaishuollon työvaihe enää tarvitse altistavaa käsityötä.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Heh, toivottavasti et pahastunut vastauksestani :). Yritän olla mahdollisuuksien mukaan tasapuolinen, ja ampua alas myös ydinvoimaa ylenmäärin puolustavat väitteet. Mielestäni paras tapa päihittää säteilyfobiaa lietsovat on nimenomaan pysyä asiassa ja asiatiedossa - väitän, että jossain vaiheessa vääristelyt ja liioittelut tulevat ilmi, ja luottamus esimerkiksi Greenpeaceen romahtaa. Mutta olenkin ikuinen optimisti :).

Jouko Koskinen

HEH - heh ! Ja mitäs tässä pahenemaan. Voimalamiehet arvasikin että kerroin LO1;n neutronivuomittareiden anturien vaihdosta. Olihan se operaatio silloin ensimmäinen laatuaan. Pieni pelko persiissä kaikilla.

Dosimetrien lisäksi oli STUKin miehiä mittareineen ja suojahaalarit päällä sitten vedettiin kaapelia ulos. Tarkkuusmittaus eri suotimilla rauhoitti miehet ja päälliköt. Kaapelit ja anturit oli tehty materiaaleista jotka aktivoituu / kontaminoituu mahd. vähän.

Dosimetrini näytti puolessa vuode ssa alle puolet ohjeen max. annoksesta. Eli niin vähän ettei sillä ole mitään vaikutuksia puoleen eikä toiseen.

Siitä pointsit venäläisille. LO2;lla betonirakennetta on MUUTETTU että rakentamamme simppeli robotti mahtuu jokaisen 12 anturin luokse. Vetää kaapelin ja pätkii sen lyijysankoon. Että varmistusta varmistuksen päälle. Viemällä dosimetrin appiukon mökille Pyhtäälle viikonlopuksi olisin saanut passituksen ulos valvotulta ja joutunut tiukkaan tutkintaan missä altistunut.

Yksi asentaja kävi jossain varjoiainekuvauksessa ja oltuaa päivän valvotulla yritti poistua mittausaseman läpi normaalisti. Valot alkoi vilkkumaan ja sireeni huutamaan. Aikamoinen sotku - siitähän se sitten selvisi mutta kaveria ei enää päästetty valvotulle.

Aatteppa (nimimerkki)

mukava lukea tietoon perustuva juttu asiasta josta yleensä suomalaiset vouhottavat perusteettomasti,itse toiminut teollisuuden RTG tarkastuksen toiminnassa joten säteily tuttu homma

Henry Vistbacka

http://news.bbc.co.uk/earth/hi/earth_news/newsid_9...
Chernobyl birds are small brained

"Birds living around the site of the Chernobyl nuclear accident have 5% smaller brains, an effect directly linked to lingering background radiation."

Kommentteja?

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Kävimme erään tilastotieteilijän kanssa vähän kirjeenvaihtoa artikkelin kirjoittaneiden tutkijoiden kanssa. Tulokset vaikuttavat olevan tilastollisesti päteviä. Lintuja pyydystettiin pahiten saastuneilta alueilta - Tshernobylin ympärillä on hot spotteja noin 3000 neliömetrin (huom. siis neliömetrin, ei esim. neliökilometrin) alueella - ja sinänsä jonkinlaiset muutokset ovat noilla alueilla elävillä odotettavissa. Tiedämme senkin, että Suomen korkeat radon-arvot aiheuttavat noin 200 syöpää vuosittain.

Silti tosiasiaksi jää, että suurimmalla osalla Tshernobylin laskeumavyöhykettä säteilyn taso on suunnilleen samaa luokkaa tai alhaisempi kuin Suomessa. Nuo kartassa vertaillut alueet ovat korkean luonnollisen taustasäteilyn alueita.

Pahoittelen vastauksen viivästymistä, en ollut huomannut kysymystäsi.

Henry Vistbacka

Eipä mitään, kiitos raikastavasta lähestymistavasta vaikeaan aiheeseen.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Lisätään tähän vielä, että Tshernobylin alueen ongelmana ovat pääsääntöisesti nuo "kuumat pisteet," eli esimerkiksi pienet reaktoripolttoaineen hituset, jotka säteilevät hyvin voimakkaasti. Ilman niitä, Pripjatissa voisi hyvin olla asutusta.

Käyttäjän kajluukko kuva
Kaj Luukko

En ole biologi, en osaa otta kantaan. Tässä on kuitenkin mielestäni esitetty asiallisia kysymyksiä:

http://atomicinsights.blogspot.com/2011/02/are-che...

Toimituksen poiminnat