Y:llä alkavista asioista Ympäristö. Yhteiskunta. Yhteisöllisyys. Ymmärrys. Ydinvoimastakin joskus vähän.

Trump, suomettuminen 2.0, ja ilmastonmuutos

Yhdysvaltojen vaalien voittajia olivat mm. Ku Klux Klan, öykkäröinti, seksuaalinen häirintä (mahdollisesti myös raiskaukset), ja täydellinen piittaamattomuus alkeellisimmistakaan kelpoisuusvaatimuksista tai totuudesta. Kaikkea tätä tulemme näkemään jatkossa myös Suomessa.

I. Trump tuskin tietää itsekään, mitä tulee tekemään

Aivan ensimmäisenä olisi silti syytä pitää mielessä, että kaikki, jotka väittävät tietävänsä mitä presidentti Trump tulee tekemään, ovat väärässä. Trump on osoittanut koko elämänsä ajan, ettei hän tiedä yleensä itsekään mitä aikoo tehdä. Jälkikäteen hän kyllä antaa vahvasti ja mistään todisteista välittämättä kuvan, että hän tiesi kaiken parhaiten eikä kenenkään tarvinnut auttaa. 

Toinen mielessäpidettävä - ja jatkossa muistettava - asia on se, että populististisia öykkäreitä ei kannata ottaa kirjaimellisesti, mutta heidät tulee ottaa vakavasti. Media käytti nyt paljon aikaa puidakseen täysin hyödyttömästi Trumpin lausumien päättömyyksien yksityiskohtia, kuten sitä, miten korkea esitetystä muurista Meksikon rajalle tulisi. Trumpin äänestäjät eivät välittäneet tästä lainkaan, koska he ottivat Trumpin vakavasti, mutta eivät ottaneet hänen puheitaan kirjaimellisesti. Muuri Yhdysvaltojen rajalle oli heille kielikuva, jonka he tulkitsivat tarkoittavan, että maahanmuutto laitetaan nyt kuriin. Populistin puhuessa vastuu siirtyy aina kuulijalle, ja tämä tulisi pitää tarkasti mielessä.

On silti suurta toiveajattelua kuvitella, että presidentti Trumpista kuoriutuisi uusi Reagan. Myös Reagan oli tehtäväänsä heikosti valmistautunut ja herätti pelkoa älyttöminä pidetyillä lausunnoillaan. Reagan ei kuitenkaan kampanjoinut esimerkiksi Ku Klux Klanin kanssa flirttaillen, eikä antanut periksi vihalle likikään samassa määrin kuin aivan ilmiselvän narsistinen Trump. Reaganilla oli myös puolellaan puolueensa tuki ja kokemusta Kalifornian kuvernöörinä toimimisesta. Trumpilla ei ole näistä mitään, ja tiedämme täällä Suomessa esimerkiksi Sipilästä tai persujen kansanedustajien kootuista saavutuksista, miten hyvin ulkopuolinen ylipäätään kykenee toimimaan hänelle oudossa poliittisessa järjestelmässä.

Todennäköisempää lieneekin, että Trumpista kuoriutuu eräänlainen räyhäävä Berlusconi, mutta ilman jälkimmäisen poliittista kokemusta ja pelisilmää. Seuraukset sekä Yhdysvalloille että maailmalle ovat mahdottomia ennustaa, mutta kovin paljon mitään hyvää ei liene luvassa. 

II. Suomettuminen 2.0?

Suomen kannalta ehdottomasti huolestuttavin piirre Trumpissa on hänen epäselvä kantansa USA:n liittolaisten puolustamiseen, yhdistettynä taipumukseen mielistellä Putinia. Jos Trump toimii kuten on toistuvasti puhunut, Suomen puhuttu NATO-optio sulkeutui justiinsa: Trumpin Amerikka on eristäytyjien Amerikka, eikä liene todennäköistä, että se ottaisi kantaakseen uusia vastuita - varsinkaan, jos se ärsyttäisi Putinia. 

Tilanteemme vaikeutuu entisestään, jos oikeistopopulistit voittavat Ranskassa tai jopa Saksassa. Kumpaakaan mahdollisuutta ei voi enää sulkea pois. Euroopan etupiirijako 1900-luvun alkupuolen malliin on nyt hyvin todennäköistä, ja taisimme juuri jäädä viivan väärälle puolelle. Toki Suomestakin löytyy autoritaarisia Suuria Johtajia kannattavia konservatiiveja, joille suomettuminen 2.0, tällä kertaa oikeistopopulisteja suosien, sopisi aivan hyvin. Jääkin nähtäväksi, miten nopeasti nykypuolueet hankkivat omia kotiryssiään, miten monta vuosikymmentä seuraava suomettumisjaksomme kestäisi, ja millaisia vahinkoja se aiheuttaisi.

Valitettavasti Trumpin ulkopolitiikan vaarat eivät rajoitu "vain" Suomen luiskahtamiseen Kremlin tukemien oikeistopopulistien käsiin. Olemme nähneet kahden maailmansodan syttyvän suurelta osin siksi, kun oli epäselvää, mitä rajoja suurvallat todellisuudessa puolustaisivat. Ensimmäinen maailmansota olisi ehkä kyetty ehkäisemään, jos Englanti olisi antanut ajoissa varmat takuut Belgian loukkaamattomuuden turvaamisesta epäselvän puheen sijaan; toinen syttyi, kun Hitler uskoi, että Englannin uhkaus puolustaa Puolan koskemattomuutta oli samanlainen tyhjä lupaus kuin suurvallan liitto Tshekkoslovakian kanssa.

Trumpin puheet liittolaisten puolustamisesta vain maksua vastaan tunnetaan, ja tätä kirjoitettaessa vaikuttaa hyvin mahdolliselta, että ulkoministeriksi nousee Newt Gingrich, mies, jonka mielestä Tallinna on Pietarin esikaupunki. 

On mahdotonta sanoin ilmaista, miten huolestuttavaa tälläinen puhe on. Kaiken huipuksi, olisi yksi asia jos Yhdysvaltojen johdossa olisi luonteeltaan tasainen isolationisti: nyt sen johtoon, sodasta ja rauhasta yksin päättäväksi asevoimien ylipäälliköksi ja ydinaseiden laukaisukoodien haltijaksi on kuitenkin nousemassa kostonhimoinen, pikkumainen öykkäri. Mitä Trump tekee, jos hän kokee Putinin "pettäneen" ja vedättäneen? 

(Huomioitakoon, että jos Yhdysvaltojen presidentti antaa mistä tahansa syystä käskyn ydinaseen käyttämisestä, sotilaiden on toteltava käskyä. Ainoa laillisesti tarvittava varmistus on se, että käskyn antaja on todella presidentti. Ydinaseiden komentoketjusta jo 1970-luvulla tehdyn selvityksen mukaan presidentin mielentila tai päätöksentekokyky eivät ole millään tavoin oleellisia seikkoja, eikä käskyä toteuttavilla sotilailla ole minkäänlaista oikeutta kyseenalaistaa presidentin todennetusti antamaa käskyä, ei vaikka heillä olisi epäilyksiä presidentin mielenterveydestä ja käskyn seurauksena olisi maailmanloppu. Täytyy vain toivoa, että kyseenalaistajia löytyy jos tilanne menee niin pahaksi.)

On tunnettua, että sotilaallinen selkkaus Baltiassa koskettaisi lähes täysin varmasti myös Suomea, olimme mukana sotilasliitoissa tai emme. Venäjän doktriiniin tässä tilanteessa kuuluisi Suomenlahden "varmistaminen", melko luultavasti ottamalla haltuun etelärannikkomme sekä Ahvenanmaa. Tästä syystä Baltian vakaus on myös meidän konkreettinen etumme, ja tätä vakautta horjuttavat epäselvyydet ovat meille - tai vähintään reserviläisille - kuolemanvakavia uhkia. 

III. Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii viimeistään nyt kaikkia keinoja

Trumpin valinta oli onneton takaisku länsimaiselle vapausaatteelle, ja välittöminä kärsijöinä tulevat olemaan heikommassa asemassa olevat - naiset, köyhät, väärän väriset, seksuaalivähemmistöt, ja niin edelleen. 

Pidemmällä tähtäimellä kärsijöiden joukkoon liittyy myös ihmisten sivilisaatiolle otollinen ilmasto. Yhdysvaltojen mukanaolo ei ehkä ole tarkkaan ottaen ehdottoman välttämätöntä ilmastotavoitteiden saavuttamiselle, mutta asiallisesti ottaen kyseessä oli vakava, kenties kohtalokas isku. Vaikka Pariisissa sovitut, suurina edistysaskelina tervehdityt tavoitteet täytettäisiin prikulleen, päästöt johtaisivat ainakin 2,7 asteen lämpenemiseen eli menisivät kirkkaasti turvallisena pidetyn rajan yli; nyt alkaa näyttää entistä todennäköisemmältä, että todellisuudessa tulemme lähestymään neljää astetta.

Tämä voi aivan hyvin tarkoittaa nykyisenkaltaisen ihmisten sivilisaation loppua. Ongelma ei ole vain lämpeneminen ja köyhiä valtioita hukuttamaan riittävä merenpinnan nousu, vaan ilmaston muuttuminen esimerkiksi maanviljelyksen kannalta liian epävakaaksi. Maanviljelystä tulee mahdotonta, jos kuivat vuodet ja tulvat vuorottelevat miten sattuu. 

Täällä pohjoisessa olemme turvassa ilmastonmuutoksen pahimmilta suorilta vaikutuksilta, mutta epäsuorilta emme voi välttyä. Yksi selvimmistä tulee aiheutumaan siitä, kun päiväntasaajan seutu käy mahdottomaksi asua ja elää. Tällä hetkellä oikeistopopulistit jauhavat edelleen "pakolaiskriisistä," kun maailmassa on ehkä arviolta 60 miljoonaa pakolaista; kahdenkin asteen lämpeneminen saattaa aiheuttaa jopa miljardin ihmisen muuttoliikkeen. 

Ilmastonmuutoksen torjunnasta aidosti kiinnostuneille Trumpin valinnan pitäisi olla vakava herätys. Tähän saakka valtaosa ilmastonmuutoksesta ääntä pitäneistä on samaan aikaan hylännyt suuren osan potentiaalisista ratkaisuista syistä, joita voi pitää lähinnä ideologisina. Suomessakin Vihreät ja kaikki perinteiset ympäristöjärjestöt vastustavat maailman tärkeintä vähähiilistä ja muiltakin ympäristövaikutuksiltaan vähäistä energianmuotoa, ydinvoimaa, vähintään yhtä voimallisesti kuin he esittävät vastustavansa ilmastonmuutosta. Puolustukseksi vastustukselleen he esittävät, että ydinvoimaa ei tarvita - mutta vain jos näiden tahojen hellimät, todellisuudessa äärimmäisen optimistiset skenaariot teknologisesta ja poliittisesta kehityksestä pitävät paikkansa.

Tämän valikoinnin ja katteettoman optimismin on nyt loputtava. Yhdysvalloissa jopa ilmastonmuutoksen myötä suurella todennäköisyydellä hukkuva Floridan osavaltio äänesti vahvasti Trumpin puolesta. Olen yrittänyt varoittaa jo vuosia, että optimistisempien 100% uusiutuvia-skenaarioiden vaatimaa määrää poliittista tahtoa ei tule syntymään riittävän ajoissa. Populistinen vastareaktio voi aiheuttaa nopeasti vakavia takaiskuja hyvältä näyttäville kehityskuluille. On hyvin todennäköistä, että ilmastonmuutoksen torjunta ei tule olemaan - pitkälti juuri poliittiseen tahtoon liittyvistä syistä - niin helppoa ja halpaa kuin pelkkiä uusiutuvia ajavat profeetat ennustavat. 

Nyt ihan viimeistään olisi aika aikuistua ja ottaa lusikka kauniiseen käteen. Jos todella haluamme torjua ilmastonmuutosta, tulemme lähes varmasti tarvitsemaan kaikkia potentiaalisia osaratkaisuja - ja siltikin edessä on aivan hirmuinen urakka. Vain uusiutuviin luottaminen ja muiden päästövähennysvaihtoehtojen vastustaminen on kuin olisi äänestänyt äskeisissä vaaleissa Yhdysvaltojen vihreiden Jill Steiniä: moraalisesti kenties perusteltava kannanotto, mutta käytännössä ääni sille kaikkein huonoimmalle vaihtoehdolle. 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (31 kommenttia)

Käyttäjän ZeiEizh kuva
Juha-Matti Hakala

Hyvä kirjoitus.
Vaikka en kaikesta ihan noin negatiivinen ole, niin silti hyvä ajatusten antaja.

Käyttäjän JariVirta kuva
Jari Tuomivirta

Asiallista pohdintaa. Tuo rasisti/mexicaani pointti vain tökkäsi hieman silmään, sitä on muutenkin mediassa mielestäni vääristelty aikalailla. Trumphan nimenomaan vastustaa laitonta maassaoloa ja maahantuloa. Hän on monesti toistanut ettei hänellä ole mitään meksikolaisia vastaan, mutta ne jotka laittomasti tulevat rajan yli, ovat useammin rikollisia kuin laillisesti maassa olevat, ja laittomasti maassa olevat - noh, ovat maassa laittomasti. He eivät voi tienata mitään laillisesti, eli kaikki työt he tekevät pimeästi, ja koska ovat laittomasti maassa, eivät myöskään voi saada mitään tukia tai apua jos ne laittomat pimeät työt loppuvat alta, joten silloin he joutuvat usein tukeutumaan laittomiin touhuihin, esim. varkauksiin tms. varmmistaaksene elantonsa. Mielestäni rasismi ja laittomuuden vastustaminen ovat kaksi aivan eri asiaa, mutta koska USA:ssa tämä meksikolaisten laiton pimeä maassaolo on valtava ongelma, siitä on yritetty vääntää väkisin rasismiasiaa.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Trump flirttailee tuolla rasismilla, Ku Klux Klan julisti hänet omaksi ehdokkaakseen ja ehti jo järjestämään voitonmarssin muun ilkamoinnin ohella.

Ei nämä valitettavasti ole ihan eri asioita.

Käyttäjän JariVirta kuva
Jari Tuomivirta

No joo, KKK on hassu kuvio. KKK:han on joka kerta ilmoittanut oman lempiehdokkaansa, se ei vielä tarkoita mitään, mutta jos Trump on oikeasti vastannut näihin jotenkin positiivisesti, se ei ole hyvä merkki.

Mutta pointtini liittyi siihen että mediassa tämä rasismi on yleisimmin liitetty tähän hänen vaatimukseensa että laittomasti maassa olevat poistetaan. Se ei mielestäni ole rasismia, edes jos rasisti sen ehdottaa.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen Vastaus kommenttiin #5

Trump on ajanut tässäkin asiassa kaksilla kärryillä - hänelle on aivan selvästi kelvannut valkoista ylivaltaa kannattavien tuki ja hän on lähinnä ohittanut kaikki kysymykset siitä, olisiko kenties hyvä jotenkin sanoutua irti vaikkapa KKK:n tuenosoituksista.

Nyt sitten valkoista ylivaltaa kannattavat juhlivat oman ehdokkaansa voittoa, eikä Trump taida edelleenkään minkäänlaista pesäeroa olla tekemässä.

Tässä on aika vähän väliä sillä, mitä mieltä Trump oman mielensä sopukoissa mahtaisi olla asiasta.

Ja onhan hän esittänyt mm. kaikkien muslimien maahantulon estämistä ja heidän rekisteröintiään. Vaikea tuota on minään muuna kuin rasismina pitää, näin niinkuin asiallisesti ottaen ja ilman hiusten halkomista.

Käyttäjän JariVirta kuva
Jari Tuomivirta Vastaus kommenttiin #7

Juu olen muslimikommenteista tietoinen, enkä kieltänyt missään vaiheessa hänen olevan mahdollisesti rasistinen. Sanoin vain että media yhdistää yleensä rasismin ja nämä laittomat meksikolaiset yhteen ja se ampuu ohi maalin. KKK:sta olen kanssasi täysin samaa mieltä, muslimikommenteista en ole vielä varma (en tarkoita rasismia vaan sitä että on niin eri väitteitä mitä on sanonut, kielsikö tulemasta vai vaatiko vain rekisteröimistä tai viisumia). Mutta rasimista huolimatta laittoman maassaolon tai maahantulon kieltäminen ei ole paha asia. Sitä varten meilläkin on Rajavartiolaitos ja Tulli. Jos laittoman maahantulon estäminen määritellään rasismiksi niin meillä on kaksi suurta rasismivirastoa.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen Vastaus kommenttiin #10

Puhehan oli siis mm. kaikkien muslimien maahantulon tekemisestä laittomaksi.

Joo, kyllä valtioilla on oikeus ja velvollisuuskin säädellä maahantuloa. On Trump varmasti tästäkin puhunut, mistäpä se ei olisi puhunut.

Käyttäjän pekuchka kuva
Pekka Karttunen Vastaus kommenttiin #7

Vähän aikaa sitten Ylellä oli dokumentti KKK:stä. Jäseniä on n. 30-50000. Eli ei mitään merkitystä. Suhteutettuna Suomen väkilukuun,se vastaa järjestöä jossa jäseniä olisi noin 530kpl.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen Vastaus kommenttiin #11

Mitenkäs monta jäsentä Suomen Vastarintaliikkeellä on?

Väinö Linna tän asian totesi Kivivuoren Oton suulla tarkalleen: ei se siitä kuinka monta öykkäriä, vaan kuinka monta miestä on niitä kuriin laittamaan.

Ja kun nuo ovat se jäävuoren huippu. Semmoinen hyvä arvaus lieneisi, että jokaista ääriliikkeen aktiivijäsentä kohden löytyy ainakin kymmenen ajatuksia symppaavaa.

Käyttäjän JariVirta kuva
Jari Tuomivirta

Toinen ajatus heräsi tuosta Berlusconi-vertauksesta. Ehkä Trump ei itsessään ole se suurin tekijä, mutta tämä, ja Brexit, ja eri puolilla maailmaa tapahtuvat protestiäänet (Suomen Persujen viime vaalitulos) alkavat vihdoin näyttää että kansalaiset kaipaavat muutosta kaikkialla. Trumpin suurin vaikutus saattaakin olla pitkäaikaisessa laivan kääntämisessä, eikä niinkään yksittäisissä lakien leimaamisessa.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Kansalaiset ehkä kaipaavat muutosta, ja äänestävät järjestelmän tuhoavia kandidaatteja ja esityksiä.

Muutosta toki on sekin; veikkaan vaan, että ei ehkä aina ihan sellaista mitä ajateltiin. Toki tämä on sitten kaikkien muiden syitä.

Käyttäjän JariVirta kuva
Jari Tuomivirta

Niin, ajattelin että tämä siis herättää ne ns. fiksummat ehdokkaat ja he alkavat ottamaan kansalaisten tahdon paremmin huomioon. On jotenkin järkytys huomata miten järkyttynyt joku Stubb on suomalaisten äänestystuloksista tai Clinton on USAn kansan äänestyksistä. Se kertoo siitä että ollana kaukana kosketuksista kansaan, ja pointtini oli että ehkä nämä nyt herättävät sen johdon joka on jo tottunut ettei se kansan mielipiden niin merkkaa. Tottahan toki fiksut ja hyvällä perustalla olevat toimijat pärjäävät jatkossa kun osaavat ottaa kopin näistä kansan tarjoamista vinkeistä. Hillarykin vihjasi että piankin voi olla nainen presidenttinä ja heti ehdotettiin Obaman vaimoa. Ehkä hänen kampanjansa sitten suunnitellaan toisin, ottaen oppia virheistä.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen Vastaus kommenttiin #8

No tätä sopii tosiaan toivoa, ja kyllähän tälläistäkin vaikutusta (ehkä) on. Nyt vaan eletään semmoisia hetkiä että osaamattomia räyhäpopulisteja ei tarvittaisi ainakaan maailman ainoan supervallan puikkoihin.

Käyttäjän MattiLehtinen kuva
Matti Lehtinen

Vuonna 2010 piti olla "liikekannalla" noin 50miljoonaa ilmastopakolaista, miten toi ennuste blogistin mielestä toteutui? Manhattanin piti olla veden alla jo 2008, ei taida olla vieläkään. Koskas luulet että Florida uppoaa? Floridan suurin uhka on pakkanen joka sinnekkin asti on ylettynyt ihan lähihistoriassa.
Teitä maailmanlopun ennustajia on aina ollut ja tulee olemaan ja yhtä pieleen teidän ennustukset menee ja tulee menemään.
Ja tosiasiassa hieman lisääntynyt hiilidioksiidi on saanut maailman vihertämään, luulisi että juuri vihreät olisi siitä tyytyväisiä?

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Nyt on liikekannalla noin 60 miljoonaa pakolaista ja yksi Syyrian kriisin taustalla vaikuttavista tekijöistä on ilmaston muuttuminen - kuivuudet kärjistivät tilannetta aika pahasti.

Kysymys on pohjimmiltaan fysiikasta ja biologiasta. Jos keskimääräinen lämpeneminen ulottuu noin kuuteen asteeseen, päiväntasaajan seuduille voi syntyä alueita, joilla osan vuodesta ihminen ei kykene selviämään hengissä ilman ilmastointia - ei edes paikallaan maaten. Lämmönsäätelymme kun ei riitä.

Ei tarvitse ihan Einstein-tason aivoja ennustaakseen, että tuota ennenkin voi syntyä erilaisia muuttopaineita. Harmi vain, että hyvin iso osa ihmiskunnasta asuu seuduilla, joihin ilmastonmuutoksen vaikutukset iskevät ensiksi - eikä heillä ole samalla tavalla rahaa rakentaa vaikkapa suojavalleja merta vastaan.

Yhtään sellaista ennustetta en ole nähnyt, missä Manhattan olisi veden alla 2008. Floridassa sen sijaan esim. iso osa Miamista voi sadan vuoden päästä ollakin.

Kehotan ennen jatkokommentointia tarkastamaan tämän blogin moderointipolitiikan, ettei sitten tule yllätyksenä.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

"Yhtään sellaista ennustetta en ole nähnyt, missä Manhattan olisi veden alla 2008."

Tuo on totta. ABC:n uutisissa vuonna 2008 ainakin kerrottiin, että Manhattan olisi veden alla "vasta" vuonna 2015. Pieni virhe vuosiluvussa ei kuitenkaan peittäne sitä tosiasiaa, että ainakin toistaiseksi hurjimmat ennustukset eivät ole toteutuneet. Samasta jutusta muuten löytyy myös tuo blogistinkin mainitsema Miamin vaipuminen mereen.

Fiksumpaa on tähdätä ennustukset 50 tai 100 vuoden päähän.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen Vastaus kommenttiin #17

Suosittelen melkein jättämään populaarin uutisoinnin omaan arvoonsa näissä asioissa.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen Vastaus kommenttiin #19

Olen ihan samaa mieltä. Se on vain harmi, että juuri populaari uutisointi tavoittaa massat joiden hyväksyntää tarvitaan milloin minkin asian maksamiseen, ja siksi tätä harjoitetaan.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Ei tarvitse ihan Einstein-tason aivoja ennustaakseen, että tuota ennenkin voi syntyä erilaisia muuttopaineita."

Ei tarvita Einsteinia päättelemään että ongelma on liikasyntyvyydessä. Jos alue 50 vuotta sitten elätti miljoona ihmistä niin nyt saman alueen pitäisi elättää 10 miljoonaa, eihän tuosta tule mitään kun otetaan huomioon että maasta nämä vieläkin elantonsa repivät. Lähi-idässä ongelma on hieman eri kuin Afrikassa, Välimerelle lähtijöistä ainakin 90% on afrikkalaisia.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen

Väkiluku vaan on niinsanottu lukittu vastaus, mihin emme enää juurikaan voi vaikuttaa.

Tällä hetkellä väkiluvun kasvu ei tule enää kovinkaan paljon syntyvyydestä - mikä on jopa yllättävän vahvassa laskussa - vaan eliniän pitenemisestä. Vaikka syntyvyys saataisiin jollain poppakonstilla ennätysalas 0,5 lapseen per nainen (tuohon ei päästy edes Kiinassa), maailman väkiluku nousisi lähelle kahdeksaa miljardia. Toisin sanoen, merkittävät vaikutukset väkilukuun saataisiin aikaan ainoastaan lyhentämällä elinikää.

Suomen rikoslaissa tähän tarvittavista toimista on säädetty rangaistuksia ainakin nimikkeillä kuolemantuottamus, tappo, ja murha. Ympäristövaikutuksia aikaansaavassa mittakaavassa toteutetuista väkiluvun vähentämisistä käytettäisiin nimekettä kansanmurha ja siitä tuomittaisiin myös Haagissa.

Tämä ei tarkoita ettäkö syntyvyyteen ei kannattaisi vaikuttaa. Tehokkainta on tähän mennessä ollut etenkin naisten kouluttaminen ja köyhyyden vähentäminen. Mutta joka tapauksessa olemme matkalla kohti 9-10 miljardin ihmisen planeettaa.

Kannattaa katsoa esimerkiksi tämä tilastoguru Hans Roslingin video, jossa asiaa havainnollistetaan:

https://www.ted.com/talks/hans_rosling_on_global_p...

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Tehokkainta on tähän mennessä ollut etenkin naisten kouluttaminen ja köyhyyden vähentäminen."

Näin meille kerrottiin jo 50 vuotta sitten, ei vaan näytä toimivan Afrikassa.

Käyttäjän EetuKinnunen1 kuva
Eetu Kinnunen

Syntyvyys laskee myös Afrikassa ja jopa suhteellisen tehokkaasti.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Afrikan väkiluku oli vuonna 1950 vain 260 miljoonaa. tänä päivänä 1,2 miljardia eli puhut pötyä. Miksi vasemmisto surutta heittää läppää aiheesta joka on helppo tarkastaa.

Käyttäjän yyyy kuva
Janne Korhonen Vastaus kommenttiin #24

No niinhän se onkin helppo tarkastaa. Tässä puhuttiin syntyyvydestä, ja se on tosiaan laskussa kautta maailman. Tässä ihan animaationa.

https://en.wikipedia.org/wiki/Total_fertility_rate...

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen Vastaus kommenttiin #25

Satuja maailmanparantajille, todellisuus puhuu puolestaan.

Käyttäjän EetuKinnunen1 kuva
Eetu Kinnunen

Vakava viesti. Ja minä kun ehdin juuri alkaa kannattaa Nato-jäsenyyttä.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Vastasin NYTimesin kyselyyn, että rupesin juuri kannattamaan JAS Gripenien hankintaa. Guy Verhofstadt ehti jo vaatia kirjaimellisesti EU:n omia puolustusvoimia. Kannatan sitäkin. Puhuttuani näillä palstoilla myönteisiä TTIP:stä pari vuotta, olen vastustanut sitäkin jo puolitoista vuorokautta :)

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

TTIP:stä ...

vähän kun pintaa raaputtaa niin löytyihän sitä jotain yhteistä Trumpilta ja Vuorelalta.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #29
Käyttäjän raimas kuva
Raimo Nurmi

Jannesta on kehkeytymässä vakava kilpailija Paroni Munchausenille.

Nato-optio ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat näitä juttuja.

Toimituksen poiminnat